Baard en snor

Ds. J.D. Heikamp / Geen reacties

27-08-2009, 10:00

Vraag

Ik heb een vraag aan ds. Heikamp: Mag een jongen of man een baard en snor dragen? Er wordt in onze gezindte verschillend over gedacht, maar -en dat is immers belangrijker- wat zegt Gods Woord hiervan? Misschien geen makkelijke vraag, maar ik hoop van harte op een eerlijk antwoord.


Antwoord

Ik wil proberen om een persoonlijk antwoord te geven op de gestelde vraag. Waarom persoonlijk? Omdat er inderdaad onder ons verschillend over gedacht wordt. Dus stel ik mezelf de vraag: waarom draag ik geen baard of snor? Antwoord: omdat in Jesaja 50 vers 6 staat: “Ik geef Mijn rug dengenen, die Mij slaan, en Mijn wangen dengenen, die Mij het haar uitplukken; Mijn aangezicht verberg Ik niet voor smaadheden en speeksel.”

In de Statenvertaling zien we dat de persoonsnamen met een hoofdletter geschreven staan. Dan gaat het om de Heere Zelf. In dit geval om de Heere Jezus Christus. Deze tekst is in Hem vervuld. Hij moest als de lijdende Knecht des Heeren lijden en sterven aan het kruis op Golgotha. Hij onderwierp Zich aan de wil van Zijn Vader en gaf Zich over om gegeseld te worden. Diep werd vernederd door wat we verder lezen in deze tekst: “Ik geef Mijn wangen dengenen, die Mij het haar uitplukken.” We lezen hoe Hij werd bespuugd en op de kinnebakken geslagen, deed Hij Zijn mond niet open.

Omdat ze Christus als Borg de baard hebben uitgetrokken is het lelijk voor mij als christen om wel een baard en snor te dragen. Ik ben het daarom niet eens met Spurgeon die schreef het lelijk te vinden voor een man met een vrouwenkin.

De Bijbel spreekt duidelijk dat we aandacht aan ons uiterlijk hebben te besteden. Dat ontkent niemand volgens mij. Zeker is dat bijna ieder land zijn eigen gewoonten heeft. Als ik in een rok ga lopen haal ik spot en laster over mij heen, terwijl er in Israël niet een zodanig duidelijk onderscheid was tussen man en vrouw. Alle dingen stichten niet. Wanneer ik mijn baard zou laten staan word ik niet meer gevraagd om in onze Refokring voor te gaan in de kerkdiensten. Mijns inzien terecht. Een oprechte christen wil door “gelaat” en “praat”, “gewaad” en “daad” graag opbouwend werken en een ander niet ergeren. Zodoende gaat op grond van Jesaja 50 elke dag bij mij het scheermes over het gezicht om de voetstappen van Christus te drukken.

Hopelijk is het een duidelijk antwoord over een harige kwestie.

Met hartelijke groeten van één die steeds weer moet worden kaalgeschoren om het sierlijke kleed van Christus te mogen dragen. Het kleed van de ootmoed.

Ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

Tags in dit artikel:

baard
Geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb gelezen dat Apple de religie van het beest om zich heen heeft. Nu is mijn vraag of dit waar is en of je nu geen producten van Apple mag kopen?
27 reacties
27-08-2013
Aan ds. N. den Ouden. Mijn vraag is samengevat het volgende: Hoe krijg ik vrede met God? Door het lezen van de brieven van Paulus weet ik dat ik hier zelf helemaal niets voor mee kan brengen. Niet mij...
6 reacties
27-08-2014
In verband met angst voor de eventuele gevolgen van iets wat ik (deels in het geheim) doe, heb ik God een belofte gedaan dat ik hiermee zal stoppen als Hij mij genadig zou zijn dat ik géén vervelende ...
3 reacties
27-08-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering