Geen vrede in het hart

Ds. J. Westerink / geen reacties

24-04-2007, 00:00

Vraag

Beste dominee J. Westerink. Afgelopen zondag was u bij ons in de kerk. U zei toen in uw gebed dat we niet moeten rusten voordat we de Heere kennen. Ik wil de Heere Jezus ook zo graag kennen. Omdat ik zeker weet dat een leven met Hem zoveel mooier is en dat ik dan uit mag zien op Hem, zeker omdat het leven hier zo tijdelijk is. God openbaart Zich ook zo vaak voor mij in Zijn Woord als een barmhartig God. Maar toch voel ik in mijn hart nog geen vrede. Ik voel niet die zekerheid. Terwijl u in de preek zo duidelijk zei dat er zekerheid te krijgen is. Zeker als ik 's avonds naar bed ga en moe ben dan gaan die gedachten door mijn hoofd: rust niet voordat je Hem kent. Hoe moet ik hier mee omgaan: de hele nacht opblijven en bidden? Ik vind het moeilijk onder woorden te brengen waar ik mee zit, maar hoop dat u me begrijpt en een antwoord kan geven. Want ik wil zo graag die zekerheid dat ik mag weten dat de Heere Jezus ook mijn Zaligmaker is en ook mij heeft vrijgekocht door Zijn bloed. Want Hem kennen is alles, dat mocht u zondag heel rijk verkondigen. Kunt u mij helpen?

Antwoord

Beste kerkganger,
 
Voor mij was het ook een goede zondag. Ik merkte dat de preek afname vond. Die ervaring stimuleert op de preekstoel nog te meer om de Heere Jezus aan te prijzen als een volkomen Zaligmaker. Die boodschap heeft kennelijk ook jouw hart geraakt. Daar ben ik de Heere dankbaar voor. Want -en nu kom ik meteen maar tot de beantwoording van je vraag- dat is niet mijn werk, maar Gods werk. Uit je brief begrijp ik trouwens dat de Heere daarmee al langer in jouw leven aan het werk is en dat dat niet alleen gebeurt onder de prediking maar ook onder het lezen van het Woord.

Uit onszelf verlangen we er immers niet naar om de Heere te kennen. Integendeel, de Heere werkt dat verlangen in ons hart door de prediking. Je schrijft zo mooi dat de Heere Zich vaak in Zijn Woord aan je openbaart als een barmhartig God. Lees je eigen woorden nog eens over: "De Heere doet dat!" Waarom zou de Heere dat doen? Om je uit te nodigen om met vrijmoedigheid tot Hem te gaan. Weet je wat jouw probleem is? Ook dat breng je heel duidelijk onder woorden als je schrijft: "Ik voel niet die zekerheid". Die zekerheid rust echter niet in je gevoel. Die zekerheid is de zekerheid van het geloof, en dat brengt wel gevoel mee, maar rust er niet in.

Waarin rust die zekerheid dan wel? In het Woord waarin de Heere Zich aan je openbaart en de Heilige Geest gebruikt daar de prediking voor. Het antwoord ligt in de Psalm die we zongen na de preek in de avonddienst: Psalm 119:25. Lees die Psalm nog eens biddend over. Me dunkt: je hart stemt ermee in. Nu, in die weg word je de rust en de vrede geschonken. Nee, dan hoef je niet de hele nacht op te blijven en te bidden. Dan mag je integendeel tegen de Heere zeggen: "Ik leg mij gerust hierop vertrouwend neer".

Ds. J. Westerink

Ds. J. Westerink

Ds. J. Westerink

 • Geboortedatum:
  25-08-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk (Maranatha)
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik was eerst altijd om de vijf weken ongesteld. De laatste tijd werd dit steeds korter en nu zit ik op een cyclus van dr...
geen reacties
24-04-2008
Ik wachtte eigenlijk nog op een reactie van de vragensteller van de vorige vraag aan dhr. Van Groningen maar blijkbaar k...
geen reacties
24-04-2005
Mag je diaken zijn in de CGK als je niet in een algemeen aanbod van genade en een onvoorwaardelijk evangelie gelooft?
geen reacties
25-04-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering