Ds. Woelderink tegen ds. Kersten

Dr. J. P. Zwemer / geen reacties

27-07-2011, 13:54

Vraag

Dominee Woelderink en dominee G. H. Kersten hebben elkaar op papier bestreden. Graag zou ik weten of hetgeen dominee Woelderink geschreven heeft tegen Kersten nog ergens in te zien is. Is hier nog een boek van aanwezig of zo?

Antwoord

Sinds het jaar 2000 is er een standaardwerk over de theoloog Woelderink, met daarin ook wat aandacht voor het verschil in visie tussen hem en ds. G.H. Kersten. Dat is de dissertatie van H. J.  C. C .J. Wilschut,  met als titel:  "J. G. Woelderink: om de 'vaste grond des geloofs': de ontwikkeling in zijn theologisch denken, met name ten aanzien van verbond en verkiezing." Dissertatie Th. Hogeschool Kampen. Dit proefschrift  is uitgegeven te Heerenveen in 2000, 704 blz. Daarin staat ook al het door Woelderink geschrevene vermeld. Ik heb niet de indruk dat de woordenstrijd met ds. Kersten een grote plaats inneemt in dit boek, maar zij zal er (gezien de omvang van het boek) vast wel in worden samengevat. In een samenvatting van zijn proefschrift in een lezing uit 2001, zegt Wilschut alleen indirect iets over de polemiek met ds. Kersten.

Of er boeken zijn die rechtstreeks ontleend zijn aan zijn discussie met Kersten, weet ik niet. Boeken die over hetzelfde onderwerp gaan, zonder dat Kersten per sé genoemd wordt, zijn er zeker wel. Hierna volgen enkele titels van boeken door Woelderink die over ongeveer dat onderwerp gaan:

"Separatisme en wereldgelijkvormigheid : twee gevaren voor ons godsdienstig en kerkelijk leven", door J.G. Woelderink. Uitgegeven te Maassluis door de administratie van "De Waarheidsvriend" in 1933, 40 blz. Was oorspronkelijk een rede, gehouden op de 24e jaarvergadering van de Gereformeerden Bond tot verbreiding en verdediging van de waarheid in de Ned. Hervormde (Gereform.) kerk op 30 maart 1933 te Utrecht.

-"De gevaren der doopersche geestesstroming", Den Haag, 1941

-"Verbond en bevinding" (samen met C. van der Wal)

-"De rechtvaardiging uit het geloof alleen", Aalten, 1941

-"Het doopsformulier" Een verhandeling over zijn leer van den H. Doop, 1981 (derde druk, 382 blz.)

Sterk verwante onderwerpen:

-De inzet van de Heildelbergse catechismus over zondag 1-7

-Het pastoraat rond het heilig avondmaal (uitgave 1981)

-Was de Reformatie een vergissing?: de doopersche geestesstrooming in den Reformatietijd, Den Haag, 1942, 38 blz.

Zie ook: De scriptie door J. W. Hooydonk, "Tweeërlei kinderen des Verbonds". Een studie naar de verbondsvisie van ds. Izaäk Kievit tussen 1935 en 1953 in relatie tot de visie van dr. J.G. Woelderink (Utrecht, departement Godgeleerdheid, 2010).

Dr. J. P. Zwemer

Dr. J. P. Zwemer

 • Geboortedatum:
  09-07-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Serooskerke
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Historicus en schrijver

Tags in dit artikel:

boekends. I. KievitKersten
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn man heeft -gelukkig niet altijd maar wel bij tijden, zoals ook op dit moment- veel last van hypochondrie (ziektevre...
14 reacties
29-07-2019
Mijn man en ik zijn acht jaar getrouwd en we hebben twee kinderen. Vorige week betrapte ik mijn man op zelfbevrediging (...
31 reacties
27-07-2013
Wat komt er allemaal bij kijken als je over wil gaan naar een andere kerk? Ik heb namelijk een vriendin die naar de Ger....
geen reacties
27-07-2002
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering