Hertrouwen na scheiding

Ds. C. Harinck / 3 reacties

18-06-2009, 19:06

Vraag

Aan ds. C. Harink. Ik las een boek dat heet: “Samengevoegd”. De schrijver is ds. Engelsma en hij stelt dat je NOOIT mag hertrouwen na een scheiding. Dus OOK niet als je bent verlaten en je man overspel heeft gepleegd met een andere vrouw en is hertrouwd met die andere vrouw. Ik ben lid van de Ger. Gem. en mijn kerkenraad stelt dat dit wel mag. Ik heb verkering met een vrouw die is verlaten door haar man. Die man is ook hertrouwd met een andere vrouw. Nu lees ik in dit boek dat je NOOIT mag hertrouwen; dat de onschuldige partij NIET mag hertrouwen. De schrijver van dit boek stelt dat Jezus wel zegt dat je mag scheiden van elkaar als er sprake is van hoererij bij de ander. Maar zegt de schrijver: Hertrouwen, dat mag absoluut niet en nooit, want wie de verlatene trouwt doet ook overspel. Dat je dus altijd alleen moet blijven dan. Dit kruis weegt niet op tegen de heerlijkheid na dit leven. Dat je alleen mag hertrouwen na overlijden. Ik heb het hier nu erg moeilijk mee. Ik heb een lieve vrouw ontmoet; ze is verlaten door haar man door overspel en hij is getrouwd met een andere vrouw. We hebben een goede verkering. Het was voor ons een wonder dat we elkaar mochten krijgen en dat we ook rust mochten voelen dat we vrij waren om deze weg in te slaan samen. Ook de kerkenraad keurde dit goed. En nu lees ik dit. Hoe moet ik hier mee omgaan? Er is pas een conferentie geweest over dit thema. Ik heb dit rapport ook gelezen van de Ger. Gem., maar kennelijk keurt deze dominee het standpunt van de Ger. Gem. erg af. Hij vindt dat je NOOIT mag hertrouwen en dat zou dus betekenen dat ik in overspel leef en het uit moet maken. Hoe kan ik nu te weten komen wat de Heere vindt?
 

Antwoord

De vraag, die u opwerpt is niet nieuw. Er is in de kerkgeschiedenis al heel wat afgediscussieerd over de juiste mening van Jezus' woorden. Toch is ook hier het juist verstaan van Jezus' woorden belangrijk. Juist verstaan van de Schrift is altijd eerst letterlijk en ernstig nemen wat Jezus zegt en daarna de situatie en context bekijken waarin het is gezegd. Dit is van doorslaggevende betekenis.


In het kort is dit de juiste uitleg: De Farizeeën dachten lichtvaardig over het huwelijk. Een invloedrijke rabbi als de bekende Hillel (hij leefde ten tijde van Herodes 1), leerde dat de man het recht had zijn vrouw weg te sturen en de huwelijksband te verbreken om allerlei redenen. Wanneer zij b.v een keer aangebrand voedsel opdiende, niet onderdanig was of onwillig was tot seks. Dit is de achtergrond van Jezus' woorden "om allerlei oorzaak". Je mag je niet om allerlei oorzaak van je vrouw laten scheiden en haar wegsturen.
 
Jezus zegt verder dat van het begin, dus zoals door God bedoeld, man en vrouw voor altijd samen horen. De huwelijksband mag nooit verbroken worden, uitgezonderd... hoererij of gedurig overspel (Matth. 5:32). Jezus gebruikt wel een woord dat ziet op voortdurend overspel, dus vervallen tot hoererij, maar dat is slechts een gradueel verschil met overspelig zijn. Er is dus slechts één uitzondering, namelijk overspel. Het probleem is echter de vrouw die zonder oorzaak, dus zonder dat ze overspel heeft gepleegd, weggezonden is. De Farizeeën eisten dan wel dat op grond van Deut. 24:1-4, deze vrouw een certificaat meekreeg, waarin stond dat zij niet weggezonden was vanwege overspel, maar om een andere reden. Dit was om haar eer te redden en haar voor verstoting uit de maatschappij te behoeden en een nieuw huwelijk mogelijk te maken. Jezus zegt van  zo'n vrouw: En die deze verlatene trouwt doet ook overspel.
 
Het verwondert ons op het eerste gezicht dat Jezus dit zegt. Deze vrouw is toch echt de onschuldige partij. Zij is zonder geldige reden het huis uitgezet. Wanneer zij een andere man trouwt wordt dan die andere man en ook zij daardoor een overspeler en een overspeelster? Dit is eigenlijk de kern van de discussie.
Om dit goed te verstaan, moet je de woorden "en zo wie de verlatene trouwt doet ook overspel" niet losmaken van wat Jezus er aan vooraf zegt, namelijk: "Maar wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzaak van hoererij, die maakt dat zij overspel doet" Matth. 5:32.

De man die zijn vrouw met een scheidbrief wegstuurt alleen omdat de vrouw hem om één of andere reden niet meer bevalt (dit gebeurt nog steeds onder moslims), is de oorzaak dat zij een overspelige  vrouw wordt. Zij is geen overspeelster, maar zij wordt het hoogstwaarschijnlijk wel door zijn verkeerde daad. De man die haar wegstuurt stelt haar bloot aan overspel en hoererij. Een weggestuurde vrouw wilde niemand in de cultuur van die dagen ontvangen of helpen. Zij werd gedwongen om spoedig de vrouw van een andere man te worden of erger nog door prostitutie in haar levensonderhoud te voorzien. Dit moet ons eerst goed duidelijk zijn. Wij kunnen ons niet indenken aan welke ellende de man zijn vrouw bloot stelde door haar met een scheidbrief weg te sturen. We lezen er een vertroostende verwijzing van in Jes. 62:4:'Tot u zal niet meer gezegd worden de verlatene". God ontfermt zich over Israël als over een verlaten vrouw, die bij niemand veiligheid vindt.

Dan volgt: "en zo wie de verlatene zal trouwen doet ook overspel". De vrouw behoort immers nog bij de eerste man. Zij is zonder goede reden weggestuurd. De eerste man moet haar terug nemen. Dit verklaart de slotwoorden van Jezus. Hij, die zo maar direct zo'n verlaten vrouw tot zich neemt, handelt verkeerd. Men moet er aan werken dat zij weer terug kan keren tot haar wettige man. Indien dit onmogelijk is geworden doordat deze man hertrouwd is, ligt de zaak anders. De kerk zou dan de eerste man dwingen tot een zonde, namelijk zijn tweede huwelijk verbreken. En hoe gaarne de vrouw ook zou willen terugkeren tot haar eerste man, dat is nu niet meer mogelijk. Zij mag dus weer trouwen en gehuwd worden. Zo moeten we Jezus' woorden verstaan.

Ik ben wat uitvoerig geworden, maar ik denk dat het nodig is. Er worden hier veel misslagen gemaakt. Ds. Engelsma is fout. Hij verwoordt een standpunt dat vroeger leefde bij enkele strenge baptisten.
 
Veel sterkte en de zegen des Heeren toegebeden,
 
Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

echtscheidinghertrouwen
3 reacties
HenkvdTillaart
21-06-2009 / 23:50
Zijn er in de bijbel ook voorbeelden dat de vrouw een man wegens overspel mag wegsturen? Waarom krijgen vrouwen de schuld van overspel? Blijft de man gevrijwaard van straf. Waar twee zijn hebben twee straf lijkt mij. In de moslimwereld is de vrouw nog steeds de verliezende partij. Waarom ook in de bijbel?
willekebr
22-06-2009 / 18:58
Nou, het antwoord van ds Harinck duizeld mij eerlijk gezegd. Ik ben ook gescheiden, mijn ex man kon zijn handen niet thuis houden van minderjarige meisjes. Als ik hem er op wees, was het mijn schuld dat hij dat deed. Het huwelijk is echter ook heilig, dat lees/hoor je nooit van predikanten bij echtscheiding. Van de heiligheid was weinig meer over. Dan moet je van twee kwaden de beste kiezen, niet zo zeer alleen voor mijzelf, maar ook voor de kinderen. Ook staat er in de Bijbel dat je niet mag doden, echter....uit zelfverdediging wel, zoals soldaten in de oorlog. Uit zelfverdediging ben ik weg gegaan. Predikanten moeten zich eens realiseren dat als het levensbedreigend word voor een vrouw het echt niet meer kan. Hoe vaak lees je het niet in de krant dat vrouwen vermoord worden in een relatie. (uitspraak van mijn ex man)
Ik heb nu weer een nieuwe man, weet niet wat ik mee maak, word met respect behandeld, krijg ongelofelijk veel steun van hem. Keurt de Heere zo'n verbintenis af? Ik geloof er niks van. Wel het eerste huwelijk wat ik had. Mijn kinderen, familie en ik zijn er van overtuigd dat ik er alles aan heb gedaan mijn huwelijk te redden, er zijn echter grenzen, het houd een keer op. Echtscheiding is een gevolg van de gebrokenheid van het leven, net als de andere negen van de tien geboden, niemand kan zich er aan houden. Met pijn in mijn hart zie ik dat helaas dat veel gescheiden vrouwen de ger. gem verlaten. Geen plaats meer voor hen (worden geweert aan het heilig avondmaal en onder sensuur gezet.) Dan krijg je echt een dreun na, terwijl je al in een moeilijke, eigenlijk onmogelijke positie verkeerd. Gelukkig, wel plaats bij God, hij weet hoort en ziet alles.
HenkvdTillaart
22-06-2009 / 23:16
@joanny
Dit bedoel ik, het hele verhaal dat jij schrijft, hoe treurig ook, is steroeptiep voor de kerk. De man wordt te vaak vrijgepleit en de vrouw krijgt de schuld van alles en dat is niet zo. Jouw verhaal is een schrijnend voorbeeld. Jij hebt de goede keuze gemaakt wees daar maar zeker van. De dominee en de heren kerkenraad kijken heel eenzijdig naar dit ssort problemen en beschermen zichzelf. Dat van de moslims, het volgende verhaal.
Een moslimvrouw betrapte in Saoudi-Arabie haar eigen man tijdens het plegen van overspel. Zij meldde dit bij haaar schoonvader in de hoop dat haar man straf kreeg. Helaas werd zij bestraft met stokslagen en huisarrest omdat zij dingen had gezien die zij niet mocht zien als vrouw. Volgens mij wordt er nog steeds voglens dit soort principes de gereformeerde vrouw bestraft.
Ik wens je verder veel sterkte in de strijd voor een gelijkwaardige behandeling (ook in de kerk).

Terug in de tijd

Ik zit met een vraag die opeens in mijn leven is gekomen en die zeer binnenkort gaat spelen. Gisteren vertelde mijn man ...
5 reacties
18-06-2012
In de zomervakantie hoop ik twee weken op vakantie te gaan. Nu zal ik waarschijnlijk midden in mijn vakantie ongesteld w...
geen reacties
18-06-2008
Waarom worden mensen met hun gezicht naar het oosten begraven? En moet je dat respecteren als een nabij familielid dat w...
geen reacties
18-06-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering