Vervolgvraag over levensheiliging

drs. J. Hoekman / 1 reactie

04-09-2010, 15:33

Vraag

Drs. Hoekman, fijn dat u mijn vraag hebt beantwoord. Ik had niet aan Efeze 6 gedacht, dus dank u wel dat u me daar attent op hebt gemaakt. Maar u zegt ook: "Als u blijft malen en doorgaan met kwade gedachten dan bent u op dat moment onder de macht van de duivel. En terwijl u onder die macht bent gaat u bidden. En wat ik begrijp gaat u dan bidden met de scheldwoorden in uw hart. Is dat niet hetzelfde als een moord plegen en tijdens het plegen van die moord vragen of de Heere het u wil vergeven?" Ik probeer natuurlijk al die kwade gedachten weg te krijgen, maar omdat dat me niet lukt, vraag ik of God me helpen wil. Ik vraag op dat moment niet om vergeving, maar om hulp om die boosheid weg te krijgen. Mag dat niet dan? Ik dacht dat ik met die zonden naar Hem mocht gaan. Ik hoef ze toch niet eerst te overwinnen? Dan kan het voor mij niet, echt niet, want dat heb ik al zo vaak geprobeerd!

Antwoord

Ik vind het moeilijk om onder woorden te brengen wat ik bedoel, omdat wat u zegt OOK waar is, maar tegelijk hoor ik de woorden van Paulus die in Hebreeën 12:4 (HSV) tegen u zegt: “U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde.” Ik weet niet of dit ook van u geldt, maar u kunt het in ieder geval overdenken.

Ik wil u niet voorschrijven hoe en wanneer u moet bidden, maar om vruchtbaar te kunnen bidden moet er een opening voor de Heilige Geest zijn. Ja, natuurlijk moet u bidden in de nood van het leven en uw zonden aan Hem belijden. Maar bidden is meer dan zonden belijden. Bidden is ook vertrouwen, uit handen geven, rust zoeken in de Heere enz.

Ik zou in uw geval in ieder geval met een geopende Bijbel bidden en luisteren wat God in Zijn Woord tot mij zegt. Wat zeker is, dat is, dat dingen bijna altijd fout gaan en de meest berouwvolle opmerkingen bijna altijd in het heetst van de strijd worden gemaakt. U moet en zult ze niet altijd eerst overwinnen, maar misschien is het een idee om in ieder geval VOORDAT de situatie in uzelf door woede begint te escaleren, de handen te vouwen en in de kracht van de Geest om de overwinning te vragen.
 
Wat ik bedoelde is, wacht niet met bidden totdat u zover 'heen bent', dat de duivel het van u overneemt. Geef uw ziel geen leegte die zich vult met zijn boze geesten, maar bid vooraf. Bidt 's morgens al, dus voordat het kwaad geschied is!

Maar ik heb in mijn leven ook, opnieuw met Paulus geleerd, dat sommige doornen gewoon niet weggaan omdat ze je nog dichter bij de Heere houden. Je afhankelijker maken. Niet als een excuus om te blijven volharden in die zonde, want het was ook Paulus tot een groot verdriet, maar als (louterings)middel om te kunnen groeien in Hem. Om dit te kunnen doorgronden, moet u absoluut de gave van het onderscheid hebben ontvangen. En ook al zegt God tegen u, Mijn genade is u genoeg, dan nog zal ook uw woede een blijvende strijd zijn. Want hoe weet je nu zeker of dit uw genadedoorn is? Ik wil tot u zeggen voorkomen is beter dan genezen.

DUS:

- Bid 's morgens al of de Heere uw boosheid gevangen wil nemen

- Ga niet wachten tot uw boosheid, als zij opkomt, al het kookpunt heeft bereikt.

- Bid met een geopende Bijbel (Vraag / en luister naar Gods antwoord;  Zoek / en geloof dat u de oplossing zult vinden; Klop / en rust niet voordat Christus opendoet).

- Neem elke dag een tekst, lied of gedicht mee waarin u rust vindt als uw hart onrustig wordt (persoonlijk heb ik veel aan 2 Korinthe 10:5).
- Blijft tegen dit kwaad strijden (maar bedenk soms ook, dat het uw doorn kan zijn).
 
- Wordt niet moe uw zonde(n) te belijden, maar weet tegelijk: dat wat ik dat doe ik niet maar wat ik niet wil dat doe ik! ... Ik dan doe het niet meer zelf.

- Bidden is en blijft ook altijd weer zelfonderzoek (Psalm 139:1-6) en tegelijk moet u ook met Psalm 15:1-5 blijven vragen om verandering!

Laat u door uw strijd niet meesleuren! Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen en zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het Lam. Als u dat mag weten, dan bent u ondanks alles de meest gelukkige mens. Veel kracht en zegen toegewenst in uw strijd!


Ds. J. Hoekman

drs. J. Hoekman

drs. J. Hoekman

 • Geboortedatum:
  27-01-1962
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

heiliging
1 reactie
Alphonsus
06-09-2010 / 08:23
Maar als je nu eens Efese 6 in de praktijk gaat beoefenen met Gods leiding dan ben je er niet alleen op attent gemaakt, maar dan zal Efese 6 ook zijn beoogde uitwerking krijgen. Het komt er wel op aan volhardend te zijn en het niet na een paar pogingen maar weer te laten schieten.
Jezus ging met grote regelmaat de bergen in om tot met Zijn Vader te bidden of Hij uit Zijn angst om te zondigen bevrijd zou mogen worden. Dat deed Jezus niet eenmaal maar vele vele malen.
Daarnaast leg deze zonde voor de troon van Gods genade, keer op keer met een verlangen in het hart hiervan bevrijd te worden. De aanhoudend en oprechte bidder laat God niet onbeantwoord. Dat kan God ook niet onbeantwoord laten omdat Zijn liefde tot een dergelijke bidder juist iets is waar God naar zoekt.
Vasthoudendheid en niet in jezelf teleurgesteld raken als het weer een keer niet lukt, maakt dat God zich zal ontfermen. Neem het antwoord van Ds. Hoekman ter harte.

Terug in de tijd

In de Bijbel lezen we over de verzoeking van de Heere Jezus in de woestijn. Waren de drie verzoekingen die daar genoemd ...
geen reacties
04-09-2019
In Richteren 15 staat dat Simson 300 vossen ving om daarmee het land van de Filistijnen in brand te zetten. Nu zeggen ve...
4 reacties
05-09-2018
Belijdenisgeschriften staan niet boven de Bijbel, maar ze zijn als het goed is wel gegrond op de Bijbel . Ze spreken imm...
geen reacties
04-09-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering