Nog een keer gedoopt

Ds. D. Breure / 1 reactie

24-04-2010, 09:00

Vraag

In het doopformulier wordt gesteld dat de doop een vervanging is van de besnijdenis. Jezus is besneden en daarna ook nog gedoopt. Moeten wij dan niet nog een keer gedoopt worden, net als Jezus op volwassen leeftijd, als we geloven?

Antwoord

In het kader van besnijdenis/kinderdoop/volwassendoop valt heel veel te zeggen, maar ik beperk me tot het verband waar in de vraag naar gevraagd wordt, namelijk tussen de doop van Johannes en de besnijdenis.

Naar mijn inzicht is de doop van Johannes niet zonder mee gelijk te schakelen met de doop zoals wij die kennen. Deze doop van Johannes vond namelijk plaats in een heel bepaalde fase van de heilsgeschiedenis. Johannes was begonnen met zijn optreden en Jezus’ werk was nog niet volbracht. In die unieke fase van de heilsgeschiedenis was de doop van Johannes er om het volk voor te bereiden om de beloofde Messias te ontvangen. Was dat dan nodig? Jazeker. Het volk Israel was al een keer door de Jordaan gegaan, eeuwen geleden ten tijde van Jozua. Maar dat was niet genoeg geweest. Velen van het volk waren de eeuwen door in afgodendienst vervallen of in eigengerechtigheid terecht gekomen. Wel door de Jordaan gegaan, maar niet genegen en bereid om de Messias te aanvaarden. Daarom moet het volk als het ware nogmaals door de Jordaan, maar dan onder belijdenis van zonden en in bekering. Zo en dan kon het volk de Messias ontvangen (naar de opdracht aan Johannes, om de Heere te bereiden een toegerust volk).

In die unieke tijd waren Israelieten besneden en konden zij door de doop van Johannes gedoopt worden. Zodat mensen én besneden én gedoopt konden zijn.

De doop zoals wij die kennen is in plaats van de besnijdenis gekomen belijden wij. (Daarover is natuurlijk veel te zeggen, ik wijs nu vooral op de verbondsgedachte en op Romeinen 4:11; de besnijdenis als zegel van de gerechtigheid des geloofs, niet van het geloof maar van de gerechtigheid van het geloof, te weten vergeving en de Heilige Geest. Precies hetzelfde waarvan de doop teken en zegel is. Dus besnijdenis en doop zijn zegel van dezelfde zaken. Kernzaak is dat de doop geen zegel is van mijn geloof, maar van wat God belooft. Water heeft ook geen gelijkenis met geloven, maar wel met bloed en de Heilige Geest. En die worden ons toegezegd voordat wij geloven, vanuit Gods verbond van kind tot kind.)

De doop van Johannes is in de kerk niet meer aan de orde, komt ook niet meer voor in latere tijd van het Nieuwe Testament. Want die gold in die unieke tijd tussen Johannes de Doper en Jezus in voor het volk Israel. (Hierin volgde ik met name de uitleg van dr. J. van Bruggen. Ik weet dat Cavlijn er anders over heeft geschreven, die ziet de doop van Johannes wel als voorloper van de christelijke doop, mijns inziens dus ten onrechte.)

Ds. D. Breure

Ds. D. Breure

Ds. D. Breure

 • Geboortedatum:
  30-08-1962
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Waarder
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

besnijdenisoverdoop
1 reactie
Alphonsus
26-04-2010 / 12:50
Dr. J. van Bruggen schrijft over de doop.
Dr. .......... schrijft weer iets over de doop
Calvijn heeft weer iets anders geschreven over de doop.
etc.

Toch is er dienaangaande maar één waarheid.
Wie zal die waarheid vinden?

Terug in de tijd

In hoeverre is de verwerping een actieve daad van God? Of, mag je dit zien als inherent aan de verkiezing? Dus zoals het...
1 reactie
24-04-2014
Bij ons in het gezin spelen veel zaken, veel spanning en verdriet. Dit komt door onze scheiding. Ik zou echt heel graag ...
6 reacties
26-04-2017
Ik heb een dochter van wie ik soms niets begrijp en ik zit er erg mee. Ik ben zeven jaar geleden haar lieve vader en mij...
geen reacties
24-04-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering