Onbekeerd je naaste liefhebben

Ds. A.J. Schalkoort / 6 reacties

21-12-2009, 13:00

Vraag

Kun je als je niet bekeerd bent wel echt je naaste liefhebben?

Antwoord

Het antwoord is nee. De samenvatting van de wet zoals Jezus die verwoordt, geeft aan dat liefde tot God en de naaste de vervulling van de wet is. Die beiden horen onlosmakelijk bij elkaar. Wie God haat, haat ook de naaste. Door Gods algemene goedheid is er zonder God lief te hebben sprake van een humanitaire liefde. Mensen kunnen in hun leven ver gaan als het gaat om zichzelf op te offeren voor anderen, maar als we niet gedreven worden door de liefde tot God, heeft het voor Hem geen enkele waarde. Maar daarom moet je er alles aan doen om je te bekeren, want de Heere roept  tot geloof en bekering en Hij is die God die geeft wat Hij van ons eist. Wannneer we de Heere liefhebben zullen we de naaste liefhebben zoals de Heere Jezus het laat zien in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus-predikant
6 reacties
javisje
21-12-2009 / 13:21
Maar ook als je bekeerd bent, lijkt me dat je dat ook niet volmaakt kunt. Wij struikelen alle in vele en zal je vaak ook jezelf bedoelen. Toch ligt er op de bodem van het hart een gunning aan anderen dat ook zij tot God worden bekeerd.
EVA
21-12-2009 / 23:49
Wanneer je bekeert bent weet je wat onvoorwaardelijk liefhebben is, dan pas kan je de ander lief hebben, zoals je zelf
hjrl
22-12-2009 / 09:50
Zegt ook de bekeerde niet: Rom. 7:14 "ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde"?! Kohlburgge wist dat ook. Bekeerden en onbekeerden hebben op een gebroken wijze lief. Alleen de wedergeborenen hebben het Koninkrijk als een Mosterdzaadje in zich. Dat zaadje is de Heere Jezus.
Cloudsadmirer
23-12-2009 / 10:02
En toch zijn er mensen die hun leven voor anderen gegeven hebben, die toch niet allemaal gelovig waren. Denk aan de oorlog...
Dat is toch ook naastenliefde?
hjrl
23-12-2009 / 10:19
Precies. Zo is het Rinske. Ook Jezus haalde dat aan, dat iemand zijn leven kan geven (voor vrienden). Hij is de enige die het deed zelfs voor Zijn vijanden. Maar de dominee bedoeld wsch. dat alléén de gelovige de liefde heeft zoals Jezus die heeft. En dus mag hij antwoorden dat ONGELOVIGEN GEEN ÉCHTE LIEFDE KUNNEN HEBBEN VOOR DE NAASTE. Jij en ik weten en zien dat ongelovigen soms vruchten dragen die verder gaan, en mooier zijn, dan de vruchten van gelovigen. Misschien an alleen De Heere Jezus zien en weten en beoordelen wie échte gelovigen zijn.
Cloudsadmirer
23-12-2009 / 12:44
Even voor de duidelijkheid: Ik wil de Liefdesvrucht van de Heilige Geest in géén geval ontkrachten! Ik denk inderdaad hjrl dat alleen de Heere Jezus kan zien en weten en beoordelen wie Echte gelovigen zijn, want wij zullen ons nog weleens vergissen daarin.
En ik denk ook dat de Heere het Zelf geeft om 'broeders en zusters' in het geloof te kennen zodat we SAMEN de HEERE groot mogen maken en elkaar mogen versterken in het geloof!

Terug in de tijd

Omdat ik mijn tablet met de digitale versie (de website) gebruik in de kerk, valt het me op dat wat de predikant voorlee...
geen reacties
22-12-2017
Onlangs is door het CBS berekend dat het behalen van een universitair masterdiploma 133.000-148.000 euro kost. Het gaat ...
45 reacties
21-12-2013
Is er iemand van de HHK die mij en mijn vriend zou kunnen helpen met de vragen die we hebben? We moeten een kerkkeuze ma...
1 reactie
22-12-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering