Tekst in mijn gedachten

Kand. G.A. van Ginkel / 1 reactie

19-04-2010, 19:00

Vraag

Geachte dominee (of pastoraal medewerker). Ik heb een vraag over Mattheüs 19: 12. Hier staat (NBG 1951): "Er zijn immers gesnedenen, die zo uit de moederschoot geboren zijn en er zijn gesnedenen, die zichzelf gesneden hebben, ter wille van het Koninkrijk der hemelen." Toen ik God vroeg om Zijn leiding bij het zoeken naar Zijn wil in mijn leven (en wel specifiek met betrekking tot het al dan niet opnieuw op zoek gaan naar een vrouw) kwam deze tekst in flarden in mijn gedachten. Dat kan gewoon 'toeval' zijn, doordat ik teveel met het onderwerp bezig ben geweest, maar het kan ook zijn dat Gods Geest me iets duidelijk wil maken. Ik heb een periode van hevige verliefdheid achter de rug en mijn vriendin heeft onze relatie enkele dagen geleden verbroken. Ze was ervan overtuigd dat God ons bij elkaar had gebracht. Ik niet. Verliefdheidsgevoelens zijn namelijk verraderlijk en we kenden elkaar nog tekort. Nu wil ik wel weer op zoek gaan naar een andere vrouw, maar is dit Gods weg voor mij? Toen ben ik dus God gaan zoeken en heb de Bijbel ter hand genomen en Hem gevraagd om leiding. Vervolgens kwam dus die tekst in flarden bij me op. Ik ben van middelbare leeftijd, dus niet zo jong meer en heb nooit langdurige, vaste relaties gehad. Kunt u mij uitleggen waar de desbetreffende tekst betrekking op heeft? Misschien is het toch een aanwijzing van God dat ik er in moet en mag berusten vrijgezel te blijven en mijn vreugde en levensbestemming vooral moet vinden in een leven dichtbij Hem? Want er gaat niets boven dichtbij Hem leven. Ik hoop dat u mijn vraag in afhankelijkheid aan de Heere wilt voorleggen, aangezien u niet alles van mij weet en Zijn leiding nodig heeft om de spijker op de kop te slaan. Als u mijn vraag te 'zwaar' vindt, kunt u altijd zich nog beperken in een strikte uitleg van het Bijbelvers en het pastorale element laten zitten. Alvast hartelijk bedankt!

Antwoord

Dank voor de vraag. Ik heb even in een bijbelcommentaar gekeken en lees: "Zo min men naar willekeur het huwelijk mag verbreken, zo min mag men zich daaraan ook naar willekeur onttrekken. Er zijn echter gevallen waarin dit laatste geoorloofd is, ja roeping kan zijn. Daarop wijst Jezus in vers 12. Tot een huwelijk komt men niet 1. door natuurlijke ongeschiktheid, 2. door onbekwaamheid tengevolge van verminking, 3. door vrijwillige onthouding om zich te beter aan de dienst des Heeren te kunnen wijden (zoals b.v. Paulus). Bij dit laatste is het evenwel noodzakelijk bewust met alle beslistheid af te zien van alle huwelijksgeluk. Er mag geen weifeling in het hart zijn, waarbij de begeerte naar het huwelijk niet geheel overwonnen is" (D,Jacobs-Het evangelie naar Mattheus; Kok Kampen). Het lijkt mij zo aardig uitgelegd.
 
Je levensbestemming vinden in een leven dicht bij de Heere, kan zowel binnen als buiten het huwelijk. Als er een verlangen is (en blijft) naar een (vaste) relatie, lijkt mij dat een duidelijke aanwijzing dat "de begeerte naar het huwelijk niet geheel overwonnen is." En daar is niets mis mee.
 
Er kunnen evenwel allerlei factoren zijn waardoor het moeilijk is om een relatie aan te gaan en  (vervolgens) te onderhouden. Hier spelen zeer persoonlijke aspecten een rol. Ik heb daarop zo goed als geen zicht, omdat ik u gewoonweg niet ken. Dat is jammer. Ik zou graag doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon met pastorale affiniteit. Heb met hem een goed gesprek. (Of gesprekken.)
Bovenal, doe hetgeen u mij zelf aanraadt: ga in gebed. En -denkend aan onze trouwtekst- "Bid zonder ophouden." Onze God is een verrassend God.

Kand. G. A. van Ginkel

Kand. G.A. van Ginkel

Kand. G.A. van Ginkel

 • Geboortedatum:
  13-01-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Maartensdijk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Pastoraal werk te Veen, Wijk (bij Heusden) en Groenekan.

1 reactie
Catherine
20-04-2010 / 12:17
@Vraagsteller. Je bent er wel mee bezig zeg ! Als het goed is worden 2 mensen samengebracht door de HEERE. Maar als ik om me heen kijk, geloof ik dat eigenlijk niet meer zo. Althans, veel mensen helpen God een handje, maar wel verkeerd ! Ik zou zeggen, ga er niet TE verstandelijk mee aan de gang, maar laat je gevoel ook meespreken, d.w.z. je hart ! Succes.

Terug in de tijd

Soms voel ik me zo hopeloos. Vind ik eerst iemand anders super leuk, gaat het daarna over omdat het niet wederzijds is. ...
geen reacties
19-04-2006
Ik ben die jongen die meeging met dat meisje en die mij voor 10 euro bevredigde met de hand na school. Ik blijf me schul...
geen reacties
19-04-2006
Ik heb een vraag aan dominee Heikamp. Ik zit met een groot probleem dat soms steeds moeilijker voor mij wordt. Ik kom ui...
17 reacties
19-04-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering