Volharden in het gebed

Ds. R. W. van Mourik / geen reacties

31-12-2009, 14:00

Vraag

Aan ds. R. W. van Mourik. Hartelijk dank voor het beantwoorden van mijn vraag over het kruis opnemen. Ik vond het een waardevol antwoord. Ik had er nog wat vragen bij, die wil ik u alsnog stellen. U zei dat wij niet willen, maar dat de Heere wel wil en onze onwil verbreekt. Dat doet God als wij er om bidden. Het lastige is dat ik niet kan volhouden om aan te houden in het gebed. Bovendien kan ik niet oprecht bidden! Moet ik nog meer doorzettingsvermogen creëren om te blijven volharden in het gebed? Of is het zo dat je dit nooit kan volhouden, dat oprecht vragen om een nieuw leven en doet God dat alleen, ondanks dat ik niet mijn hand gebruik om God aan te grijpen? Als dat zo is, waar is dan mijn eigen verantwoording? Het is toch 100 procent Gods werk maar ook 100 procent je eigen verantwoording? En als het zo is dat God het doet, ondanks dat ik er niet oprecht naar blijf vragen, dan denk ik: er zijn zoveel mensen die niet oprecht bidden. En verschillenden bekeert God toch, ondanks hoe zij zijn. Wat is het dan een wonder als juist ik bekeerd zal worden. Ik ben dan bang dat een ander wel tot bekering komt en dat ik verloren blijf. Ik weet wel: ik heb het niet verdiend, maar dit is meer een verstandskennis. Ik moet echt bekeerd worden. Wat moet ik nu doen? Ja, bidden. Hoe kan ik dat oprecht doen? En volhouden? Hopelijk wilt u weer mijn vraag beantwoorden.

Antwoord

Eigenlijk komt het er op neer dat je vraagt wat je moet doen om zalig te worden. Het gaat om bekering in je leven. Dat vraagt aan de ene kant gebed, maar aan de andere kant ook een (toevluchtnemend) geloof. In het gebed vraag je om genade, om vergeving, om behoud, maar door het geloof geef je antwoord op de beloften die de Heere daarvoor in Zijn Woord geeft. Waar wij vragen, geeft de Heere in Zijn Woord antwoord(en).

En nu moeten we worden als een kind en deze antwoorden heel eenvoudig gehoorzamen en beamen. Dat is niet gemakkelijk omdat wij altijd weer met onze twijfels te maken hebben en in onszelf naar kenmerken aan het zoeken zijn of het wel echt is. Daarom komt het er op aan dat we de Heere vertrouwen op Zijn Woord en in weerwil van alles wat tegen ons getuigt toch onze hand leggen op Zijn beloften en daar houvast in vinden. Dan hangt geloof niet af van ons volhouden en zelfs niet van ons bidden, maar dan hangt dat af van Gods onvoorwaardelijke genade en grondeloze barmhartigheid. Laat daar rust in gevonden mogen worden. Dat tilt uit boven al dat getob waarin je nu zo verstrikt zit. Ik hoop dat het je wat verder helpt, maar bovenal dat het je helpt om je vertouwen te stellen op de Heere alleen.

Ds.R. W. van Mourik, Elburg

Ds. R. W. van Mourik

Ds. R. W. van Mourik

 • Geboortedatum:
  07-02-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Alblasserdam
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Als God jou als Zijn kind aanneemt en je zegt daar niets over tegen anderen, doe je daar dan zonde mee? En nog een ander...
geen reacties
31-12-2004
Geachte mevrouw Hoek, Met twee antwoorden ben ik het niet eens. Als eerste over het als getrouwden samen onder de dou...
geen reacties
31-12-2004
Dominee Van de Kraan, kunt u mijn vraag beantwoorden? Wat verstaan we onder goddelijke humor?
geen reacties
31-12-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering