Verschil in prediking Ger. Gem.

Ds. C.G. Vreugdenhil / 22 reacties

19-06-2009, 15:06

Vraag

Ds. Vreugedenhil, ik vind uw prediking nogal verschillen vergeleken met die van andere Ger. Gem.-dominees. Hoe komt dat?

Antwoord

Ik denk dat iedere christen zo zijn eigen gaven van de Heere gekregen heeft. Het is helemaal niet erg als de preken van dominees verschillen. Misschien vullen ze zo juist elkaar wel goed aan. Het kan ook wel een beetje komen doordat ik veertien jaar op het zendingsveld gewerkt heb. Luister eens naar andere ex-zendingspredikanten, zij leggen denk ik ook wel andere accenten. Het belangrijkste is het of de prediking in overeenstemming is met het Woord van God. Voor jou is het belangrijkste dat je de Heere vreest. En daar wil God de prediking voor gebruiken tot bekering en opbouw in het geloof. In het nieuwe Jeruzalem zullen we God ook op allerlei verschillende manieren loven.

Sterkte ermee om de Heere nu te dienen naar Zijn Woord. Gelukkig is het Pinksteren geweest en de Heilige Geest wil ook in jouw hart werken.

Ds. C. G. Vreugdenhil
 

Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  02-04-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Gereformeerde Gemeenten
22 reacties
vera87
19-06-2009 / 18:34
Ja, de Geest is machtig en die is het die doden levend maakt. Maar het is niet zo dat de Heere dat bij iedereen doet. Het is enkel Genade als de Heere in je leven werkt. Daarom moeten we niet afwachten tot de Heere in je werkt. Maar bidden en smeken zonder ophouden of de Heere ons wilt bekeren.

In het nieuwe Jeruzalem zullen we God ook op allerlei verschillende manieren loven. Ik begrijp niet hoe u dit bedoeld? Dan zal er toch geen verschil meer zijn in de Hemel? Dan is iedereen toch één in Christus?

Het gaat er ook niet alleen om, om Hem te dienen, Maar ook strijdt gij om in te gaan! Dan komt het er voor ieder zo heel persoonlijk op aan!
Dan is de Heere degenen die de harten kent. Van jong en oud!
olivia
19-06-2009 / 21:19
Ook voor de GER GEM is de prediking rijk en vol beloften!!
olivia
19-06-2009 / 21:23
Aanvulling op daarnet... ik ben zelf ook een 'ger gemmer', en voel de worsteling wel aan.... echter, (ik ken de uitspraken van 'vroeger' niet zo, maar dit zal er vast wel zo 1 zijn...) als het woord RECHT gebracht wordt, wie zijn wij dan om NIET TE STRIJDEN OM IN TE GAAN?

Tip: jij daar - luister na - ds Simons - thema: het grootste Cadeau!
vera87
19-06-2009 / 22:43
Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen behoefte heb om naar Jij daar te luisteren. Ik ben het daar niet mee eens. Ik weet dat er velen van ons (jongeren) daar naar toe gaan.

En wat bedoel je met voel de worsteling wel aan?
olivia
20-06-2009 / 00:07
even: Het is 'maar' een tip, geen moeten. Alle respect hiervoor. De lezing van ds Simons heeft de Heere, ja, dezelfde God als van de Ger Gem, rijk willen zegenen aan mijn hart. Dat is 1 van de redenen dat ik er nu heel anders mee om kan gaan.

Met die worsteling bedoel ikhet volgende, en als ik er naast zit, zeg het gerust. Toen ik ds Vreugdenhil voor het eest hoorde dacht ik: is dat een ger gem dominee? Dit heb ik nog NOOIT zo gehoord! Dan ga je denken.

Maar ik laat je verder in waarde hoor en wens je van harte Zijn zegen!
vera87
20-06-2009 / 01:05
Wij moeten heel voorzichtig zijn met oordelen over mensen. Dat is niet aan ons.
Zelf ga ik ook naar de kerk in de ger gem. Maar ik kom niet uit die gemeenten.
Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik niet zo gauw een dienst of preek van ds Vreugdenhil zal beluisteren. Verder ken ik hem niet persoonlijk. Ik wil er ook niets van zeggen want het is niet gepast om achter iemands rug om te praten. Terwijl ik wel besef dat de Heere ook die preek kan gebruiken. Dominees hebben ook zo de kracht van Gods geest nodig. Zoals het in de Bijbel staat: zonder Mij kunt gij niets doen. Wat moeten we toch voor alle dominees onze knieen buigen. Ook al voel ik mij bij de ene meer "thuis" onder het gehoor dan de andere. Dan zegt een zwart pak niets. We zijn allemaal mensen met een ziel voor de eeuwigheid. En dan gaat het om het hart. We leven in geen gemakkelijke tijd. De duivel is zeer listig, zoekende in de laatste der dagen wie hij zou kunnen verslinden. Dat gaat ook dwars door kerken heen. Wat kan het je benauwen als je hoort dat in een ger gem gemeenten er onenigheid is tussen de dominee en kerkraad/gemeenten. En dat is niet alleen zo in de ger gem. Moeten we dan niet naar onszelf kijken? En uitroepen: O Heere wee ons zondig volk. Wij hebben U verlaten maar verlaat ons toch niet! Dat hoop ik toch niet dat de Heere ons volk verlaat. Als we naar Nederland kijken, de kerken, maar nog dichterbij onszelf! Dan zouden we het verdienen als we net als Sodom en Gomorra verwoest zouden worden.
Onze ongerechtigheden
Ach wie zal dan bestaan?
feija
20-06-2009 / 07:27
@Even: "In het nieuwe Jeruzalem zullen we God ook op allerlei verschillende manieren loven. Ik begrijp niet hoe u dit bedoelt? Dan zal er toch geen verschil meer zijn in de Hemel? Dan is iedereen toch één in Christus?"

Ik denk dat het zo bedoeld is:
Wij zijn mensen met verschillende karakters, gaven, cultuurachtergronden, enz. De Heere heeft allerlei soorten mensen gemaakt. Als mensen wedergeboren worden veranderen wij radicaal. Ons hele bestaan wordt gericht op de Heere en wij worden gekneed naar Gods beeld. En toch behouden we ook bovenstaande aspecten van wat ons maakt tot wie wij zijn. In de hemel zullen Gods kinderen allen één zijn in Christus, met behoud van onze eigen persoonlijkheid. Net zoals de gestorven heiligen hun eigen lichaam zullen terug krijgen, alleen dan verheerlijkt. Zo zullen zij ook hun eigen persoonlijkheid terug krijgen, maar dan gereinigd en geheiligd door het bloed van Christus. Er zal in de hemel dus verscheidenheid zijn in mensen die allemaal hetzelfde doel hebben: Met één stem onze Drie-enige God eeuwig loven en prijzen!
crumbie
20-06-2009 / 09:04
@even: over JIJ daar zeg je: ik ben het daar niet mee eens.
Kun je iets specifieker zijn? Ik moet je eerlijk zeggen dat ik er zelf nooit geweest ben, maar bijvoorbeeld de door roozemond aangehaalde lezing heb ik wel gehoord en heeft me erg bemoedigd. Als ik dan denk dat rond de 1.000 (!!)jonge mensen dit horen, dan kan ik alleen maar dankbaar zijn.
vanessa...
20-06-2009 / 10:52
Beste vraagsteller/ster,
Ik ken Ds Vreugdenhil persoonlijk. Hij heeft in onze gemeente gestaan hier in Groningen. Idd zoals hij zelf al zegt, heeft zijn ervaring op het zendingsveld denk ook invloed op zijn prediking. Hij verschilt denk van andere predikanten, omdat hij gewone hedendaagse taal gebruikt. Waarom moeilijke woorden als het ook in makkelijke kan? Het evangelie zoals hij het aanrijkt is voor iedereen!
vanessa...
20-06-2009 / 10:54
Er zijn trouwens vele tranen gevloeid bij zijn afscheid. We moesten meer van zulke predikanten hebben in onze gemeenten!
olivia
20-06-2009 / 11:14
@Even: Even voor de duidelijkheid. Ik heb mijn hart laten spreken en niet met het doel om over ds Vreugdenhil te roddelen, want hij is mijn broeder!

Oordeelt niet, omdat gij niet geoordeeld wordt... Dus vat mijn antwoord goed op.

@pannenkoek : bedankt voor je heldere reacties! Ik kan er AMEN op zeggen!
vera87
20-06-2009 / 18:52
Eduard: Het is niet mijn bedoeling om een hele discussie op gang te zetten over stichting Jij daar. Persoonlijk voel ik dat ik niet naar Jij daar of Heart Cry toe kan gaan. Er zitten velen gevaren aan zulke jongerenavonden. Het is heel verwarrend voor ons als jongeren. Dan hoor ik wel dat er jongeren zijn die naar zo'n avond geweest zijn en dan tot het geloof gekomen zijn. Dan zeggen ze ja je moet geloven en Jezus aannemen. Je moet voor Jezus kiezen dat is alles hoor je dan. En dan kan er ook van alles mee door.
Ook vinden ze de sfeer daar veel fijner dan bijvoorbeeld andere jongerenavonden.

Maar waar wordt er dan verkondigd dat het een eenzijdig Gods werk is? Dat er echt een wonder moet gebeuren. Niets van de mens bij. Ook onze beste werken niet.


Roozemond: ik begrijp je antwoord. Het was ook niet bedoeld naar jou toe, maar meer naar mijzelf toe en in het algemeen.
Arria
20-06-2009 / 19:03
De prediking van ds Vreugdenhil is voor mij tot rijke zegen. Via www.prekenweb.nl beluister ik regelmatig zijn preken en de boodschap die hij brengt, is: Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus. HIj gebruikt misschien geen dure woorden, maar de boodschap die hij brengt, gaat heel diep.
Kever1953
20-06-2009 / 19:08
Ik ben vrijdagavond naar de Levensbronavond geweest van de stichting JijDaar, met als spreker ds. Vreugdenhil. Wat mij bijzonder ontoerde was zijn getuigenis over zijn liefde voor Christus en andersom de liefde van Christus voor hem en ons als verloren zondaren. Hoezo een makkelijk evangelie? Een heerlijk evangelie! Een hemels evangelie! Het evangelie dat op de avonden van JijDaar wordt gebracht is net zo eenvoudig als het in Gods Woord zelf staat. Hulde!!! Ook aan de sprekers die daar komen.

Er is er maar één die belang heeft bij een 'verborgen Jezus', een allesverhullend taalgebruik ("och mocht het ooit nog maar eens komen staan te gebeuren") en een afwachtende houding ("als je niet uitverorend bent...") en dat is satan himself, de schoft!

Ds. Vreugdenhil is een predikant die zijn gehoor aan de voeten van de Heere Jezus brengt. En een betere plek is er niet!
crumbie
20-06-2009 / 19:32
@ even: bedankt voor je reactie. Ik begrijp je zorg. Nogmaals: ik ben nog nooit op een JIJ daar avond geweest dus daar kan ik niets over zeggen.
In elk geval weet ik wel dat de situatie of gang van zaken die je beschrijft met:

Dan hoor ik wel dat er jongeren zijn die naar zo'n avond geweest zijn en dan tot het geloof gekomen zijn. Dan zeggen ze ja je moet geloven en Jezus aannemen. Je moet voor Jezus kiezen dat is alles hoor je dan. En dan kan er ook van alles mee door.

in elk geval NIET geldt voor HeartCry. Dit is niet de boodschap die daar gebracht wordt. Dat er mensen zijn die zo met de boodschap omgaan, is hun eigen verantwoordelijkheid.

Wat je omschrijft als:

Maar waar wordt er dan verkondigd dat het een eenzijdig Gods werk is? Dat er echt een wonder moet gebeuren. Niets van de mens bij. Ook onze beste werken niet.

dat wordt WEL verkondigd bij HeartCry, echter wel tezamen met de verantwoordelijkheid van de mens om op het aanbod van het Evangelie te reageren, en met belijdenis van zonde en schuld als een goddeloze, rechteloze, ons door HEm te laten zaligen.
Ik kan dit heel stellig zeggen omdat ik hier wel nauw bij betrokken ben en vaak geweest ben. 't Is maar even voor de duidelijkheid.
willey
22-06-2009 / 11:30
Ik moet vaak denken aan de tekst: Joh. 3:19: “Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos”.

Mensen van Heartcry en JijDaar worden veroordeeld. Er wrodt getwijfeld aan hun boodschap. Dominees in de GerGem die iets anders preken(ds. Vreugdenhil, Kattenberg, Baan, Harinck ea) dan het gros, worden gewantrouwd. Je leest eigenlijk weinig van hen in de Saambinder omdat ze eenvoudigweg niet geloofd worden. Verschrikkelijk. Wat een wantrouwen. Ik ben er bijbels van overtuigd dat de mensen die jongerenavonden en de wat meer evangelische dominees zich staande houden met de belofte uit Joel: Joel 2:28
28 Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien.

Wat een belofte voor de eindtijd. Laten we het lied bidden: Kom Jezus KOm, vul dit land met uw Heerlijkheid. Kom Heil'ge Geest stort op ons uw vuur.

Terugkomend op de bovenstaande tekst. SOms bekruipt mij het gevoel dat de mensen die bijbelse waarheden verkondigen niet geloofd worden omdat ze juist de waarheid verkondigen. Ik wil daarmee niet suggereren dat de mensen de duisternis liefhebben, maar ze houden er in ieder geval wel van.

Laten we nu deze discussie maar stoppen. Het levert meer schade op dan dat het samenbind.

Hem de eer!!!!!!!
Andrea
22-06-2009 / 12:43
@ even: Wat ik heb meegekregen van de Jijdaar avonden is dat mensen worden opgeroepen om tot Hem te gaan! MET hun zonden, opdat Hij ze zal wegnemen! Zonder God blijf je voor eeuwig verloren. Maar MET Hem kun je het leven aan! Hij belooft het Zelf aan wie Hem aanroept: Een leven, door Zijn door bereid, een leven in Zijn Heerlijkheid! Wat is er dan dat maakt dat je het er niet mee eens bent?

Stil maar, wacht maar, alles WORDT nieuw!
Vaak wordt er van gemaakt: Stil maar, wacht maar en doe de armen maar over elkaar, mocht het ooit eens komen staan te gebeuren dat het nieuw mocht worden....
Als je de Bijbel goed leest staan daar zulke rijke beloften in, en in heel eenvoudige termen! KOM tot Mij, zoekt en je ZULT vinden en noem maar op.
Waarom moet het nu altijd weer moeilijk gemaakt worden? Wees blij dat er dienaren van het Woord zijn die eenvoudig, maar wel eerlijk preken!
God Zelf, Die zegt: Kom naar beneden, want HEDEN moet ik in uw huis zijn!
Waarom maken wij er dan weer van: "Ja, maar dat gaat zomaar niet! Je kunt niet naar beneden komen, tenzij dat God je daartoe de kracht geeft." Maar zou God je iets vragen (wat je inderdaad van jezelf niet kunt), en je er dan de kracht niet toe geven?
Jezus, Uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart!
Gode zij dank! Niet allerlei voorwaarden scheppen (onbijbels, want de Bijbel kent geen voorwaarden!!!!), maar komen zoals je bent!
vera87
22-06-2009 / 14:13
Het is niet zo dat de mensen van Heartcry en JijDaar worden veroordeeld, Want wie zijn wij om mensen te veroordelen? Nee ik ben er bang voor dat een ziel iets voorgehouden wordt wat niet volgens Gods woord is. Ook als je reacties hoort van personen die daar geweest zijn.

Het is zo dat wij nooit uit onszelf naar God toekomen. Dat was ook zo bij Zacheus. De Heere heeft Zacheus getrokken. De Heere werkte al in het hart van Zacheus. Daarom is het zo dat Zacheus uit de boom klom en Hem ontving met blijdschap. De Heere riep Zacheus in zijn hart.

Als wij bijvoorbeeld altijd netjes naar de kerk gaan, veel bidden tot de Heere en uit de Bijbel lezen. We Gods Woord geloven. Betekent het nog niet dat wij bekeerd zijn. Nee er moet een wonder gebeuren in ons leven. Gewerkt door Gods geest. En wat van binnen leeft moet ook aan de buitenkant te zien zijn.
olivia
22-06-2009 / 15:21
even: Ik begrijp je reactie volkomen. Toch joh, ik zeg het maar eerlijk, ik ben hier van BEVRIJD!!! Ik kerk in de ger gem, en zoals het er nu uitziet, zal ik dat blijven doen. Maar ik kijk, door Gods genade, tegenwoordig over kerkmuren heen, omdat Hij mensen op mijn weg geplaatst heeft, die juist van een ander kerkverband zijn, maar oprechte kinderen van God. Dat heeft Hij gedaan met een bedoeling! Daar heeft Hij mijn ogen voor geopend! Ik verstond het evangelie verkeerd. Ik dacht dat ik dat moest beleefd hebben, en dat, en dat, nee, de Heere zegt heel duidelijk in Zijn Woord: Komt tot Mij, ALLEN die vermoeid en belast zijt, en IK ZAL u rust geven. Ik hoop de volgende maand voor het eerst naar een heart cry conferentie te gaan. Ik heb er volledig rust over van Hem. Hij wil niet dat we in een 'hokje' leven, maar levende getuigen zijn van Hem. Ik geef les op een school waar alles op zit omdat het de enige school is in het dorp. Dat is mijn plaats. We hadden twee weken terug een prachtig gesprek met een jochie die zei: juf, maar ik ben niet gedoopt, kan ik dan niet tot de Heere gaan, kan ik dan geen nieuw hart krijgen? Nou, je begrijpt wel wat dan mijn antwoord is.... Ik moest dit verhaal 'kwijt'....... Omdat ik lang gedacht heb dat alleen de ger gem deugde, zo werd het me immers voorgehouden, maar zo is het echt niet.....

Ze zullen komen, overal vandaan!
En wat we doen, laten, dragen, ook daar is de Bijbel heel duidelijk in: doet het al ter ere Gods! Een ieder vulle dat in naar zijn eigen geweten, want als je een leven met Hem mag kennen, dan is dat geen probleem meer.... afijn, ik stop, ik wil je geen pijn doen ofzo, maar wilde het wel even kwijt..

Gods zegen!!
dickw
22-06-2009 / 21:51
@ Even,

Is het terecht dat wij de schuld van de reacties van de toehoorders leggen bij de sprekers? Is het niet zo dat de toehoorders hun hart hebben gesloten en daardoor het evangelie niet recht verstaan?
Dat kan volgens mij zowel op een heartcry avond als tijdens een dienst in de ger gem of welke andere kerk dan ook. En het kan volgens mij linksom en rechtsom. Persoonlijk heb ik ervaren dat de Heere mijn oren heeft geopend en dat ik toen de predeking ging verstaan en dat het totaal onterecht was dat ik de voorgangers de schuld gaf van een te ruime prediking of een te 'gebonden' prediking. Ik was namelijk degene die met oorkleppen op zat te luisteren en de Heilige Geest wederstond. En Gode zij dank heeft Hij mijn ogen en oren daarvoor geopend.

Terug in de tijd

De laatste weken zit ik nogal met mezelf in de knoop. Op school presteer ik een stuk minder en ik zit onder de stress, v...
geen reacties
19-06-2004
Waarom geeft God leefregels dat je je naaste lief moet hebben, maar ook je vijanden als Hij zelf zijn vijanden niet lief...
geen reacties
19-06-2003
Hoe kan het dat er over de doop zo verschillend wordt gedacht in bepaalde kringen, maar dat er in beide kringen zegen bl...
geen reacties
19-06-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering