Eed zweren

Ds. J.L. Schreuders / geen reacties

03-04-2004, 00:00

Vraag

Ik heb een vraag over de bijbel. Daar staat in dat je niet mag zweren. Maar de Heere Jezus heeft ook gezworen. Hoe zit dat nou?

Antwoord

Je doelt waarschijnlijk op Jezus' woord uit de bergrede "Zweert ganselijk niet" (Matt. 5:34 vlg. Jakobus 5:12). Dat staat echter in het kader van het misbruik, dat soms van de eed gemaakt werd. Om bijvoorbeeld niet bij God te hoeven zweren, zwoer men maar bij de hemel; om niet bij de tempel te hoeven zweren zwoer men bij het goud van de tempel. Als het er dan op aan kwam, kan men altijd zeggen: ja, maar ik heb maar bij de hemel en bij het goud van de tempel gezworen. Deze onwaarachtigheid, die van het eedzweren een farce maakte, doet Jezus zeggen: Dan helemaal niet! Ja is ja en nee is nee! Geen onwaarachtigheid en misbruik van de eed.

Dat laat echter goed gebruik ongemoeid. Niet alleen Jezus zelf heeft de eed bevestigd (voor Kajefas), maar ook vele heiligen in O.T en N.T. hebben er goed gebruik van gemaakt. Zinsneden als: "zo waarachtig als de Heere leeft" en "zo doe mij de Heere en zo doe Hij daartoe" getuigen ervan. Verboden is uiteraard de valse eed en het lichtigvaardig/onnodig zweren. Dat is ijdel gebruik van Gods Naam. Waar echter de overheid het vraagt of anderszins de nood het vereist is het geoorloofd en soms nodig de eed te gebruiken. Je roept daarbij God als getuige aan over de waarheid van je woorden, “om trouw en waarheid te bevestigen”.

Hartelijke groet, ds. J. L. Schreuders

Ds. J.L. Schreuders

Ds. J.L. Schreuders

 • Geboortedatum:
  24-08-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

eed
geen reacties

Terug in de tijd

Sinds kort heb ik een vriend. Hij is gescheiden en geen christen. Wel is hij erg geïnteresseerd in het geloof en zijn we...
geen reacties
03-04-2006
Voor ds. P. D. J. Buijs. Bij ons is in de gemeente een zuster aan het avondmaal gegaan die jaren geen lid is geweest daa...
1 reactie
07-04-2015
Aan mijn man en mij is reeds door de artsen verteld dat wij medisch gezien geen kans hebben op het krijgen van een kindj...
3 reacties
06-04-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering