HHK en Ger. Gem

Ds. J.D. Heikamp / 35 reacties

04-05-2010, 13:00

Vraag

In een vraag over kerkelijke verschillen werd er naar andere antwoorden verwezen. Deze heb ik doorgelezen. Toch is mij niet helder wat nu precies de verschillen zijn tussen de HHK en Ger. Gem. en dat is in mijn situatie wel erg belangrijk om te weten. Zo stonden in een antwoord kenmerken van de HHK beschreven, maar stond er bij dat die ook in de Ger. Gem. worden geleerd. Ik weet nog niet goed de verschillende accenten. Kan mij dit nog een keer heel duidelijk verteld worden?

Antwoord

Kan mij dit nog een keer heel duidelijk verteld worden? Eerlijk gezegd: nee, dat kan ik ook niet. Heb de betreffende antwoorden gelezen en daar is eigenlijk het meest mee gezegd over de kwestie die u aan de orde stelt.

U zegt dat het in uw situatie erg belangrijk is om het een en ander over de kwestie te weten, maar ben je soms bezig een antwoord te zoeken voor eigen gelijk? In de diverse antwoorden zijn duidelijk verschillen aangewezen en overeenkomsten.  Dus is de inkt van mijn pen op om hierover nog meer te schrijven.

Hartelijke groeten van een dominee die graag over de kerkelijke muren heenkijkt, zij het eerlijk gezegd aan de rechterflank van de kerken, en zoekt naar de eenheid des geloofs.

Ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

Tags in dit artikel:

kerken en godsdiensten
35 reacties
Catherine
04-05-2010 / 15:00
Blijkbaar wil vraagsteller de statuten lezen ! Wat maakt dat nu uit, het gaat om het gepredikte woord.
pannenkoek
04-05-2010 / 15:06
@ Joehoe,

Ga dan naar beide kerken een aantal keer. Neem ook iedere keer een andere gemeente. Ga op de Veluwe, maar ook eens in de randstad op op het platte land. Want ook bij de GG heb je 'lichte en zwaardere' gemeentes. dan krijg je een wat breeder beeld. zoek anders 4 verschillende gemeentes uit.
pannenkoek@yord.nl

Catherine,

Het gaat idd om het gepredikte woord, maar dat is ook bij de GG verschillend.
Zo heeft mijn man eens gehoord dat in de ene preek Nicodemus zalig werd, en de wk erna werd hij niet zalig gepredikt door een andere ds.
Dus hierbij een groot verschil.
Annemieke1
04-05-2010 / 15:25
Ik denk dat het grootste verschil is (en dan praat ik puur uit eigen ondervinding) Dat men in de Gereformeerde Gemeenten niet weet of men gered is, of het überhaupt wordt en dat men in de HHK weet dat men gered is.. Met zo hier en daar nog wat vraag naar Geestelijke Groei. Voor de rest is er weinig verschil!

kZou me er niet zo druk om maken.. Als je in de kerk het Woord van God hoort prediken, Bijbelgetrouw, dan is dat prima!
Catherine
04-05-2010 / 15:35
@pannenkoek, daarom lopen sommige mensen predikanten achterna !
dijna61
04-05-2010 / 15:57
Ik zou je aanraden: Kijk beslist niet alleen naar de rechterflank, want dan krijg je een erg vertekend beeld! Het antwoord doet mij voorkomen of daar alleen de waarheid gepreekt wordt en dat is gelukkig niet zo.
Laat je wat dat betreft eens verrassen.
En luister vooral goed naar de preken gaat het over zonde en doemwaardigheid of gaat het over GENADE in CHRISTUS.
43843
04-05-2010 / 21:14
@dijna61
Luister vooral goed, het moet gaan over zonde, doemwaardigheid en over de genade in Christus.
Ik hoop dat je dat bedoelde
dijna61
04-05-2010 / 22:23
Let wel: De genade moet altijd voorop gaan! En dat heb ik helaas wel eens anders gehoord. Wij hebben jaren bij een kerk gehoord waar altijd gezegd werd: " je moet in de kerk spreken van zonde én genade", maar zo is de volgorde niet.
De genade komt eerst en was er eerst!
Genade en eeuwig leven dat wil God ons geven! En juist door die genade gaan wij onze zonden zien en belijden en ontvangen wij een nieuw leven.
Het is alles GENADE.
Cloudsadmirer
04-05-2010 / 23:51
Zo is het dijna61, God zegt: " Ik ben de Eerste en de Laatste, de Alpha en de Omega." En God is Genade, geen zonde.
"Voordat u geroepen heeft heb Ik geantwoord"(vrij vertaald) Dus: de genade was er vóór de zonde.
pannenkoek
05-05-2010 / 08:15
@catherine,
Ik heb het ook over verschillende gemeentes, en niet over eeen ds achterna lopen. Als deze persoon 4 maal een gemeente bezoekt die 'licht' is is niet goed, of 4 maal een 'zware' is ook niet goed, daarom geef ik aan verschillende gemeentes.
dijna61
05-05-2010 / 08:45
"Licht " en "zwaar". Het zijn van die rare begrippen, net zo als links en rechts (over de kerk gesproken dan). In beide van deze uitersten kun je het meemaken dat daar het evangelie NIET gepreekt wordt, ik heb dit zelf meerdere keren meegemaakt. Dus zegt die typering van licht of zwaar die wij er aan geven nog helemaal niets, wij moeten ons wat dit betreft ook niet verkijken op de buitenkant.
Waar het om gaat is het Evangelie van genade en bevrijding door Jezus Christus onze Heer.
appeltaart
05-05-2010 / 14:22
Denk alleen aan de Ger.Gem. Vlissingen of Genemuiden kan beslist niet door 1 deur!!
Maar zo is het ook bij de HHK. Dan denk ik aan de gemeenten
Soest of Staphors Apeldoorn of Nederhemert.

Zonder over gemeenten en predikanten te oordelen, maar de werkelijkheid mogen en moeten we toch onder ogen zien!!
Catherine
05-05-2010 / 17:51
Ger Gem of Hervormd in het westen (grote steden) hebben ook een andere ligging dan in the bible belt.
Paar jaar geleden gingen wij in Staphorst naar de herv. kerk. Buiten het dorp geparkeerd, iedereen ging lopen. Grote volle kerk. Zeer bevindelijke prediking, heel verschil met herv hier in de buurt !
dijna61
05-05-2010 / 19:09
Wat is dat precies: bevindelijke prediking?
Catherine
05-05-2010 / 23:22
@Dijna61: ik zal het proberen uit te leggen.
Het is iig een uitleggende prediking, waarin de kennis van de ellende van zondaren en kennis van Gods verlossing het belangrijkste aspect is.
Ook wordt het verschil tussen echte en valse ervaringen uitgelegd.
Het is dus toch de woordverkondiging in de meest rechtse gelederen.
Cloudsadmirer
06-05-2010 / 09:51
Heeft Jezus op aarde ooit een 'bevindelijke' gelijkenis of iets anders bevindelijks verteld? Oprechte benieuwdheid!
Alphonsus
06-05-2010 / 10:07
Waarom kennen we Gods woord niet?
Ik ben van Paulus, ik ben van Petrus, ik ben van Apollos.
We hoeven toch niet steeds weer in dezelfde valkuil te komen.
Als dat wel zo is dan hebben we"onderzoekt alles en behoud het goede" ons nog niet ten volle eigen gemaakt.
En....ook:
Filipenzen: 2
Indien er dan enig beroep (op u gedaan mag worden) in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, 2 maakt (dan) mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefdebetoon, één van ziel, één in streven, 3 zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, 4 maar ieder (lette) ook op dat van anderen. 5 Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, 6 die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, 7 maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. 8 En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. 9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, 10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, 11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

Waarom zijn we niet trouw aan het woord?
dijna61
06-05-2010 / 12:06
Oh, Catherine wat erg, dat is het paard achter de wagen spannen.
Daarbij is het niet best als wij het van onze ervaringen moeten hebben, want dan komen we gegarandeerd bedrogen uit! Soms ervaar je gewoon niets.
Jezus Christus is ons enig vertrouwen, daar hoeft geen ellendekennis of wat dan ook bij.
Rianne1357
06-05-2010 / 14:14
Christus is ons enige vertrouwen helemaal mee eens. toch werkt de Heere vaak wel langs deze middelijke weg van het Woord, en wel langs de weg ellende verlossing en dankbaarheid. een bevindelijke preek is, waar ik zelf met heel mn hart amen op kan zeggen. doorleefde preek vd ds. het is echt, het zijn 2 wegen de smalle en de brede weg, dood of leven, hel of Hemel, Christus of de duivel. snap je Dijna. liefs
Catherine
06-05-2010 / 16:59
dijna61: soms ervaar je gewoon niets. Ja en als je daar onbewogen onder blijft, is dat niet best. Je moet het niet ALLEEN van je ervaringen hebben. Maar wel kennis krijgen van de staat waarin je je bevindt.
dijna61
06-05-2010 / 19:40
Sorry Rianne en Catherine, ik begrijp wat jullie bedoelen, maar ben het maar ten dele met jullie eens.
Mijn stemming en omstandigheden kunnen elke dag weer anders zijn, maar daarin ligt mijn zekerheid niet.
Mijn zekerheid van eeuwig leven ligt in Christus die voor mij gestorven is.
Dat eeuwige leven dat heb ik nu al.
In Christus ziet God mij als rechtvaardig, ik ben geen zondaar meer.
Dat wil niet zeggen dat ik geen zonden meer doe, dat blijft een voortdurende strijd in dit leven en daarom ervaar ik die zekerheid ook altijd niet zo, maar ik mag steeds weer naar Jezus gaan en in Hem is mijn eeuwig heil vast en zeker.
Paulus kende ook deze strijd hij zei: Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij, ik ellendig mens. Maar Paulus zei ook: ik ben dood voor de zonde!
Dit blijft een voortdurend spanningsveld.

Terug in de tijd

Beste Els van Dijk, u schreef: "Artikel geschreven over singles. Maar voor ieder geldt dat je de eenzaamheid moet kennen...
1 reactie
04-05-2011
Als je vraagt waarom er zoveel verschillende opvattingen zijn over de Bijbel, krijg ik vaak te horen dat ons verstand ve...
geen reacties
05-05-2021
Mag ik op bijbelse grond trouwen? Ik ben een jonge moeder van 27 jaar met twee jonge kindjes. Inmiddels ben ik ruim vijf...
1 reactie
04-05-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering