Vereniging Hervormde Evangelisatie

Ds. J.D. Heikamp / geen reacties

11-12-2009, 19:24

Vraag

Kan iemand mij vertellen wat de “Vereniging Hervormde Evangelisatie” inhoudt? Ik begrijp dat het niet-geïnstitutionaliseerde gemeenten zijn, zonder kerkenraad, maar met een bestuur. Ik begrijp dat daar regelmatig dominees uit de HHK preken. Hoe zijn deze gemeenten ontstaan? Wat is de reden dat zij zich bijvoorbeeld niet aansluiten bij de HHK en hoe zit het daar met bijvoorbeeld belijdenis doen en de sacramenten?

Antwoord

Ik kom zojuist bij de notaris vandaan om de statuten te wijzigen van een "Vereniging Herv. Evangelisatie", noodzakelijk door de veranderde kerkelijke situatie. Zit dus middenin de problematiek. Ik het kort zal ik proberen antwoord te geven op uw vragen.
A. Veel evangelisaties zijn ontstaan rond 1906 bij de oprichting van de Ger. Bond. Dat was geen uitvloeisel van, maar gevolg. In veel gemeenten was er een schrale prediking, zonder b.v. bevinding en beïnvloed door het remonstantisme. Een mogelijkheid was om een evangelisatie op te richten waar dan dominees en voorgangers voorgingen. Sommigen dominees weigerden er voor te gaan omdat de evangelisaties geen ambten kennen. De oudste evangelisatie die ik ken is van 1863 en opgericht als een lange afstandsevangelisatie in Driedorp bij  Nijkerk. Verder hebben alle evangelisaties eigenlijk een eigen verhaal van ontstaan. Maar heeft in de meeste gevallen bovenstaande reden.

B. Verschillende evangelisaties zijn nadat de PKN zich van de Nederlandse Hervormde Kerk heeft afgescheiden, kerkelijk geworden. De synode bood daartoe de mogelijkheid. Verschillende evangelisaties heb ik mee mogen helpen om kerkelijk onderdak te vinden. Een aantal evangelisaties heeft hier geen gebruik van kunnen of willen maken; door vergrijzing, of geen mannen kunnen vinden om ambtsdrager te willen worden. Velen hebben nog een diep besef dat daartoe een roeping van Gods wege toe nodig is. De HHK erkent als zodanig geen evangelisatie meer, terwijl in de boekjes van de GB ze altijd met ere vermeld stonden. Ze krijgen ook geen plaats op de website van de HHK om b.v. kerkdiensten te vermelden. Pessimisten in de HHK verwachten dat binnen een generatie er weer evangelisaties zullen komen.

C. In het verleden werden er voorzieningen getroffen met de plaatselijke hervormde gemeenten of buurgemeenten dat kinderen gedoopt konden worden. Er was dan een ambtelijke vertegenwoordiging uit de kerk om de diensten ambtelijk te maken. Dat ging ook zo met het Heilig Avondmaal. Overigens gebeurde dat niet overal. In het algemeen was men creatief in het bedenken van oplossingen voor genoemde kerkelijke handelingen. Veel predikanten blijven gelukkig gewoon voorgaan in de diensten van de evangelisaties zoals zij dat vele jaren reeds gedaan hebben.

Binnen de evangelisaties werd voorheen meer beseft te behoren tot de vaderlandse kerk. Ze zagen er naar uit om daar volledig deel van te kunnen uitmaken. Zo staat het in de meeste statuten beschreven. Vandaar dat ze moeten worden aangepast aan de nieuwe situatie en dat valt niet mee. Tenslotte zij opgemerkt dat de oprichters in het verleden zich bewust waren te behoren tot de Ned. Herv. Kerk en daarom liever in een evangelisatie waren, zonder de sacramenten, dan zich aan te sluiten bij een van de afgescheiden kerken. Och, waren we nog maar voor de scheuring van 1 mei 2004. Daar heb ik heimwee naar.
 
Hopelijk is bovenstaand doorkijkje in de situatie van de evangelisaties u wat duidelijk geworden.

Met vriendelijke groeten van een evangelisatiedominee, geroepen om Gods Woord overal te verkondigen, ook in de nog overgebleven evangelisaties.

Ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

Tags in dit artikel:

kerken en godsdiensten
geen reacties

Terug in de tijd

Hoe weet je of de Heere in je hart werkt? Ik ben zo bang dat ik mezelf bedrieg. Ik loop hier al maanden mee en ik weet n...
14 reacties
11-12-2012
Mijn dochter van 20, die nog thuis woont, heeft verkering met een onkerkelijke jongen. Hij wil ook niet naar de kerk. Af...
geen reacties
12-12-2017
Kunnen christenen die in de hel geloven wel gelukkig zijn? Hoe kun je gelukkig zijn als het overgrote deel van de mensen...
6 reacties
11-12-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering