Nabidden

Ds. H. van den Belt / geen reacties

19-11-2009, 15:00

Vraag

Ik heb een vraag aan dr. H. van den Belt. In uw antwoord over normatieve en niet-normatieve gedeelten in de Bijbel zegt u dat we een gedeelte uit Psalm 139 eigenlijk niet mogen nabidden, omdat we vanuit het Nieuwe Testament daar een andere blik op hebben. Maar de psalmdichters zijn toch geïnspireerd door de Heilige Geest? Als het bijvoorbeeld over Job gaat die zijn geboortedag vervloekt ligt dat anders. De schrijver van het boek Job is wel geïnspireerd, maar dat wil niet zeggen dat de uitspraken van Job (en zijn vrienden) daarom normatief voor ons zijn. Het wil wel zeggen dat wat in het boek Job staat allemaal echt gebeurd is, want de schrijver is geïnspireerd door de Heilige Geest. Bij een boek als Psalmen, Spreuken e.d. ligt dat toch anders? Alles wat daarin staat is toch normatief, omdat het zo geïnspireerd is? Misschien kunt u hierin wat duidelijkheid geven. Bij voorbaat hartelijk dank.

Antwoord

Misschien is het iets te sterk uitgedrukt als je zegt “niet na mógen bidden”, ik heb gezegd dat het niet zo móét, omdat de Psalm gekleurd wordt door het liefdesgebod van Christus. Wel geldt de Psalm in eschatologische zin, wanneer al Zijn en mijn vijanden veroordeeld zullen worden.

Het onderscheid dat je maakt tussen Job / Jeremia en de Psalmen is wel relevant, want we moeten de tekst altijd zo lezen als de tekst bedoeld is. Bij Job is het duidelijk een weergave van wat hij gezegd heeft, bij de Psalmen is er een andere vorm van normativiteit. Daarom is het stukje dat ik van Bavinck kopieerde ook zo belangrijk; je kunt het niet absoluut scheiden of gemakkelijk onderscheiden.

De gedichten/toespraken uit het boek Job zijn ook geïnspireerd en de Psalmen zijn ook in een –soms concreet genoemde– historische context ontstaan. Beide hebben historisch gezag –het is ooit zo gezongen– en beide hebben normatief gezag: deze gedichten/toespraken/liederen zijn niet voor niets opgenomen in de Schrift.  Toch kunnen we dat normatieve alleen op het spoor komen via de historische context. Wat betekent de Psalm/de toespraak in het oorspronkelijke verband.

Dan hebben Job en zijn vrienden soms dingen gezegd die te corrigeren zijn, zoals in sommige Psalmen ook uitspraken staan die in de Psalm zelf gecorrigeerd worden: “Ik zei in mijn haasten, alle mensen zijn leugenaars” Begrijpelijk, maar toch wat al te haastig. Dus moeten wij niet zomaar zeggen: “Alle mensen zijn leugenaars.”

Ds. H. Van den Belt

Ds. H. van den Belt

Ds. H. van den Belt

 • Geboortedatum:
  08-06-1971
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Woudenberg
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb al anderhalf jaar een relatie met een getrouwde man. Ik weet niet hoe ik hier mee kan stoppen. We hebben gezoend,...
geen reacties
19-11-2004
 Mogen christenen aan vechtsporten doen?
geen reacties
19-11-2004
In Hebreeën 6: 4, 5 en 6 staat dat het onmogelijk is voor iemand die eens verlicht was, de hemelse gave heeft geproefd, ...
geen reacties
20-11-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering