PKN en dominee verwerpen

Ds. A. de Lange / geen reacties

22-05-2004, 00:00

Vraag

Als je toch gelooft dat je niet mee kunt de PKN in, verwerp je toch niet daarmee ook de dominee van je gemeente die wel mee gaat. Dat zegt onze dominee namelijk. Maar het gaat toch niet om een mens? We maken toch een keuze voor de Heere? Onze dominee doet zo lelijk over de mensen die niet mee kunnen. Hij vindt ook dat wij dwalen, terwijl hij zelf zegt dat de PKN een heiloze weg is. Hier word ik moedeloos van en helemaal omdat wij geen commentaar leveren op anderen die wel meegaan, omdat een ieder naar eer en geweten een beslissing neemt.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Zoals zovelen ervaar jij nood rondom de tot standkoming van de PKN. Ik hoef me bij de beantwoording niet te richten op het al of niet meegaan. Je vraagstelling richt zich er namelijk vooral op, hoe je in dezen als gemeentelid je weg gaat met betrekking tot ambtsdragers van je gemeente. Jij maakt mee dat je niet meegaat in de PKN, terwijl je dominee het wel doet. Anderen maken mee dat zij wel meegaan in de PKN en hun dominee niet.

De volgende dingen zou ik in verband hiermee willen zeggen:

1. God wil ons in de gemeenten geestelijk leiden, mede door de ambtsdragers. Het is Gods gebod dat we ook hen alle eer, liefde en trouw bewijzen en ons aan hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben, aangezien het God belieft ons door hun hand te regeren (Heid. Cat. antw. 104). Zolang wij daar geen gegronde reden voor hebben, dienen wij niet anders dan de ambtsdragers te volgen en hun leiding te aanvaarden. Het is dan ook best heel wat dat in deze tijd gemeenteleden nogal eens een andere beslissing nemen dan de ambtsdragers van hun gemeente. Daar mogen gemeenteleden zich best druk om maken. Ook dominees wel. Het zou zorgelijk zijn, als wij dat normaal vinden.

2. Jij zegt: ja, maar het gaat niet om mensen, het gaat om de Heere. We maken toch onze keuze in verantwoordelijkheid voor Hem, en omdat we de gedachte hebben dat Hij van ons vraagt om de weg te gaan die we gaan?  Ik zou het heel graag willen dat ieder er zo mee bezig was: het gaat om de Heere. Ik geloof ook dat er veel mensen zo mee bezig zijn. Maar er is een probleem: het is niet zo gemakkelijk om zeker te weten dat de HEERE echt van ons wil, wat wij DENKEN dat Hij wil. Zeker op kerkelijk gebied niet. Weet je wat ik denk dat er veel meer aan de hand is: dat we als hervormd-gereformeerden in deze tijd de informatie die er is tot ons nemen; zo goed als wij kunnen zetten wij de dingen op een rij; we wegen de voor en tegens af; we bidden om wijsheid; we lezen de Bijbel; en dan komen we tot een MENSELIJKE keuze aangaande wat we kerkelijk moeten doen. Jullie dominee heeft (weloverwogen, biddend en voorzichtig) een menselijke keuze gemaakt. En jullie als gemeenteleden op dezelfde manier ook.

3. In de gemeente dient er een eerlijk en diepgaand spreken met elkaar te zijn als er verschillende gedachten gevormd worden over de kerkelijke weg. We mogen vanuit de verbondenheid elkaar maar zo niet loslaten. En we mogen het ook niet gemakkelijk accepteren dat we verschillende wegen gaan. Het mag ons ook wel voor ogen staan dat God ons de verdeeldheid niet gebiedt maar verbiedt. En dat is dan ook ook van de HEERE!

4. Het is goed en nodig dat we elkaar respecteren als wij uiteindelijk verschillende kerkelijke keuzes maken. Dat we van elkaar vertrouwen dat we het naar eer en geweten gedaan hebben. Op die manier kunnen we in de toekomst op een goede manier met elkaar omgaan zonder elkaar van alles kwalijk te blijven nemen. Ik hoop dat men er in de hervormd-gereformeerde gemeenten op die manier mee om zal gaan. Maar er zal wel wat tijd overheen gaan aleer we weer in rustige kerkelijke vaarwateren zijn.

5. Ook al blijf jij je dominee respecteren als gelovige, als prediker, hij zal JOUW dominee niet meer zijn als jij een andere kerkelijke keuze maakt. En jij bent ook ZIJN gemeentelid niet meer. Er zijn scheuren gekomen. Er zijn banden verbroken. Daar kun je alleen maar om treuren. Er zijn bij een scheuring van kerken alleen maar verliezers.

Ds. A. de Lange

Ds. A. de Lange

 • Geboortedatum:
  06-03-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Nieuw-Lekkerland
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

hervormdPKN
geen reacties

Terug in de tijd

Waarom hechten refomeisjes zoveel waarde aan hun sociale vaardigheden? Ik vind het lastig om een meisje te vragen en pro...
geen reacties
22-05-2008
Onze kinderen hebben nogal last van “uitstelgedrag”, kleine klusjes en huiswerk. Ze blijven altijd eerst maar van alles ...
3 reacties
23-05-2019
Klopt het dat Markus 16 vanaf vers 9-16 eigenlijk is toegevoegd en oorspronkelijk niet in de Bijbel staat?
1 reactie
22-05-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering