Gesnedenen

Kand. G.A. van Ginkel / 1 reactie

01-05-2010, 13:00

Vraag

Geachte heer Van Ginkel. Dank voor uw snelle antwoord op mijn vraag over Mattheüs 19:12 en uw (pastorale) reactie hierop. Ik heb echter nog wel vragen over de theologische betekenis van dit bijbelvers. In dit vers wordt gesproken over “gesnedenen” en wel in drie verschillende gevallen. In het derde geval wordt het figuurlijk opgevat. Maar in de uitleg die u heeft gegeven wordt bij de eerste twee situaties (degene die 'als gesnedenen zijn geboren' en degene “die door mensen zijn gesneden”) niet bedoeld dat er ook sprake kan zijn van een figuurlijke (of bredere) betekenis. Als deze conclusie klopt, is dit dan juist? Kan er toch in de eerste twee situaties niet sprake zijn van ook een figuurlijke of bredere betekenis? Bijvoorbeeld, in geval van de tweede situatie (zij “die door mensen zijn gesneden”), zou het kunnen dat iemand door toedoen van andere mensen beschadigd is geraakt (lichamelijk, psychisch en/of emotioneel) waardoor iemand niet of moeizaam tot een huwelijk komt. Een ander voorbeeld: in de eerste situatie (degene die “als gesnedenen zijn geboren”) zou het kunnen zijn dat iemand bijvoorbeeld erfelijke aanleg heeft voor schizofrenie en in zijn jeugd psychotisch is geworden en diegene vervolgens ook niet of moeizaam tot een huwelijk kan komen en dus ook ‘onvruchtbaar’ blijft in de context waarin hier wordt gesproken. Kan de Heere Jezus Zijn uitspraak dus ook anders bedoeld hebben (in een bredere of figuurlijke betekenis) voor de de eerste twee categorieën en er dus ook sprake zijn van een bredere uitleg dan hetgeen er letterlijk staat ten aanzien van 'gesnedenen'? En een tweede vraag komt voort uit het slot van dit vers: "Die het vatten kan, die vatte het." Dit kan uitgelegd worden in die zin dat degene die het kan begrijpen, het alleen begrijpt. Maar uit een Engelse vertaling zou je ook kunnen opmaken dat het eigenlijk nog iets scherper is bedoeld, namelijk min of meer dat wie het doorziet en kan accepteren dat hij zich in zo'n situatie bevindt dat hij moeilijk tot een huwelijk kan komen, diegene dit dient te accepteren en zich dus bij de situatie moet neerleggen. Klopt deze laatste visie op het slot van dit vers? Of trek ik een conclusie uit de tekst die je nooit zo zou mogen trekken als je de grondtekst er bij neemt? Ik zou het op prijs stellen als u dus nog wat dieper op de betekenis van het bijbelgedeelte in zou willen gaan, aangezien dit echt een vraag is voor een theoloog. Nogmaals hartelijk dank!

Antwoord

De tekst Matth.19:12 heeft zich min of meer vastgezet in uw dedachtenwereld en gaat een geheel eigen leven leiden. Het leven van de vele (on)mogelijkheden om deze tekst te exegetiseren.

Uiteraard is er wat de Schriftwoorden betreft onderscheid te maken tussen de letterlijke en de meer verborgen geestelijke betekenis. Het schriftwoord is als een diamant. Op welk vlak valt het licht? Gods Woord wil geestelijk worden verstaan. Daartoe hebben wij de gave van de Geest nodig.
 
In genoemde tekst gaat het om de scheppingsorde van God. Het huwelijk ligt daarin besloten als gave en opgave voor de man en de vrouw. Huwen is de reguliere weg. Er zijn uitzonderingen. Mogelijk kan men op grond van lichamelijk of geestelijk "onvermogen" (beter) niet trouwen. Ook het vrijwillig ongehuwd blijven om zich geheel te kunnen wijden aan de dienst van God, heeft een legitieme plaats. Dit is wat Jezus zegt, als een universele waarheid. Hoe de tekst uitgelegd kan worden voor u, in uw specifieke, zeer persoonlijke situatie, laat zich niet zomaar vaststellen.

U oppert allerlei gedachten. Voor al die gedachten als zodanig is wel iets te zeggen, maar kun je dit met recht uit de tekst destilleren, of vanuit de tekst bekrachtigen? Het lijkt mij een spanningsvol gebeuren. Of hebben wij gedachten, die wij als een soort noodlot in de tekst projecteren? Ik vrees een beetje dat laatste. De achterliggende gedachte bij u is: God wil niet dat ik mij aan iemand verbind (trouw); ik moet dat nu voor eens en voorgoed accepteren.

Ook de slotregel doet in dit verband mee. Wie het vatten kan, die vatte het. Naar mijn gedachte wordt hier bedoeld: (in staat zijn tot) begrijpen in de zin van inzicht en doorzicht hebben, dat leidt tot het juiste handelen.
 
In uw geval is het raadzaam niet krampachtig gericht te blijven op één (moeilijke) tekst, maar te luisteren naar het spreken van de hele Schrift. Wees er daarbij van overtuigd, dat God een God is van ruimte. Een God Die opent.
 
Van harte Gods licht en leiding toegewenst.

Kand. G. A. van Ginkel

Kand. G.A. van Ginkel

Kand. G.A. van Ginkel

 • Geboortedatum:
  13-01-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Maartensdijk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Pastoraal werk te Veen, Wijk (bij Heusden) en Groenekan.

1 reactie
Alphonsus
04-05-2010 / 16:45
Het gaar hier over één vlees zijn. D.w.z. met je vrouw samenleven zoals het van den beginne geweest is teneinde de aarde te bevolken.
Eenmaal samengevoegd zijn zij voor God niet meer te scheiden.
Doch deze opdracht ligt er niet voor allen!!
De discipelen geven aan dat het voor een man beter kan zijn om maar niet te trouwen, wanneer de mogelijkheid er is dat een vrouw weggezonden kan worden.
Aldus,
In een ongetrouwde omstandigheid is er geen sprake van één vlees zijn. Ook is er geen sprake van één vlees zijn wanneer men dat niet KAN dan wel dat niet WILT.
Zo zijn er mannen die uit een vrouw geboren worden die in het geheel niet de mogelijkheid hebben meegekregen om met een vrouw op de aangewezen wijze samen te leven. Zij zijn als het ware besneden. M.a.w. zij kunnen fysiek niet hun mannelijkheid uitleven dan wel beleven.
Door mensen besneden zijn betekent dat derden aan hen de mogelijkheid ontnomen hebben om met een vrouw samen te leven.
Diegenen die zichzelf besneden hebben zien uit ZICHZELF bewust af van het samenleven met een vrouw, zonder dat er van de twee vorige aspecten sprake is.
Tot welke `categorie` zou Jezus nu behoren.

Terug in de tijd

Een vraag aan een (behoudende) predikant van de Ger. Gem. Ben ik op de verkeerde weg? Is dit de eerste stap naar afglijd...
geen reacties
01-05-2007
Beste Michel van Heijningen. Dank voor uw antwoord op mijn vraag (over leven na de dood) van 14-03-2007. Ik heb respect ...
geen reacties
01-05-2007
Ik ben een vrouw van 28 jaar en heb al zeven jaar een relatie. Drie jaar ervan woon ik samen. Mijn vriend heeft wel eens...
3 reacties
01-05-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering