Gebeden om geloof

Ds. J.J. Tigchelaar / 3 reacties

23-04-2010, 09:31

Vraag

Ik heb een vraag. Ik geloof sinds kort, omdat ik op een gegeven moment voor een punt stond waarin ik moest kiezen. Als ik door zou gaan in een bepaalde zonde (ik zeg niet welke) zag ik in dat ik voor eeuwig naar de hel zou gaan en ik kon daarom niet anders dan stoppen. Het gaf me lucht. Ik heb toen gebeden om geloof. Een paar weken later voelde ik zo'n intense liefde, dat ik er niet bij kon met mijn verstand en ik geloofde in Jezus. Ik twijfelde niet. God heeft dus mijn gebed verhoord. Maar nu dacht ik: ik heb dat gevoel zelf opgewekt. Ik probeerde het zelf eens te voelen, maar ik schrok zo dat ik het zelf kon gaan voelen, dat ik stopte om het 'proberen' te voelen. Maar ik snap het nu niet meer. Ik moest huilen, omdat ik Jezus tóch niet had en dat ik mezelf voor de gek hield. Ik wist het gewoonweg helemaal niet meer. Maar het is wel zo dat ik gestopt ben met die zonde. Ik ben gaan geloven, dat moet wel van God zijn geweest. En ik hou wel van Jezus. Tenminste, ik wenste dat ik Hem echt kende. Ze zeggen wel eens dat je je na ontvangen genade ineens heel ellendig voelt over je zonde. Maar ik voel dat niet! Ik voel me ellendig omdat ik Jezus niet heb. Heeft iemand een antwoord voor me? Niemand weet me iets te zeggen. Ik wil dat ik Jezus leer kennen als mijn Verlosser. Ik bid daar heel vaak om, maar ik verplicht mezelf steeds om me ellendig te voelen over mijn zonde. Volgens mijn ouders ben ik er veel te druk mee, want ik slaap heel slecht en droom telkens over deze dingen. Op de een of andere manier wacht ik stiekem tot ik me heel ellendig voel, maar aan de andere kant denk ik dat Jezus nooit naar me toe zal komen. Maar, Zijn arm is toch niet te kort? Dat weet ik eigenlijk ook wel, maar ik weet niet eens wat ik moet bidden en ik lees duizend keer in de Bijbel en ik vind niets. Ik heb ook het gevoel dat ik mezelf wat wijs maak. Ik hoop dat ik duidelijk ben, want ik kan het moeilijk uitleggen.

Antwoord

1. De vraag is een lang verhaal, met allerlei wendingen. Hoofdzaak moet zijn dat alle mensen het bevel krijgen: Bekeer je en geloof het evangelie. Dat is meer dan gevoel hebben van iets, of van ellende, of van zonde of van zekerheid. Ons geloof is niet gebaseerd op ons gevoel. Want ons gevoel is zeer wisselvallig, dat blijkt ook al uit de gestelde vraag. Ook de duivel probeert ons wijs te maken dat we met ons gevoel onszelf maar wat wijs maken.

2. Geloven is vertrouwen dat we het eigendom zijn van Jezus Christus. Wat Hij gedaan en gezegd en beloofd heeft is belangrijker dan wat ik soms voel of wat iemand anders zegt. En hoe kan ik in Hem dan vertrouwen? Lees de Bijbel, daarin toont God dat Hij betrouwbaar is, Hij doet wat Hij zegt, dat gaat zowel over zijn haat tegen de zonde (niet de zondaar) als over zijn belofte van liefde (zie Johannes 3:16).

3. Wij kunnen ons ook vergissen wanneer we zekerheid willen vinden in onze bekering. Onze bekering is in dit leven echter nooit echt af, het is en blijft een strijd, tot de laatste snik. Wanneer de vraagsteller schrijft een bepaalde zonde niet meer te doen, dan is dat mooi, maar geen reden aan te nemen dat daarmee alles klaar is. Wanneer een prostitué voortaan geen klanten meer ontvangt, is dat mooi, maar daarmee is ze nog geen bekeerd christin.

4. Het echte berouw over de zonde is niet dat het zo erg vanwege de vreselijke straf die het oplevert, maar dat het ingaat tegen een goede God en tegen de opofferende liefde van de Heiland, getoond aan het kruis. Het grote gebod is toch dat we God helemaal liefhebben. En dan natuurlijk ook onze naaste.

5. Wat moeten we dan bidden? Het gebed dat Jezus Christus ons geleerd heeft, laat zien dat het in de eerste plaats gaat om zijn Naam, zijn Koninkrijk en zijn wil. Dat gaat in tegen ons vaak geestelijke egoïsme, dat eigen geluk, gevoel en zekerheid zoekt. “Neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan uw eer.”

Putten, Ds. J. J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

 • Geboortedatum:
  05-12-1931
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus predikant en adviseur predikantenopleiding Church of Central Africa

Tags in dit artikel:

geloofszekerheid
3 reacties
EVA
23-04-2010 / 16:19
Welkom in de strijd, als je tot geloof gekomen bent is de duivel er als de kippen bij om twifel te zaaien, en dat lees ik ook duidelijk in je vraag, is het wel echt, kan het wel zo zijn, heb ik me niet vergist!! leg die gedachtens (leugens) het zwijgen op en zet er Gods belofte;s tegen over je hebt gebeden om geloof zou God je dan een steen geven.....om het even zo te zeggen.
Blijf in je geloof, in die liefde en die rust en zoek elke dag God, door te bidden en bijbel te lezen, en trek je wapenrusting aan, (Efeze) en laat je niks wijs maken door de duivel dat het niet echt is.
maria
23-04-2010 / 16:39
Heel herkenbaar wat je schrijft, leer in alles op Christus te zien. Hoe? kijk omhoog, zie op het kruis. Zie op het geslachte Lam. Soms voel en zie je helmaal niets, maar weet dat we een Bijbel vol met beloften hebben. De Heere Jezus zegt Zelf:"Komt herwaarts tot Mij, die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven!"de Heere is een Waarmaker van Zijn Woord, Hij doet altijd wat Hij beloofd. Misschien alleen heel anders dan jij denkt. Afzien van jezelf en opzien tot Hem, dat is geloven. "Niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden GIJ ALLEEN!"
Gods liefde en nabijheid toegebeden.
cross
25-04-2010 / 00:57
Beste vraagsteller,

In je vraag lees ik heel veel over je gevoel. Je gevoel zegt nu dit en even later dat. Als voorbeeld (jouw eigen woorden): Je voelde intense liefde waardoor je geloofde. Je verplicht je om je ellendig te voelen over je zonde. En tegelijk voel je je ellendig omdat je Jezus mist.

Dat we ellendig zijn als we Jezus missen (onbekeerd zijn), dat klopt.
En als we bekeerd zijn zijn we niet ellendig, maar voelen we ons vaak/soms ellendig. We ervaren vaak God's nabijheid niet doordat de zonde er tussen staat. En juist die zonde kunnen we alleen kwijt raken aan Zijn voeten. Heb je je zonden beleden? Niet voor je gevoel, maar echt!! Geloof je God's eigen Woord? Lees 1 Joh. 1:8. God zal deze zonden vergeven. Belijd daarom al je zonden, ook van ons ongeloof.

In Spreuken 28:13 lees ik ook: '...die ze bekend en laat...' Dus bekennen (belijden) en laten. Uit dat laatste (het laten van de zonde) valt wel op te maken dat de belijdenis echt is.

God's zegen!

Terug in de tijd

In deze zgn. Lijdenstijd lees ik o.a. Lukas 22. Wat mij opeens opviel was het 43e vers: "En van Hem werd gezien een enge...
geen reacties
23-04-2007
Mijn hele leven kamp ik met een schuldgevoel. Ik doe en laat veel dingen uit angst dat ik er later een schuldgevoel van ...
1 reactie
23-04-2011
De profetieën van het Oude Testament zijn fascinerend. Er zijn er die een prachtig toekomstbeeld geven, waardoor er hoop...
1 reactie
23-04-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering