Overgang naar GKv

Ds. J.D. van Roest / geen reacties

27-07-2002, 00:00

Vraag

Wat komt er allemaal bij kijken als je over wil gaan naar een andere kerk? Ik heb namelijk een vriendin die naar de Ger. Kerk (Vrijgemaakt) gaat en ik ga zelf naar de Hervormde Kerk (Ger. Bond). Mijn vriendin heeft meer moeite met onze kerk (gezien de hele toestand met triosynodes, homo-huwelijk, SOW etc., waar onze gemeente overigens ook niet aan mee wil werken, maar zij snapt dan niet waarom onze kerk dan wel bij de N.H.-synode aangesloten blijft) dan ik met die van haar. We hebben samen al min of meer besloten dat ik later (mochten we gaan trouwen) over ga naar haar kerk. Ik ga nu ook al regelmatig mee, maar zij gaat niet met mij mee (ze is één keer mee geweest).

Mijn vraag is nu eigenlijk: hoe gaat dat nu als ik over wil naar haar kerk, en wat moet ik allemaal doen?

Antwoord

Beste vraagsteller,

De vraag is niet in de eerste plaats wat je moet doen, maar wat je moet laten. Neem geen overhaaste beslissingen!

Als jij en je vriendin echt overtuigd zijn van elkaar, is het inderdaad heel belangrijk dat jullie samen de beslissing maken om tot één kerk te behoren. Een huwelijk maar man en vrouw naar verschillende kerken gaan is bij voorbaat gedoemd om tot extra spanningen te leiden. Denk alleen maar aan de vraag: waar worden de kinderen gedoopt als jullie de zegen ontvangen dat je vader en moeder mag worden?  Je kunt niet samen napraten over een preek die je gehoord hebt. Enz.

Dus de keuze voor één kerk is goed. Welke? Dat is niet gemakkelijk. Zelf ben ik predikant van de Nederlandse Hervormde Kerk. Ik ken haar gebreken waarschijnlijk veel beter dan jouw vriendin. Ik denk dat die gebreken mij ook meer pijn doen dan haar. Een zieke moeder raakt je hart veel meer dan een zieke vreemde. Een zieke moeder moet je niet in de steek laten omdat ze ziek is.

De Heere liet mij geboren worden in een hervormd gezin, ik kwam tot geloof in de hervormde kerk, de Heere heeft me geroepen onderdoor de prediking in een hervormde gemeente. Als de Heere nog altijd in deze hervormde kerk werkt door Zijn Woord en Geest, moet je inderdaad wel heel goede reden hebben om die kerk af te schrijven. Dat is dus mijn eerste reactie op de negatieve beoordeling  van onze kerk door je vriendin.

Het maakt een groot verschil tot welke hervormde gemeente je behoort. De keuze waar je gaat wonen is ook in dat verband van wezenlijk belang.

Over de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) wil ik geen oordeel geven. Mijn ervaringen ermee zijn niet zo erg prettig: Bij mijn intree in de hervormde gemeente van Rouveen was ook de kerkenraad van de GKV ter plaatse uitgenodigd. We ontvingen een brief van deze kerkenraad met de boodschap dat ze niet kwamen. "Er staat immers geschreven: Haat ook de rok die van het vlees bevlekt is". Dat was in 1978.

Mijn schoondochter was lid van de GKV (in die kerk geboren en getogen; zeer trouw meelevend, zelfs presidente van de plaatselijke vrouwenvereniging). Kort voor hun trouwen besloten zij en mijn zoon om samen lid te worden van
de Nederlands Gereformeerde Kerk. De zondag nadat dit officieel aan de kerkenraad van haar gemeente (GKV) was doorgegeven werd daar het H. Avondmaal bediend. Zij kreeg de boodschap (officieel namens de kerkenraad) dat zij niet meer welkom was aan het Avondmaal. Dat was in 1997.

Intussen schijnt de hoogmoedige houding van de GKV alsof zij de enig ware kerk van Christus op aarde zou zijn, wat gematigd te zijn. Toch  is het wel zaak te bedenken wat je doet als je lid zou worden van deze kerk.

Is het voorbeeld van mijn zoon en schoondochter misschien een overweging. Zij zijn met veel vreugde beiden zeer actief in de gemeente (van de Nederlands Gereformeerden) waartoe ze nu behoren.

Om lid te worden van een andere kerk moet je praktisch gezien contact opnemen met de kerkenraad van die kerk in de plaats waar je woont, of wilt gaan wonen. Per plaats zal het wel verschillend zijn. Soms wordt geëist dat je opnieuw belijdenis doet in de kerk waarbij je wilt gaan behoren. Soms is een gesprek met (een vertegenwoordiging van) die kerkenraad, waarin je bevraagd wordt op je geloof en je motieven om te willen overgaan, voldoende.

Van harte hoop ik dat jullie samen er uit komen en vooral dat jullie leven een leven mag zijn waarin je sámen de Heere vraagt wat Zijn wil in je leven is én dat je Hem van harte mag liefhebben en dienen.

Een hartelijke groet,

Ds. J. D. van Roest

Ds. J.D. van Roest

Ds. J.D. van Roest

 • Geboortedatum:
  23-08-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

GKv
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben op zoek naar een Bijbelstudieboek. Het liefst eentje van dominees/mensen uit de HHK en voor jongeren die aan het ...
2 reacties
28-07-2015
Wat zijn de bezwaren tegen NLP (neurolinguïstisch programmeren)? Ik heb in de vragen gezocht, maar het wordt alleen soms...
1 reactie
29-07-2019
Ik worstel al een lange tijd met hetzelfde probleem. Ik heb een meisje leren kennen. Ze is geweldig, in mijn ogen perfec...
geen reacties
27-07-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering