Schuldig tegenover God

Ds. B.J. van Vreeswijk / 3 reacties

21-01-2010, 16:00

Vraag

Ten eerste wil ik aangeven dat ik heel blij ben dat ik op de site van Refoweb terecht ben gekomen. Mijn vraag: Ik ben een meisje van 19 jaar. Twee jaar geleden was ik verliefd op een jongen. Het kon niets worden, omdat we teveel in leeftijd verschilden en omdat de jongen niet kerkelijk was en dat zo wilde laten. Toch heb ik me door mijn verliefdheid mee laten voeren. In die periode hebben we ook geslachtsgemeenschap gehad. Nu, twee jaar later, krijg ik hier steeds meer last van. Ik voel me schuldig tegenover God en heb Hem gevraagd om vergeving. Ook zat ik met de vraag of ik hier schuldbelijdenis voor moet doen. Ik las hierna in de Bijbel Ezechiel 16: 35-63. In vers 63 staat: "Want Ik zal Mijn verbond met u oprichten, en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben; opdat gij het gedachtig zijt en u schaamt, en niet meer u mond opent vanwege uw schande, wanneer Ik voor u verzoening doen zal over al hetgeen dat gij gedaan hebt, spreekt de HEERE HEERE." De dag erna las ik in de Bijbel Spreuken 25: 2: "Het is Gods eer een zaak te verbergen." Ik weet niet of deze teksten van God zijn of van de duivel, of gewoon puur toeval? Ik hoop en bid dat het eerste het geval mag zijn, maar wil mezelf niet bedriegen. Deze vraag wilde ik stellen aan de student waar ik momenteel belijdeniscatechisatie bij volg, maar ik schaam mezelf teveel om dat te durven. Ik heb gebeden of God antwoord wilde geven en kwam daarna op deze site.

Antwoord

Beste vragenstelster,
 
Ik schaam mij en voel mij schuldig tegenover God. Dat klinkt door in je vragen. De stem van je geweten en de stem van God(s) Woord klinkt door. Dat je daarmee niet concreet naar een student toegaat die belijdeniscatechisatie geeft, begrijp ik. Dat verstoort de spontane ontmoeting.
 
Je haalt teksten aan. Lees altijd in het verband. Ezechiel wijst de dan nog heersende zonde aan en beschuldigt. MAAR, zegt Hij, de Heere zal het zien, wegdoen en Zijn verbond opnieuw oprichten. Hij blijft trouw. De schuldbelijdenis van het volk moet dus nog komen. En toch klinkt al Gods genade. Jij belijdt je misstap en bidt om vergeving. Zou God dan niet genadig willen zijn? Denk eens aan Psalm 25: 1-7. JE mag daarbij vragen om bevestiging en innerlijke vrede.
 
Wat Spreuken betreft lees je verkeerd. De eer van God als de Allerhoogste betekent dat wij Hem niet kunnen doorgronden. Daarin buigen we voor Hem neer. Een koning in de rechtspraak wil juist alles doorzien (denk aan Salomo en de twee vrouwen die bij hem komen). Dat heeft met vergeving niets te maken.
 
Als het gaat om eerlijkheid dan is wel te overwegen om als je een nieuwe, vaste relatie krijgt in een bepaald stadium je jeugdzonde te vertellen en te waken voor herhaling. Een zonde in het verborgen gedaan vraagt belijdenis aan Hem, Die alles ziet en aan een (toekomstige) direct betrokkene.
 
Is je iets niet duidelijk of wil je nog verder corresponderen dan kan dat. Heere, wees mij een sterke Toevlucht waar mijn hart steeds troost vindt in smart.
 
Ds. B. J. van Vreeswijk

Ds. B.J. van Vreeswijk

Ds. B.J. van Vreeswijk

 • Geboortedatum:
  23-08-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Vreeswijk is overleden op 01-03-2010
3 reacties
43843
21-01-2010 / 23:08
Beste vragensteller,
Lees 1 Johannes1:9: Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.
Als we onze zonden belijden en laten, zullen we vergeving ontvangen.
Geloofd Zijn heil en troostrijk woord!
Het zal wel een litteken blijven maar laat dat elke dag aan God zien.
Heere, gedenk niet meer de zonde mijner jonkheid.
Johannes3vers16
22-01-2010 / 14:25
@ 43843

Van harte AMEN wat je schrijft!
Race406
25-01-2010 / 16:28
Vraagstelster:
Laat iedere dag het litteken van je zonde maar zien aan Hem, en Hij zal je dan Zijn littekens laten zien. "Mijn kind, deze littekens heb ik gekregen omdat Ik de pijn van jouw littekens wilde wegnemen!"

Terug in de tijd

Mijn man is nog jong. Hij mag weten door genade een kind van God te zijn. Hij leefde altijd al ernstig, maar een jaar ge...
17 reacties
21-01-2012
Kun je pleegouder zijn voor een stel pleegkinderen als je in het verleden dader bent geweest van incest?
geen reacties
21-01-2019
Ik ben nu bijna 17 en ik heb nog nooit een zaadlozing gehad. Hoe moet ik daarmee omgaan? Moet je gewoon wachten totdat h...
1 reactie
21-01-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering