Kun je jezelf zo bedriegen?

Ds. M. Goudriaan / 2 reacties

22-06-2010, 09:45

Vraag

Ik merk dat als ik dingen maar vaak genoeg zeg ik ze ook ga geloven. Kun je jezelf zo bedriegen? In verband hiermee denk ik aan Spreuken 18: 20: "Van de vrucht van ieders mond zal zijn buik verzadigd worden; hij zal verzadigd worden van de inkomst zijner lippen." Soms weet ik niet zeker wat ik voel en als ik er dan goed over ga praten, ga ik het op een gegeven moment ook zo voelen. Maar is dat dan wel echt?!

ADVERTORIAL

Father Poulos keerde terug na aanval IS

Als laatste weggaan en als eerste terugkomen in je dorp na de verschrikkingen van IS.

Ontdek het inspirerende verhaal van Father Poulos op de Open Doors-dag.

Father Poulos keerde terug na aanval IS

Antwoord

Beste vraagsteller,

Neem me niet kwalijk dat ik toch een beetje blijf zitten met de vraag wat je bedoelt. Ik ga kort enkele mogelijkheden na. Op voorhand zeg ik alvast dat de genoemde tekst toch een wat andere betekenis heeft, maar daar hoop ik nog op terug te komen.

Het kan zijn dat je een opvallend sterke neiging hebt om dingen die je herhaaldelijk uitspreekt ook te gaan geloven. Het betreft dan dingen die niet waar zijn, want anders is er geen probleem. Maar dan is de vraag waarom je die niet-ware dingen meermalen uitspreekt. Wat beoog je daarmee? Waar komt dat vandaan? Betreft het hier een heel sterke neiging, dan doe je er waarschijnlijk goed aan om deskundige hulp te zoeken.

Vanuit mijn studeerkamer kan ik moeilijk beoordelen waar ik heel concreet aan moet denken.  Als je bijvoorbeeld schrijft: “Soms weet ik niet zeker wat ik voel en als ik er dan goed over ga praten, ga ik het op een gegeven moment ook zo voelen”, is dat voor mij niet direct helder. Bij een misverstaan van je vraag moet je maar contact met me zoeken of je vraag nog wat aanscherpen.

Er kan ook wat anders achter je vraag zitten. Je laatste vraag – “Maar is dat dan wel echt?” – doet me denken aan een bepaalde zorg dat je, door herhaaldelijk tegen jezelf te zeggen dat je een kind van God bent, iets gaat geloven waarvan je je afvraagt of het waar is. Je vraagt immers ook: “Kun je jezelf zo bedriegen?” We belijden dat een mens tot alles in staat is. De Bijbel leert ons dat we ons huiveringwekkend kunnen bedriegen, en…dat we allen de leiding van Woord en Geest nodig hebben. Een mens die zichzelf kent, kan zijn eigen hart niet vertrouwen en smeekt dan ook om die leiding van Woord en Geest. De Heere Jezus belooft de Geest “Die in alle waarheid leidt”!
 
Wat de tekst uit Spreuken betreft, het gaat hier om de zegen voor anderen en voor jezelf van een recht gebruik van de tong. Herhaaldelijk wijzen de Spreuken op het belang van de tong. Waarheid en oprechtheid zijn zegeningen voor anderen en voor jezelf. Let op het nauwe verband met het volgende vers, vs. 21. Nu kunnen we deze tekst via een omweg aan je probleem verbinden, maar dat is misschien toch wel wat vergezocht. Wat we wél kunnen zien in Spr. 18 is de grote betekenis van het gebruik van onzen tong. Hebben jij en ik en wij allen geen reden om te bidden: “Laat U mijn tong en mond en ’s harten diepste grond, toch welbehaag’lijk wezen” (Psalm 19: 7 (ber.).
 
Ds. M. Goudriaan

Ds. M. Goudriaan

Ds. M. Goudriaan

 • Geboortedatum:
  22-07-1949
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

geloofszekerheid
2 reacties
dominerik
22-06-2010 / 15:35
Is men in de gereformeerde gezindte misschien te karig geworden met het evangelie, teveel waarschuwend voor zelfbedrog? Met andere woorden: wordt God(s genade) niet veel te kort gedaan?
Alphonsus
25-06-2010 / 16:39
Het kinderlijke geloof waar Jezus op wijst is nog het meest kenmerkende voor een kind van God.
Na de melk komt de vaste spijze. Gods genade is onmetelijk groot en uitgestrekt voor alle mensen die in Christus zijn gekomen en Zijn woord liefhebben en trouw handelen naar het geweten wat ze hebben. Door de tijd heen zal zich dit geweten, onder werking van de Geest,
verder ontwikkelen en in een mensenhart datgene blootleggen waar Jezus zuiverende en heiligende genade nodig is.
Zo gaan we voort van overwinning tot overwinning, Hem prijzend voor Zijn werk in mij.

Terug in de tijd

Deze vraag is voor Ds. A. A. Brugge. Dominee ik wil u, maar bovenal de Heere bedanken voor uw preken. Het heeft mij dich...
3 reacties
22-06-2009
Onlangs is er een groot wonder gebeurd en heeft de Heilige Geest in mijn hart het geloof gewerkt. Nu mag ik geloven dat ...
2 reacties
23-06-2017
Ik ben 20 jaar. Ongeveer 3 jaar geleden kreeg ik verkering met een jongen uit de Oud Ger. Gem. Vrij snel nadat we verker...
geen reacties
22-06-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering