Bidden om een nieuw hart

J.W.N. van Dooijeweert / 7 reacties

30-06-2010, 11:20

Vraag

De laatste vragen op de site gaan over bekering en het vragen om een nieuw hart. Het laatst zou niet Bijbels zijn; je moet niet wachten tot God je zal bekeren. Wij hebben echter een kinderbijbel en daar staat aan het einde van elk verhaal: "Vraag de Heere maar veel om een nieuw hartje." Waarom wordt dit wel zo vaak gezegd, terwijl het dus niet echt terug te vinden is in de Bijbel? Het wordt zo allemaal behoorlijk verwarrend.

Antwoord

Beste vraagsteller.

We gaan het nog een keer proberen. Ik vind persoonlijk dat hier een van de moeilijkste problemen van ons geloof ligt. Mijn moeder was een lieve vrouw. Had de Heere lief met haar hele hart. Maar ze had het ook niet begrepen. Ze leerde ons als kinderen bidden; ’s morgens uit bed: “Heere bekeer ons, bewaar ons, deze dag amen.” En ’s avonds: “Heere bekeer ons, bewaar ons, deze nacht amen.” Echt degelijk gebed nietwaar?

Maar let nu eens op; Als ik zo mijn hele leven bid en ik sterf onbekeerd… Hoe komt dat dan? Omdat de Heere mijn gebed niet verhoord heeft. Ja toch? En dat kan toch niet? Dan zou de Heere de schuld hebben als ik verloren ga. Nee, dat kan dus niet. Als ik mijn hele leven bid om een nieuw hart en ik sterf zonder nieuw hart… Hoe komt dat dan? Omdat de Heere mijn gebed niet verhoord heeft. Ja toch? En dat kan toch zo niet zijn? Een mens gaat toch verloren om eigen schuld? Dan hebben we nog een andere uitweg: Ik was niet uitverkoren.

Ik denk dat we bij het begin moeten beginnen. Waarom ligt een mens verloren voor God? Door de zonde. In het Paradijs… en zijn eigen zonden. Wie heeft het hart van de mens zo hard gemaakt? Heeft de Heere dat gedaan? Nee, Hij had de mens goed en naar Zijn beeld geschapen. De mens zelf heeft dat gedaan door van God af te vallen. En daarna werd elk mens geboren met zo’n stenen hart net als Adam, Genesis 5:3.

Nu zei Jezus tegen Nicodemus: Als je niet opnieuw geboren wordt ben je voor eeuwig verloren. Hij zei dit als een duidelijke waarschuwing. Ook voor ons. Als je sterft met dit stenen hart, ben je voor eeuwig verloren. Maar Hij zei niet: Bidt nu maar veel om een nieuw hart. Zo in de geest van: Misschien krijg je het dan wel. Nee! In hetzelfde derde hoofdstuk van Johannes zegt Hij heel duidelijk in vers 16 dat er aan Gods kant niets in de weg is. “Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.”

De prediking van Jezus staat in Markus: “Bekeert u en gelooft het Evangelie”, Mark.1:15. Hij plaatst onze schuld voor onze ogen: Weggelopen! Verbond verbroken! Vijanden van God! Maar God heeft een boodschap: Keer terug, geloof de boodschap van het Evangelie. Daar kunnen we nooit onderuit.

Er is duidelijk een weg van redding: de Heiland. Naar Hem toe met al je schuld, met je stenen hart, met je verdorven bestaan. En ook met alle verstrikkingen van de dogmatiek. We weten zo precies hoe alles moet. U zegt dat u het nu helemaal niet meer weet. Wat een zegen!! Ik weet het wel: U moet naar Jezus! Hij nam zelfs dat hondje uit Syro Fenicie aan (u weet wel, die vrouw die zo hard riep voor haar kind).

Ik ben bang dat er onder ons een heel groot probleem ligt. We weten te veel… tenminste we denken dat we het weten. Onze leerstellingen hebben ons verstrikt. Als we het niet meer weten zijn we precies op de goeie plaats, dan kunnen we naar de Meester om hulp. Ga maar gerust, Hij raapt u op. Hij drukt u aan Zijn hart. Hij vraagt niet wie je bent. Hij weet het al lang; een kind van Adam. Onbekwaam tot iets goeds. Zondaar in hart en nieren. Maar Hij zegt zelf: “Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering,” Lukas 5:32.

Ben je een zondaar? Ja? Dan is er hoop! Ben je een mens die het allemaal heel goed doet en heel goed weet? Dan is er geen toekomst! Jezus roept: ”Zoek Mij en leef.” Mag je niet bidden om een nieuw hart? Ja zeker wel. Je mag aan de Heere vragen of Hij die steen verandert in een hart van vlees. Maar daar mag je het niet bij laten hoor. Je moet zoeken, en je wenden tot Jezus. Hij is de Weg.

Veel wijsheid en liefde van de Heere toegewenst,
Evangelist J. W. N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Evangelist

7 reacties
1a2b3c
30-06-2010 / 11:36
Prachtig antwoord, heel helder.
Pitty88
30-06-2010 / 11:36
Wat een goed, eerlijk en duidelijk antwoord. Ik heb er ook veel aan, en zal het zeker laten lezen aan enkele familieleden die hier ook mee worstelen. Dankuwel!
maria
30-06-2010 / 14:52
Het is toch zo eenvoudig he?
Johan00297
30-06-2010 / 15:30
Ikzelf heb ook veel moeite gehad met de term nieuw hart, het is zo'n geestelijke term met zoveel "figuurlijke" achtergrond.
Je hebt een lichaam van vlees en bloed en daarin zit een hart, en dan een nieuw hart?
Het zou goed zijn om uit te leggen wat een nieuw hart inhoud, want veel kinderen begrijpen dit niet bij het ouder worden.
Er moet een vernieuwing komen van willen, gevolgd door denken en doen!!
Geef ons een hart(wil) dat u wil dienen en vrezen.
wpluimers
30-06-2010 / 15:30
Ik heb de bewuste kinderbijbel in huis en al een aantal jaren sla ik dit soort zinnen gevoelsmatig over of zeg het op een positieve manier, namelijk dat de Heere niets liever wil dan ons hart.

Dit antwoord verklaart prachtig waarom.
Alphonsus
30-06-2010 / 16:04
Hier is, voor een "beginner" in het geloof nauwelijks iets aan toe te voegen. Amen.
Annah
30-06-2010 / 17:31
Je kunt goed merken dat van Dooijeweert in Peru heeft gewerkt.. Zo eenvoudig, zo simpel, zo goed, en zo volledig de waarheid! Wat doen we toch moeilijk..

Terug in de tijd

Wat is nu precies het verschil tussen het belijdenis doen in de HHK of Gereformeerde Gemeente? Als ik anderen hoor doe d...
geen reacties
30-06-2016
Vraag van mijn dochtertje van zes: Waarom heeft de Heere God de duivel niet doodgemaakt? Moest haar het antwoord schuldi...
geen reacties
30-06-2009
Aan Bert Noteboom. Ik las uw stukje over de snackbar waarin u vroeg om een patatje vrede. Ik voel me zo jaloers daarop. ...
geen reacties
30-06-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering