Evangelie van Thomas en Maria

Ds. W.G. Hulsman / geen reacties

14-11-2005, 00:00

Vraag

Ik heb net het evangelie van Thomas en Maria gelezen. Wat zijn dit voor boeken? Zijn het bijbelse boeken? Je herkent wel teksten van uit de bijbel in die boeken, maar als ze door Petrus en Maria geschreven zijn, waarom staan ze dan niet in de bijbel?

Antwoord

Het evangelie van Thomas en Maria zijn apocriefe boeken. Zoals je misschien wel weet, wordt van de canonieke boeken erkend dat ze tot de Bijbel behoren. Van de apocriefe niet.

Het evangelie van Thomas werd in 1945 door twee boeren bij Nag Hammadi gevonden in een kruik, tezamen met een aantal gnostische geschriften  Het bestaat uit een 114-tal losse uitspraken van Jezus en heeft dus niet de vorm van een evangelie uit het verhalende genre. Een heel aparte uitspraak is de volgende, namelijk spreuk 114, die regelmatig wordt uitgelegd als een vrouwvijandige passage: Simon Petrus zei tot hem: "Laat Maria van ons weggaan, want de vrouwen zijn het Leven niet waardig." Jezus sprak: "Ziet, ik zal haar leiden en haar tot man maken, opdat zij ook een levende geest worde, gelijk u mannen. Want iedere vrouw die zichzelf mannelijk zal maken zal het Koninkrijk der Hemelen ingaan."

Het Evangelie van Maria Magdalena in 1896 in Cairo gevonden maar pas in 1955 gepubliceerd. Het bestaan ervan was reeds bekend rond  300, toen bisschoppen het beschouwden als een vervalsing. Het huidige bekende evangelie van Maria Magdalena dateert uit de 5e eeuw (behoudens twee fragmentjes van rond of voor 300). Maria Magdalena komt in deze tekst voor als een van de volgelingen van Jezus. Zij vertelt dat zij Jezus heeft ontmoet in een visioen en dat hij haar geheime leringen heeft onthuld. Er brandt onder de discipelen een ruzie los over haar autoriteit als vrouw en leerling. Met name Petrus valt haar fel aan, vooral omdat wordt gezegd dat Jezus haar meer liefhad dan de andere leerlingen.

Voor de studie van de gnostiek  is deze tekst van groot belang, omdat ze een beschrijving bevat van de reis van de ziel na de dood langs de Archonten. De Archonten zijn de bestuurders van het aardse noodlot. Hun doel is de menselijke ziel gevangen te houden tijdens haar aardse verblijf. De Archonten zetelen op de planeten, op elke planeet één. Na de dood, zo beschrijft het Evangelie van Maria Magdalena, passeert de ziel de planeetsferen. Bij elke planeet zal een Archont proberen haar tegen te houden. Lukt dat, dan moet de ziel opnieuw incarneren in een aards leven. De Archont zal proberen de ziel tegen te houden door haar vast te grijpen bij een zielengewaad. Als de ziel over de juiste gnosis (kennis)  beschikt, zal ze bij elke planeet de juiste magische woorden weten uit te spreken. De Archont zal achterblijven met het lege zielengewaad en de ziel zijn haar reis kunnen vervolgen. Wanneer de ziel zo al haar zielengewaden achterlaat, zal ze tenslotte met haar naakte wezenskern, voorbij de planeetsferen, verenigd worden met de goddelijke eenheid. Het Evangelie van Maria Magdalena vertelt enkele twistgesprekken tussen de ziel en een Archont.
Je merkt wel dat je bij deze zogenaamde evangeliën totaal andere dingen leest dan in de Bijbel. Bepaalde uitspraken geven een stuk herkenning. Maar anderen staan haaks op de bijbelse boodschap.

Het is nog wel van belang, om te vermelden dat het evangelie van Maria Magdalenaat sterk naar voren kwam via de roman ”De Da Vinci Code.”
Het is wel goed om te vermelden , dat de stellingen in het boek, waaronder dat Maria Magdalena de minnares van Jezus was, als onwetenschappelijke speculatie weerlegd zijn.

Ds. W. G. Hulsman

Lees ook: 'Thomas-evangelie'

Ds. W.G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

 • Geboortedatum:
  08-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Genemuiden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

apocrief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik zou graag willen weten wat het verschil is tussen Open Doors en SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk). En zit er vers...
geen reacties
14-11-2014
Waarom wordt er in de reformatorische kerken op een onbijbelse manier avondmaal gevierd? 1. Ze doen het niet met ongezuu...
4 reacties
14-11-2011
Ik worstel al een aantal jaren met een probleem. Ik heb een dominante moeder. Ze heeft vroeger altijd alles voor ons ger...
10 reacties
14-11-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering