Schijnbare fouten in bijbel

Ds. A. Kot / 1 reactie

05-10-2009, 20:27

Vraag

De geboorte van Jezus vond plaats “in de dagen van de koning Herodus” (73 v. Chr-4 v. Chr.), maar volgens Lukas ook tijdens de eerste volkstelling (6 na Chr) die plaatsvond onder keizer Augustus. Uit het gegeven dat Herodus in het jaar 4 v. Chr. stierf, wordt opgemaakt dat Jezus rond deze tijd geboren is. Maar hoe past de volkstelling van het jaar 6 na Chr. dan in dit geheel? Hoe zijn Goddelijke inspiratie en niet kloppende gegevens in overeenstemming te brengen? Je kunt zulke (schijnbare?) fouten toch niet negeren?

Antwoord

Beste vragenstel(l/st)er,
Laten we met elkaar een paar zaken nagaan.

1. Herodes de Grote (Matth. 2:1,19) regeerde van ca. 37 tot zijn sterven in 4 voor Christus.

2. Herodes Archelaüs regeerde van 4 voor Christus tot 6 na Christus.

3. Keizer Augustus (Luk. 2:1) regeerde van 27 voor Christus tot zijn sterven in 14 na Christus.

4. Cyrenius of (Publius Sulpicius) Quirinus was stadhouder over Syrië volgens Luk. 2:2 ten tijde van de geboorte van Jezus.

We weten uit de geschiedschrijving van Josephus dat Quirinus Archeläus opvolgde in het jaar 6 na Chr. en toen een volkstelling hield (zie hiervoor ook Hand. 5:37). De geboorte van de Heere Jezus wordt doorgaans gesteld op ca. 4 voor Christus (de dagen van Herodes de Grote). Als we dus menen dat Luk. 2:2 zich afspeelt in 6 na Christus dan hebben we dus een probleem van ca. 10 jaren. Dan schijnt er dus een fout in de Bijbel te staan en dat kan door jou dan weer niet gerijmd worden met de Goddelijke inspiratie.

Vele theologen hebben daarom hun hoofd over deze problematiek al gebroken. Als ik de gehele kwestie overzie dan kan ik je –kort gezegd– twee oplossingen aanreiken: een taalkundige (1) en een geschiedkundige (2).

1. Er zijn geleerden die menen dat het woordje “protos” (eerste uit Luk. 2:2) ook vertaald mag worden met “eerder” in de zin van “voordat” (zie bijvoorbeeld Joh. 1:15). Dan luidt de vertaling van Luk. 2:2 als volgt: Deze beschrijving geschiedde voordat Syrenius over Syrië stadhouder was. Persoonlijk ben ik niet zo gelukkig met deze taalkundige “oplossing” omdat zij mij om verschillende redenen –die ik nu maar laat voor wat ze zijn– wat gekunsteld overkomt.

2. Mijn voorkeur zou uitgaan naar een geschiedkundige oplossing. Tacitus schrijft in zijn Annales dat Quirinus het bevel voerde over de Romeinse legioenen in wat genoemd wordt de Homonadensersoorlog (in de periode 11 tot 3 voor Christus). Deze legioenen –Legio III Gallica, Legio VI Ferrata en Legio X Fretensis– waren gelegerd in Syria en bevonden zich het dichtst bij het strijdtoneel. Als Quirinus opperbevelhebber van deze legioenen is geweest dan is hij waarschijnlijk ook stadhouder van Syria zoals we deze combinatie van functies later ook aantreffen bij Tiberius, Drusus en Germanicus. Er is in Tiber een naamloze inscriptie gevonden over een stadhouder die tweemaal in Syria was en die door geleerden werd geïdentificeerd als Quirinus. Kort en goed betekent dit dat Quirinus tweemaal het in Syria voor het zeggen heeft gehad. Eenmaal ten tijde van de geboorte van de Heere Jezus (4 BC) en eenmaal in de tijd na Archelaüs.(6 AD).

Zo zien we dus dat wij eerder gebrek aan kennis hebben dan dat het geïnspireerde Woord van de levende God fouten zou bevatten. Laten we daarom eerder twijfelen aan ons verduisterd verstand bij voor ons duistere Schriftplaatsen dan aan God die Zijn Woord ons gaf. Laten we belijden: Uw Woord is de waarheid (Joh. 17:7). Immers: het profetisch Woord is zeer vast (2 Petr. 1:19).

Hartelijke groeten en Gode bevolen,
Je ds. A. Kot

Ds. A. Kot

Ds. A. Kot

 • Geboortedatum:
  25-12-1966
 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Huizen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Predikant Vrije Hervormde Gemeente van Huizen

Tags in dit artikel:

Kersttegenstrijdig
1 reactie
ger
11-10-2009 / 17:53
Ook al is het mogelijk dat Quirinus het in Syria het tweemaal voor het zeggen heeft gehad, neemt dat nog niet weg dat de volkstelling 6 na. Ch plaatsvond..

Terug in de tijd

Hoe komt het toch dat mensen met een psychische beperking vaak contact zoeken met elkaar en er vervolgens situaties onts...
2 reacties
05-10-2011
Ik ben een jongeman van begin 30 met al vanaf mijn jeugd depressieve klachten en andere psychische klachten. In de loop ...
2 reacties
05-10-2016
Wat wordt bedoeld met de gevleugelde insecten die op vier poten gaan (Leviticus 11:20-23)? Insecten hebben volgens mij z...
5 reacties
05-10-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering