TV-kijken of Uitzendinggemist

B.S. van Groningen / geen reacties

11-12-2007, 00:00

Vraag

Vraag aan B. S. van Groningen. Wat is het verschil tussen tv-kijken of op de computer de programma's via Uitzendinggemist bekijken? Wij zijn namelijk ook lid van de Ger. Gem. en hebben daarom geen tv. Wel kijken we het journaal en sommige programma's via Uitzendinggemist.nl (met filter!). Dan kun je toch net zo goed een tv nemen, zeggen bijvoorbeeld onze buren. We vinden het wel een beetje raar om dan als antwoord te geven dat het van de kerk niet mag. Als je zegt dat je dan bijv. niet aan het Heilig Avondmaal mag deelnemen begrijpen ze je helemaal niet meer. Je hebt geen tv maar toch eigenlijk via een omweg wel. Het lijkt zo hypocriet.

ADVERTORIAL

De leukste vacatures in het onderwijs

CNS Putten bruist. Samenbouwen wij aan het onderwijs van morgen, samen groeien wij. Want samen groeien verbindt. Wil jij met ons meegroeien? Dat kan! Want wij hebben nog een aantal vacatures en gemotiveerde en ondernemende onderwijsprofessionals kunnen wij goed gebruiken.

Meer info...

De leukste vacatures in het onderwijs

Antwoord

Beste vraagsteller(s),

Naar aanleiding van een beantwoording op een vraag, stel jij (stellen jullie) een volgende vraag. Ik heb even gewacht en geaarzeld om antwoord te geven. Waarom? Het ging over het doen van belijdenis en alles wat daarmee samenhangt. In een subvraag kwam daar tv-bezit aan de orde. Ook daar heb ik antwoord op gegeven. Nu haal jij juist die passage eruit en dat is je goed recht, maar het ging over levensstijl en belijdenisdoen. Ik ben bang dat elk antwoord afleidt van de eigenlijk vraag: hoe kan ik, hoe mag ik belijdenis des geloofs afleggen?

De worsteling i.v.m. tv-bezit en het gebruik van de computer begrijp ik. Het lijkt hypocriet, dat zeg je zelf al. Kort wil ik proberen te antwoorden, al ben ik me er bij voorbaat van bewust, dat dit niet het laatste woord is. Iedereen blijft zelf verantwoordelijk voor datgene, wat je in huis haalt of juist niet. Ik proef een beetje uit het antwoord, dat we het ene kwaad met het andere wil vergoelijken. Als dit niet zo is, zeg het dan eerlijk.

Allereerst de opmerking: we zijn lid van de Ger. Gem. en hebben daarom geen tv. Dat vind ik toch wel behoorlijk eng. Je neemt toch geen tv omdat de kerk het zegt, maar je moet toch zelf doordrongen zijn van het feit, dat een tv niet past bij een werkelijk christelijke opvoeding. Daarna zeg je dat je (zelfs met een filter) bepaalde programma’s kunt bekijken via internet. Dan kom je met het argument van de buren, die beweren, dat je dan net zo goed tv kunt nemen. Ik ben het met jullie eens, dat het raar is om te zeggen, dat het van de kerk net mag. Waar blijft de eigen keus, je eigen verantwoordelijkheid. Zeg eerlijk dat je dit Bijbels niet kunt verantwoorden. Of je moet er zelf geen bezwaar in zien. Ja dan wordt het echt moeilijk. Maar geef dan de kerk niet de schuld: zij hebben de plicht om voor de zielen te waken.

Het merendeel (verreweg) van de tv-programma’s is verwoestend voor onze zielen en voor die van onze kinderen. Dat moet je toch beamen...?! Kijk, wanneer je geen tv neemt, om wel aan het H.A. te kunnen deelnemen, is dat wel een zeer smalle basis. Hoe staat het dan met je persoonlijke relatie tot God. Die is doorslaggevend. En als die er is, dan denk ik, dat de behoefte om een tv te hebben of via andere kanalen die binnen te halen, wel veel minder wordt of geheel verdwijnt. Daarom vind ik zulke vragen en discussie zo onvruchtbaar. We willen God wat geven, de wereld en onze eigen verlangens ook bevredigen.

Nogmaals ik vind het ook hypocriet als tv direct wordt afgekeurd en de mogelijkheden van de computer oogluikend worden toegelaten. Met dit verschil: de tv is niet direct nodig voor andere doeleinden, de computer wel. En wat mensen doen om de via allerlei slinkse wegen de programma’s binnen te krijgen, ligt voor hen. De kerkenraad heeft niet te taak als rechercheur op te treden, maar wanneer iemand een tv aanschaft en die ook tentoonstelt in de huiskamer, is dat een duidelijk signaal: wij zien hier geen kwaad in, wij zijn baas op de knop enz. Het lijkt hypocriet, maar uiteindelijk willen wij telkens grenzen verleggen.

En tenslotte: ben jij, zijn jullie verantwoording schuldig aan onkerkelijke buren? Wij hebben toch allereerst een verantwoording naar God en onze eigen kinderen? Laten deze discussies en deze oneigenlijk vragen onze verhouding tot God niet vertroebelen. Er is er een die dit prachtig vindt: de satan. Die strooit verwarring binnen de kerken en hij verslaat zijn tienduizenden.

Nogmaals er lijkt geen verschil te zijn tussen tv-kijken en op de computer programma’s bekijken, maar het verschil zit daarin dat we zelf bewust een keus maken voor een tv en zelf op zoek gaan naar die programma’s. De computer kan goed gebruikt worden, als veredelde typemachine of als middel om snel berichten te versturen en informatie te verzamelen. Je hoeft die programma’s niet persé op te zoeken. Sterkte bij deze moeilijke materie. Deze problematiek wordt gemakkelijk, wanneer we bij alles eerlijk afvragen: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Kunnen we de Heere ontmoeten? Maakt de tv mij gelukkiger, heeft de computer met alle mogelijkheden een positief effect op de omgang met de Heere. De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid.

Met hartelijke groet van een ambtsdrager, die ook met deze zaken worstelt, maar ook verantwoordelijk is voor de zielen die aan zijn zorgen zijn toevertrouwt. We kunnen ons leven niet overdoen. We zullen elkaar eerlijk moeten behandelen.

B. S. van Groningen

B.S. van Groningen

B.S. van Groningen

 • Geboortedatum:
  25-04-1951
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Hendrik-Ido-Ambacht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Oud-godsdienstleraar Wartburg College, docent Cursus Godsdienst Onderwijs (Bijbelkunde) en ouderling.

Tags in dit artikel:

internettv
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over 1 Koningen 20:35 en verder. Ik begrijp niet waarom dit gebeurt. Waarom moest die ene de andere sla...
geen reacties
11-12-2005
Ik heb een vraag voor prof. M. J. Paul m.b.t. Numeri 5: 11-31. Hierin staat beschreven hoe een vrouw die verdacht word...
geen reacties
13-12-2021
Ik heb een vraag aan mevr. A. C. van Beest over de 'aandoening' candida. Ik las hierover op internet en deze symptomen k...
geen reacties
11-12-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering