God-Mens en Mens-God (2)

Ds. W. van Vlastuin / geen reacties

22-12-2003, 00:00

Vraag

Geachte ds. Van Vlastuin,

Hartelijk dank voor uw antwoord aangaande de benaming God-mens en mens-God.  Artikel 33 van de Geloofsvorm van Athanasius zegt: "De Vader gelijk naar de Godheid, minder dan de Vader naar de mensheid". Als nu iemand het volgende daarover zegt:

"Zo is de persoonsvereniging van de aanbiddelijke Godheid van de tweede Persoon in vereniging met de Mens Jezus Christus, hebbende een redelijke ziel en een lichaam, een enig, ondeelbaar Persoon. Dus God-Mens of Mens-God. De volheid der Godheid woont lichamelijk in Hem als het Beeld Gods, de uitdrukking of het afschijnsel van de eeuwige zelfstandigheid Gods. O, wat een God is Jezus Christus! Maar ook: ziet de Mens! Wie is meer, Wie is minder? Zegt u, God is meer, dan zeg ik: is het lichaam minder dan de ziel? Dat is geen waar. De ziel komt tot waarde door het lichaam. Een ziel zonder lichaam is een dode ziel en het lichaam zonder ziel is een waardeloze stof. Maar tezamen een zijnde, komen beiden tot hun waarde, blijvende het lichaam, lichaam en de ziel, ziel. Alzo komt de Christus Gods tot waarde (de God-Mens) door de vereniging met de Mensheid. En de Mens komt tot zijn eer als Mens-God door de persoonsvereniging van de Mensheid met de Godheid. Acht nu de Godheid de Mensheid minder dan Haar Godheid, zo beledigd Zij Zichzelf".

Is dit wel helemaal juist gesteld? Olevianus schrijft daarover: Wanneer de mensheid van Christus gelijk was aan de Godheid, dan was ook Hij een verterend vuur en ongenaakbaar voor de mens. Is het in verband hiermee wel hetzelfde of men zegt God-Mens of Mens-God? Moet het Meerdere ook in dit geval niet altijd voorop staan? Olevianus schrijft: Men zie evenwel toe, dat men in de Persoon van Christus niet dwale, zoals deze dwaling, dat God, Die in de Persoon des Zoons het vlees aanneemt, in die aanneming al Zijn eigenschappen in het vlees zou hebben overgestort.

Gaarne nog eenmaal uw antwoord.

Antwoord

Waarde broeder of zuster,

Hartelijk dank voor deze vervolgvraag over het wonder van de menswording van onze Heere Jezus Christus. Wij raken nimmer uitgedacht over deze diepte van God. God en mens in een persoon... De Almachtige en de hulpeloze tegelijk... Kind van Maria en tegelijk is Maria kind van haar Kind... De engelen roepen het vol verbazing uit: Ere zij God in de hoogste hemelen.

Juist omdat dit de kern van het christelijke geloof betreft, is de duivel erop uit om ons een misverstand aangaande dit geheimenis te geven. Ik krijg de indruk dat dat ook het geval is in de door jou aangehaalde woorden. Met de vergelijking van ziel en lichaam wordt de godheid en mensheid van de Heere Jezus vergeleken. Een paar opmerkingen:

1. De ziel is van meer waarde dan het lichaam. De ziel kan er zijn zonder het lichaam, maar het lichaam kan er niet zijn zonder ziel. De Heere Jezus zegt het ook: Wat baat het een mens, zo hij de hele wereld wint en lijdt schade aan zijn ziel, Math. 16:26.

2. De godheid is meer dan de mensheid van de Heere Jezus. Dit is het geding geweest met de lutherse theologie waarin de mensheid van de Heere Jezus vergoddelijkt werd. De mensheid zou bijvoorbeeld alomtegenwoordig zijn geworden sinds de hemelvaart. Zondag 18 van onze Heidelberger gaat daarop in om duidelijk te maken dat de mensheid van de Heere Jezus werkelijk mensheid blijft. Zijn mensheid was eerst op de aarde en niet in de hemel. Thans is Hij als mens in de hemel en niet op de aarde. Zijn godheid was altijd groter dan Zijn mensheid. Immers, toen Jezus als kind in de kribbe lag in de beestenstal van Bethlehem was Hij als God tegenwoordig in deze grote wereld en vervulde Hij de hemel en de aarde.

3. Artikel 26 van de Ned. Geloofsbelijdenis geeft in ons de lijn van Olevianus aan dat God de oneindige afstand tussen God en mens heeft overbrugd door mens te worden. Hij werd onzer een. Zijn Majesteit hoeft ons niet te verschrikken. We hebben vrijmoedigheid om tot de mens Jezus te gaan en zo God te ontmoeten. Ik hoop dat dit een beetje een antwoord is. We kunnen het geheim nimmer doordrongen, maar we mogen wel weten waar de grenzen van ons spreken liggen. Een geestelijk gezicht op de Schoonste van alle mensen toegewenst.

Je ds. W. van Vlastuin

Ds. W. van Vlastuin

Ds. W. van Vlastuin

 • Geboortedatum:
  06-03-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Wezep
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Fillipensen 1 vers 18: "Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een deksel, hetzij in der waarheid, verk...
geen reacties
22-12-2006
Ik heb een vraagje over het wel dan niet in huis hebben van een kerstboom. In de Gereformeerde Gemeenten staat men hier ...
geen reacties
22-12-2006
Geachte ds. Van Campen. Ik ken u verder niet maar wil via deze weg u laten weten dat u het middel in Gods hand bent gewe...
2 reacties
22-12-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering