Kwalijk bidden

Ds. W.G. Hulsman / geen reacties

07-03-2004, 00:00

Vraag

Als God ons gebed niet verhoort, is dat dan kwalijk bidden? Dat staat toch in Jakobus 4?

Antwoord

Jouw vraag gaat over de verhoring van het gebed. Fijn dat je daarover nadenkt. Het is zo belangrijk om te weten of God je gebed verhoort. Concreet vraag je je af of een onverhoord gebed komt door kwalijk bidden. Dat is inderdaad mogelijk. Maar weet je wel wat kwalijk bidden is? Volgens Jakobus 4:4 is dat een bidden met de bedoeling om het in eigen wellusten door te brengen. Het is dus een gebed om slechte en niet om goede dingen. Je hebt in dat bidden niet in de eerste plaats God op het oog, maar je eigen persoon. Zelfs je eigen wellusten. Het is maar goed dat -als je daar om zou bidden- God dat niet verhoort.

Kwalijk bidden is echter niet de enige reden, waarom God een bepaald gebed niet verhoort. Het kan ook zijn dat God het beter voor ons vindt om ons een bepaald iets niet te geven. Dan wil Hij ons daardoor des te meer aan Zich verbinden. Het kan ook zijn dat de Heere het beter vindt dat een bepaalde ‘doorn’ in ons leven aanwezig blijft. Paulus wilde graag van zo’n doorn bevrijd worden, maar de Heere wilde hem daardoor juist oefenen in een afhankelijk leven.

Een onverhoord gebed is echter niet hetzelfde als een ongehoord gebed. God hoort het roepen van Zijn kinderen wel. ’t Is soms al zo’n grote zegen als we ons hart voor de Heere mogen uitstorten. Dat we al onze nood bij Hem mogen brengen. Dat kan op zich al rust geven. Vooral mogen we echter benadrukken dat de Heere het gebed wel degelijk verhoort. God hoort hen die Zijn heil verwachten. Op allerlei wijzen wordt dat in de Bijbel benadrukt. Als we verlegen zijn om Zijn genade en met de tollenaar vragen: O God wees mij zondaar genadig, dan hoort de Heere deze schreeuw uit de diepte. En als wij de Heere vragen om Zijn Heilige Geest, dan geeft Hij Zijn Heilige Geest. En als wij vragen om vernieuwing en bekering, dan schenkt Hij die.

Nee, de Heere zal ons niet horen, als we graag aan de zonde willen vasthouden. En ook niet als we de Heere alleen maar nodig om een mooi leven te kunnen leiden. Hij hoort ons wel, wanneer we oprecht met al onze nood naar Hem toegaan en vragen of Hij om Jezus’ wil ons gebed wil verhoren. Om Jezus’ wil, betekent: op grond van wat Jezus aan het kruis gedaan heeft. Vanwege het volbrachte werk van Jezus wil God voor ons een Hoorder der gebeden zijn! Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen vinden en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd (Hebr. 4:16).

Ds. W. G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

 • Geboortedatum:
  08-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Genemuiden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

bidden
geen reacties

Terug in de tijd

Een heel goede vriendin van mij tobt al sinds de zomervakantie met een probleem. Ze heeft verkering met een leuke jongen...
geen reacties
07-03-2005
Is het waar dat als iemand je wel eens met zijn vingers bevredigd heeft, dat je maagdenvlies dan verbroken is?
geen reacties
07-03-2003
Al een tijdje loop ik (21-jarige jongen) rond met de volgende vragen: Is het erg leuk/aardig vinden van een meisje al ee...
geen reacties
07-03-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering