Als Ger. Gemmer naar de EO-jongerendag

Ds. C.G. Vreugdenhil / 14 reacties

16-09-2010, 11:40

Vraag

Een vraag aan ds. Vreugdenhil naar aanleiding van zijn antwoord op de vraag over Psalm 68. Betekent het aanhalen van deze psalm, gezongen door Kees Kraaijenoord, dat u het ook goed vindt dat jongeren uit de Ger. Gem. de EO-jongerendag bijwonen? Daar wordt wel eens tegen gewaarschuwd, namelijk.

Antwoord

Goed dat je deze vraag stelt voordat je -zoals bleek bij veel anderen- conclusies trekt die niet terecht zijn. Ik zal je kort anwoorden. Ik vind het niet goed dat onze jongeren naar de EO-jongerendag gaan. Ik waarschuw daar ook tegen op catechisatie e.d. Door te gaan groeit onze jeugd steeds verder weg van wat wij als kerk juist waardevol vinden, ook in de manier waarop we omgaan met muziek. En als het gaat om de boodschap die soms wordt gebracht kan een hartgrondig 'nee' niet duidelijk genoeg zijn. Maar dan wel met redenen omkleed. Om een eerlijk oordeel te kunnen vormen ben ik zelf een paar jaar geleden naar zo'n jongerendag geweest. Het was erg heftig en ik vond het ook eenzijdig. Zo zal wel duidelijk voor je zijn wat mijn mening hierin is.
 
Een ander verhaal is dat ik de Psalm die Kees Kraayenoord zong heel mooi vond. Een van mijn catechisanten liet me het stukje video zien waar op deze Psalm werd gezongen. De berijming is zo bekend en verweven met mijn geloofsbeleving. Het raakte echt mijn hart. En wat anderen vaak als bezwaar daaromheen zien, zie ik alleen maar als cultuurverschil. Ik heb teveel gezien en gehoord in de wereld en in verschillende culturen om hier fundamentele bezwaren tegen te hebben.
 
Ik hoop dat je mijn integriteit hierin kunt accepteren. Zo niet, dan is het alleen jammer voor jou, maar gelukkig niet voor mij. Met vriendelijke groet en de aansporing om van de bijbelse opdracht tot het maken van muziek en het prijzen van de Heere echt iets te maken.

Ds. C. G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  02-04-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

EO (-jongerendag)
14 reacties
Cloudsadmirer
16-09-2010 / 12:29
AMEN!
dominerik
16-09-2010 / 13:55
Eerlijk gezegd: het is toch vreemd dat je toestemming vraagt van de dominee of je naar de EO-jongerendag mag.
Gjkh51
16-09-2010 / 17:39
Iedereen zo zijn mening zou ik maar zeggen. De EO jongerendag vind ik een ontzettend goed initiatief. Moeten we juist niet blij zijn dat christelijke jongeren elkaar opzoeken en nummers zingen voor GOD! Dat is toch beter dan al die houseparty's etc. Ik ben ervan overtuigd dat GOD ook bij de EO jongerendag aanwezig is en met vreugde zou kijken. We moeten ons niet zo vast houden aan de dingen die ons voorgezegd worden maar juist kijken naar hoe GOD het zou vinden. natuurlijk kan iedereen daar anders over denken, maar ga NOOIT met vingertjes wijzen. Sommige mensen vinden het bijvoorbeeld raar dat je psalm 150 op een manier zingt waarvan je niet echt vrolijk word. Wij zeggen dan dat het niet uit maakt hoe je het zingt maar met welke bedoeling je zingt. Nou dat hoort dan ook niet uit te maken met een evenement als de EO jongerendag. En er zullen ongetwijfeld mensen naar de EO jongerendag komen die niet met de intentie komen om GOD te loven. maar er zijn ook genoeg mensen die gedwongen naar de kerk moeten en ook niks aantrekken van wat hun verteld word.

Ik wil alleen maar meegeven: Looft de HEERE alle gij volken prijst hem allen gij natiën, want ZIJN goedertierenheid is machtig over ons en des HEERE trouw is tot in eeuwigheid! AMEN!
appeltaart
16-09-2010 / 20:22
Het lijkt me duidelijk dat je op een e.o. jongerendag niet thuishoort.
Ik ben er diep van overtuigt dat de Heere hier niet gediend word, maar de duivel.
Beseffen we dan niet hoe het daar toe gaat ?
Godsvolk zul je daar niet vinden.
Hopeful
16-09-2010 / 21:10
@Appeltaart
Ik heb echt heel erg veel medelijden met je.........
Omega
16-09-2010 / 21:41
Ik ga ieder jaar naar de EO-jongerendag en ieder jaar heb ik zwaardere oordoppen nodig ;-) Tja, als je van lekker uit de dak gaan, show, entertainment en spektakel houdt, dan moet je inderdaad naar de EOJD gaan...
43843
16-09-2010 / 22:20
@Omega. Het is toch ongelofelijk dat je steeds zwaardere oordoppen nodig hebt om samen te bidden en te zingen tot glorie van onze God.
Dat wil er bij mij echt niet in.
Cloudsadmirer
16-09-2010 / 22:22
De eo is extreem 'links', éénzijdig dus, de oggin(bijv) extreem 'rechts', net zo éénzijdig dus........ Bij beiden en wat daartussen zit vind je Gods volk.

VAN ALLE CREATUREN EN NATIEN!!
Omega
16-09-2010 / 22:26
@43843

Ik merk het al, je gaat nooit naar een EOJD. Moet je echt eens doen. Met samen bidden en zingen heb ik geen moeite. Alleen wordt dat ieder jaar minder en de herrie en het showelement steeds groter.

@Rinske

Zo zie je maar dat je beter in het midden kunt blijven en niet op het randje moet gaan lopen ;-)
dijna61
16-09-2010 / 22:32
Nou "appeltaart" het wordt tijd dat je je eigen kerkelijke standpunten eens gaat relativeren.
Nog nooit een dienst meegemaakt van de baptisten of de pinkstergemeente bijv.? Daar gaat het wel wat anders aan toe als dat jij gewent bent denk ik en ook daar is Gods volk.
Het kan niet zo zijn dat wij het alleen maar goed doen.
bootje
17-09-2010 / 09:07
Ook al ben ik zelf geen eo jongerendag voorstander dan nog appeltaart vind ik het nogal wat als je zegt, Gods volk zul je daar niet vinden. Je mag zeker een mening hebben, maar geen veroordeling. Wie ben jij?! Laat dat aan God over. Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld zult worden.
Cloudsadmirer
17-09-2010 / 15:11
Omega, helemaal mee eens. Een pottenbakker moet zijn klei altijd in het midden leggen, anders krijg je scheefgroei.
Ik reageerde vooral op Appeltaart die meent te kunnen zeggen waar God's volk zich uitsluitend bevind.
Wat fijn dat wij een ALMACHTIGE en ONDOORGRONDELIJKE Christus hebben! Die Zich niet laat gezeggen in welk kerkverband Hij Zijn volk moet plaatsen.
Johan00297
18-09-2010 / 15:30
Een nadenkertje: als er geen volmaakte mensen bestaan; zou er dan een kerk op aarde zijn die volmaakt is, terwijl deze uit onvolmaakte mensen bestaat.
Bestaat de volmaakte predikant?
De waarheid is; dat Woord wat de Heilige Geest tot in het hart brengt!
Een groot AMEN op de geloofsbeleving van Ds. Vreugdenhil.

De woorden die je hoort met zang/muziek moet je horen, niet alleen met gevoel maar ook met het verstand.
Het gaat om de woorden, de muziek is in alle culturen verschillend.
Ik zou het "Ere zij God" van de engelen willen horen, dat moet Gode zeer welbehagelijk zijn geweest.
Gjkh51
20-09-2010 / 17:21
Ik ben een beetje ontdaan van het antwoord van pannekoek. Hoe kun je het ooit in je hoofd halen om te zeggen dat Gods volk niet bij de eo jongerendag te vinden is. Als God daar niet is dan zou hij zowat nergens op de wereld zijn! Want er zijn heel veel culturen die het dan in jou ogen ook helemaal fout doen. Weetje ik zal je is wat vertellen, er is helemaal niemand die het 100% goed doet en wat mogen we dan dankbaar zijn dat God ons zondig mensen bij zich roept.

Het is een groot vooroordeel wat je geeft aan al die christen die daar bijeen komen om God te loven. Ik wou dat er wat meer in onze gemeentes gekeken werd naar lofprijzing. Niet dat wet het op die manier moeten doen, maar gewoon dat er wat meer aandacht komt voor lofprijzing. We moeten niet vergeten dat de Heere ons geschapen heeft en dat we daar ontzettend dankbaar voor moeten zijn.

Terug in de tijd

Pas had ik een gesprek met een Jehovagetuige. In eerste instantie was ik erg verward toen ik merkte dat al z'n theorieën...
1 reactie
16-09-2011
Zondags wordt gebeden of bij elkaar gebracht mag worden wat waarlijk bijeen hoort. Ondertussen verstrijken de jaren. Moe...
geen reacties
17-09-2019
Je bent kinderloos. Je kunt niet op een natuurlijke manier kinderen krijgen. Heeft God dan besloten dat jij geen kindere...
geen reacties
16-09-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering