De Schepper loven en prijzen

Ds. M. Goudriaan / geen reacties

04-12-2009, 15:20

Vraag

Recent had ik een gesprek met een (onkerkelijke) vriend over het geloof. Op een gegeven moment vroeg hij met wat voor doel God de mens op aarde heeft gezet. Ik heb hem uitgelegd dat de mens op aarde was om zijn Schepper te loven en te prijzen. Zijn reactie: dan streelt God eigenlijk Zijn ego als Hij mensen nodig heeft om Hem te prijzen. Heeft God dit nodig? Is het een God die ‘aandacht’ nodig heeft (met alle respect)? Graag zou ik een reactie willen hebben op het bovenstaande. Alvast bedankt!

Antwoord

Beste vraagsteller,

M’n eerste reactie bij het lezen van je vraag, of beter gezegd bij het lezen van die reactie van je vriend op de bewering dat God alle dingen schiep om Zijn Naam, was een bepaalde verbazing. Hoe komt iemand er zo bij om te beweren dat God dan wel “Zijn ego streelt dat Hij mensen nodig heeft” voor Zijn eer? Zo’n reactie maakt nog maar eens kristalhelder duidelijk hoe de laatste resten van een Godsbesef in ons volksleven wegsmelten bij velen. Ik behoor niet tot het slag mensen dat vindt dat vroeger alles beter was. Wel constateer ik dat het besef van een God Die alle dingen schiep en Die ook met het volste recht alles schiep om Zijn eer, bij velen is weggesleten. Helaas.

Bijbels gezien is het duidelijk met welk doel God ons het leven gaf en geeft. Inderdaad, om Zijn eer. Ik zou hier veel teksten kunnen noemen om dat aan te tonen. Dit raakt zo de kern van de Schrift, dat Calvijn zijn Catechismus begint met de vraag: ”Wat is de bestemming van het menselijk leven? Dat wij God, door Wie wij geschapen zijn, kennen”. Kennen bergt ook het dienen en eren in zich. 

Nu is het bij een mens inderdaad het strelen van het ego als we iets doen om onze glorie en eer. Als een boer zijn land bewerkt en een dominee zijn preken houdt, om zich daardoor een grote naam te verwerven…. Echter, wat bij een mens het strelen van het ego is, is dat nog niet bij God. Integendeel! God is God. Daar gaat het om,  Hem zo te leren kennen! Dan versta ik ook dat Hij het volste recht heeft om alles om Zijn Naam te maken en ons daartoe het leven te geven. Gelukkig maar, dat Hij zo God is! Het intens verwonderlijke en genadige is dat Hij mensen wil redden en bij Zich wil roepen om door hen geëerd te worden. Juist omdat Hij waarachtig God is, komt Hij op voor Zijn Naam. Nog iets anders: is het bij een vader het strelen van zijn ego als hij zich  verblijdt in het respect en de hoogachting van zijn kind? Nee toch. Dat voorbeeld maakt dan trouwens duidelijk dat het bij ons aankomt op de rechte, kinderlijke verhouding tot God.

Heeft God die eer nodig? Je kunt verschillende kanten op met die vraag. Ten diepste heeft God ons helemaal niet nodig. Op geen enkele wijze is Hij van ons afhankelijk. In de eeuwigheid voor de schepping was er geen mens om Hem te eren. Wat een wonder dat Hij ons, mensen, zo’n hoge bestemming gaf, meer en intenser nog dan andere schepselen van Zijn hand. En wat een wonder dat Hij mensen aangrijpt door Zijn genade om ze weer terug te brengen tot dat machtige en heerlijke werk: Hem verheerlijken! Wat is rijker dan dat? Hij wil toch een gemeente bij Zich hebben die eeuwig met vreugde Zijn lof zal vertellen.

Je begrijpt dat hier de categorieën van “aandacht vragen” en “je ego strelen” niet meer van toepassing zijn. Hier is niet een God  Die aandacht vraagt, maar Die –terecht!– vraagt om wat Hem toekomt! Tenslotte, als dit onze bestemming is, dan is het de  vraag aan jouw en mijn adres: beantwoorden we aan dat hoge doel, of missen we ons doel? Gelukkig wie, daarmee in de klem gebracht, neervalt aan de voeten van Hem Die altijd  Zijn Vader eert, Christus!

Ds. M. Goudriaan, Veenendaal

Ds. M. Goudriaan

Ds. M. Goudriaan

 • Geboortedatum:
  22-07-1949
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Laatst gehoord in een preek in een kerk aan de rechterflank. Ging over zondag 5: Kunnen we door onszelf betalen / hebben...
27 reacties
04-12-2013
Ik worstel erg met de volgende situatie: door de Heere is er veel liefde in mijn hart gelegd voor een bepaalde plaats op...
2 reacties
04-12-2013
Ik ben een jonge vrouw en heb een prima seksleven met mijn man. Tijdens de seks verlies ik heel veel vocht. Het spuit er...
geen reacties
04-12-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering