Spijt van belofte aan God

Ds. C.J. Barth / 1 reactie

20-10-2009, 11:30

Vraag

Jaren geleden heb ik eens aan God beloofd dat ik elke dag een hoofdstuk uit het Oude en een hoofdstuk uit het Nieuwe Testament zou lezen. Dat doe ik braaf, maar ik heb er zo'n spijt van dat ik dat beloofd heb. Niet omdat ik niet uit de bijbel wil lezen maar omdat het een dwanggedachte is geworden, een plicht. Ik merk dat als ik die twee hoofdstukken heb gelezen en ik daarna de Bijbel weer oppak, dan ga ik pas lezen wat er staat. Ook lees ik liever boeken waarin dingen van de Bijbel worden uitgelegd dan de Bijbel zelf. Naar mijn beleving steek ik daar veel meer van op. Ik weet niet meer hoe ik hier mee om moet gaan.

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
De Heere is geen tiran. Hij is heilig, barmhartig en genadig. Hij kan zelfs op zijn eigen woorden terugkomen. Niet uit ontrouw, maar uit genade. Jona moest tegen Nineve preken: “nog 40 dagen, dan zal Nineve worden omgekeerd.” Maar toen de inwoners berouw toonden, deed de Heere het niet, maar spaarde de stad.

Deze God weet dat je iets beloofd hebt dat averechts werkt. Wij moeten zeker onze beloften voor de Heere houden. Maar als wij dingen beloven die verkeerd zijn, dan mogen, ja moeten wij daar op terugkomen. Je hebt jezelf een dwanggedachte opgelegd. Spreek dit in je gebed tegen de Heere uit. Belijd dat het verkeerd was om jezelf zo'n verplichting op te leggen. Vraag hem om vergeving dat je Zijn Woord niet uit liefde, maar uit dwang hebt gelezen. Hij zal het je vergeven en je ook bevrijden van dit juk dat je jezelf hebt opgelegd. Luister weer naar Zijn Stem in de Bijbel. Hoor Hem spreken.
 
Overigens is een stuk orde in bijbellezen belangrijk en goed. Een goed boek is prima, maar laat het niet de Bijbel van de eerste plaats dringen. Het moet geen dwangbuis worden. De Heere wil dat wij Hem dienen met blijdschap  en Hem eer geven (Ps. 100).
 
Hartelijke groeten,
Ds. C. J. Barth

Ds. C.J. Barth

Ds. C.J. Barth

 • Geboortedatum:
  09-02-1975
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Langbroek
 • Status:
  Inactief
1 reactie
Antoinette
20-10-2009 / 14:30
Ik ben het helemaal eens met Ds. Barth.
Dwang is nooit goed!
God houd van vrijmoedige mensen, die de dingen met passie doen!

Terug in de tijd

Na veel nadenken heb ik toch maar besloten om mijn vraag te stellen, omdat de kwestie mij van binnen helemaal stuk maakt...
5 reacties
20-10-2010
In het laatste gedeelte van Markus 10 wordt de geschiedenis van Bartimeüs beschreven. Het valt me op dat de HSV in vers ...
geen reacties
20-10-2014
Als het Heilig Avondmaal bediend wordt in de kerk en de eerste tafel is niet vol, moet/mag de predikant dan een tweede t...
geen reacties
20-10-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering