Verschil verbondsvisie GKV en CGK

Ds. J. Westerink / geen reacties

19-04-2010, 13:26

Vraag

Een vraag aan ds. J. Westerink. Wat is het verschil tussen de verbondsvisie van de GKV en de CGK? Mijn collega is GKV en afgelopen week beluisterde ik een preek over het thema "tweeërlei kinderen des verbonds". Volgens mijn collega had God geen 'stiefkinderen'. Toch kon ze mij niet uitleggen hoe zij als vrijgemaakten dat nu precies belichten.

Antwoord

Beste vraagstelster,
 
Op papier is er geen verschil tussen de verbondsbeschouwing van de GKV en de CGK. Beide kerken leren dat het genadeverbond is opgericht met de gelovigen en hun kinderen en dat aan hen allen de beloften van het verbond worden betekend en verzegeld door de doop, zoals die beloften in het doopsformulier worden omschreven.

De CGK leren dat het heil, zoals dat in de beloften van het verbond wordt toegezegd en geschonken, moet worden deelachtig gemaakt in de weg van wedergeboorte, bekering en geloof. De beloften moeten dus vervuld worden. Die vervulling wil de Heere geven in de weg van het gebed, zoals Psalm 81: 12 zo mooi zegt.

De GKV zijn ontstaan in de strijd tegen de leer van de veronderstelde wedergeboorte, zoals die in de Geref. Kerken in navolging van dr. A. Kuijper werd geleerd. Die leer hield in dat je er van uit moest gaan dat gedoopte kinderen wedergeboren waren, tenzij bij het ouder worden het tegendeel zou blijken. Daartegenover stelden de GKV zo nadrukkelijk de vastheid van Gods beloften, dat zij de beloften en de vervulling van de beloften ongeveer lieten samen vallen: je hebt de belofte en dus heb je ook de vervulling van de belofte, want God meent wat Hij zegt. Hij kan niet liegen. Het gevaar van deze opvatting is, dat verbondskinderen eigenlijk automatisch beschouwd worden als kinderen van God, als gelovigen. Natuurlijk is dan ook bekering wel nodig, maar daarmee bedoelt men de dagelijkse bekering.
 
Nu die "stiefkinderen". Nee, die heeft God niet. Maar van nature is ook een verbondskind een "kind des toorns dat in het rijk van God niet kan komen tenzij het van nieuws geboren wordt" (zie het doopsformulier). En nu laat de Bijbel zien dat niet alle verbondskinderen wedergeboren worden. Ze hebben wel de belofte, maar krijgen niet de vervulling van de belofte. Je ziet dat al in het O.T. bij het volk Israël. Je ziet dat ook in het N.T. waar de Heere Jezus spreekt over kinderen van het Koninkrijk -bondelingen dus- die buitengeworpen worden; ranken aan de Wijnstok, die afgehouwen en in het vuur geworpen worden; tien bruidsmeisjes van wie er 5 wijs en 5 dwaas zijn. enz. enz. In 1 Kor.10 wordt de verbondsgemeente vergeleken met het volk Israël. Lees dat maar eens na met je vrijgemaakte collega. En lees dan ook eens Openb.3: 1-6 over de gemeente van Sardes, waarvan de Heere Jezus zegt: jullie hebben de naam dat je leeft, maar jullie zijn dood.

Het is een voorrecht een verbondskind te zijn. Er zijn machtige beloften waarop je vrijmoedig pleiten mag. Maar het is niet genoeg. Die beloften moeten vervuld worden door de Heilige Geest, Die toeëigent wat wij in Christus hebben.
 
Hopelijk heb ik je zo een beetje geholpen. Zijn er nog vragen overgebleven dan hoor ik dat graag.

Ds. J. Westerink

Ds. J. Westerink

Ds. J. Westerink

 • Geboortedatum:
  25-08-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk (Maranatha)
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Geachte dr. C. A. van der Sluijs. Graag zou ik u een vraag stellen over een ingezonden brief een tijdje geleden in het R...
10 reacties
19-04-2013
Ik las in de Bijbel dat er geen verdoemenis is voor hen die in Christus zijn. Daarna kwam er nog een mooi stuk, maar mij...
2 reacties
19-04-2013
Ik ben een 23-jarige vrouw die zich vaak erg eenzaam voelt. Ik heb autisme en heb het daar moeilijk mee. Vaak zou ik wel...
2 reacties
19-04-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering