Davids leger(tje)

Ds. P. Koeman / geen reacties

23-02-2010, 18:00

Vraag

Had David in zijn periode in Ziklag slechts een legertje van 600 man (1 Sam. 30:9) of een groot leger (een leger Gods, 1 Kron.12:22)?

Antwoord

Dank voor uw vraag. Inderdaad lijken de gegevens uit 1 Sam.30:9 en 1 Kron.12 bij eerste lezing elkaar tegen te spreken. Bij nader inzien is dit niet het geval, maar vullen zij elkaar aan. Onderken dat zij vanuit verschillende optiek belicht worden.

De vraag is: had David in Ziklag slechts een legertje van 600 man? Wat de gegevens in 1 Sam. 30 betreft is er inderdaad sprake van 600 mannen. Exact wordt het aantal aangegeven dat meetrekt om de vijanden die Ziklag verwoest hebben te achterhalen en met hulp van God, zoals toegezegd, te overwinnen. Er zijn 200 man die dusdanig vermoeid zijn geraakt, dat zij niet in staat zijn verder te gaan. Zij blijven op de bagage passen. De 400 overigen dienen qua aantal om het wonder van de overwinning te onderstrepen: met 400 man tegen zovele vijanden en dan toch triomferen! Gods belofte is waargemaakt voor David en zijn manschappen.
 
In 1 Kron.12 gaat het om een andere optiek. De schrijver maakt duidelijk, dat naast de groep die David al steunt er nog steeds meer bijkomen, zodat zijn leger(tje) groeit. Onder hen zijn aanvoerders van diverse stammen (zie context). Daarmee zet hij de groei van Davids medestanders en medestrijders in een veel wijder perspectief. In geloof laat hij namelijk weten, dat God met de toename van Davids makkers aangeeft, dat David de koning zal worden. Een koning die omringd wordt en zal zijn door velen. Het is wel een theocratisch aantal genoemd die Davids zaak als Gods zaak zien en hem steunen.

Er klinkt een herinnering door aan Gen. 32:2. Al die mannen zijn voor David als engelen van God. Ten diepste wil het zeggen, dat in de groei van zijn leger Gods zorg en bewaring, Zijn keuze voor David als koning die de Messias afschaduwt, aan het licht komt.
Hopenlijk is dit verhelderend voor u.
 
Met hartelijke groet,
Ds. P. Koeman

Ds. P. Koeman

 • Geboortedatum:
  16-04-1941
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Barneveld
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

David
geen reacties

Terug in de tijd

Ik voel mezelf zo falen. Ik zou zo graag aan andere mensen/klasgenoten willen 'uitdragen' hoe goed Jezus is. Dat alleen ...
23 reacties
23-02-2012
Ik (19 jaar) zit nogal in de clinch met mezelf. Ik heb toen ik 15 was een vriendje gehad die heel erg over me heen liep....
geen reacties
23-02-2004
Ik ben een meid van 18 jaar. Op mijn 12e ben ik voor het eerst ongesteld geworden. Tot mijn 15e heb ik nergens last van ...
geen reacties
23-02-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering