Transseksuelen in Bijbels licht

Ds. C.J. Barth / geen reacties

25-05-2009, 00:00

Vraag

Hoe moeten we denken over transseksuelen, in Bijbels licht gezien? Het lichaam een tempel: dus niet veranderen? Tevreden zijn met hoe God je heeft geschapen? Of niet?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Ik citeer een aantal zinnen uit het boekje “Seksualiteit en huwelijk” van J. Douma, p. 12 e.v. (1993).
 
"Wat is er met een transseksueel aan de hand? Een transseksueel is iemand die de stellige overtuiging heeft dat hij in een verkeerd lichaam huist. Hij beleeft zichzelf als man of vrouw, maar leeft in een lichaam dat het omgekeerde veronderstelt. (..) De term transseksualiteit kan de indruk geven, dat er sprake is van een seksueel probleem. Maar het is een identiteitsprobleem. (..) Hij heeft een afkeer van het eigen lichaam. (..) Er is (nog) geen overtuigend antwoord gegeven op de vraag naar de oorsprong van transseksualiteit. Duidelijk is in elk geval dat de moeite buitengewoon groot is. (..) Een mens wil zijn wat hij is, man of vrouw."

Dan de vraag: Mag je het lichaam dan veranderen? Weer Douma: "Men heeft geprobeerd de psyche aan het lichaam aan te passen, maar zonder succes. Mag ook het omgekeerde: het lichaam bij de psyche aanpassen? (..) Uiteraard is dit een diep ingrijpende operatie; ô ingrijpend dat de vraag terecht gesteld wordt, of we geen legitieme grens gepasseerd zijn. Duidelijk is dat men niet tot een dergelijke operatie kan overgaan, of het moet vaststaan, dat we te maken hebben met a. een grote nood; b. een psychiatrisch niet te verhelpen stoornis; c. een operatieve geslachtswisseling die baat brengt. Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, hier met stelligheid te antwoorden."

Ik sluit me bij deze voorzichtigheid graag aan.

Moet je niet zo laten als God je geboren heeft laten worden? Douma: "Wie zegt dat God ons zus of zo geschapen heeft en er stilzwijgend mee bedoelt, dat we dan ook zo in de wereld moeten blijven als we erin gekomen zijn, vergeet dat bij veel kinderen na (en tegenwoordig soms al voor) hun geboorte wordt ingegrepen om hun leven mogelijk of dragelijk te maken."

En Genesis 1:27 dan? "God heeft de mens niet als transseksueel geschapen, met een lichaam dat haaks staat op de ziel. Maar de mens is wel in zonde gevallen, waardoor een ravage werd veroorzaakt, die zelfs een ô basaal gegeven als de mens als man of vrouw, niet onaangetast heeft gelaten. (..) We maken dus onderscheid tussen Gods goede schepping en deze door zonde verstoorde wereld. Als God zelf ons de middelen aanreikt om ziekte en handicaps weg te nemen, of de moeite ervan te verzachten, mogen wij er gebruik van maken."

Mag dat dan ook in de situatie van transseksualiteit? Douma blijft terughoudend en voorzichtig. Het is geen kleinigheid om hierin ja te zeggen, maar het is evenmin een kleinigheid om nee te zeggen. "Ook voor mij blijven er vragen, al kan ik operatieve geslachtsverandering op grond van de Schriftgegevens niet zonder meer afwijzen. (..) Het zal al winst zijn wanneer wij in christelijke kring het probleem eerlijk onder ogen zien en nadenken over de hulp die aan transseksuelen geboden kan worden."

Hartelijke groeten,
Ds. C. J. Barth

Ds. C.J. Barth

Ds. C.J. Barth

 • Geboortedatum:
  09-02-1975
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Neerlangbroek
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

geaardheidtransgender
geen reacties

Terug in de tijd

Sinds zo'n zes maanden heb ik last van oorsuizen. Al snel bleek mijn gehoor meer dan goed te zijn; de oorzaak moet dan o...
1 reactie
26-05-2015
Mijn vriend en ik zijn samen erg gelukkig. We hebben alleen één probleem: het geloof. Hij is Gereformeerd Vrijgemaakt en...
8 reacties
25-05-2013
Mijn man houdt van mij, dat weet ik en dat voel ik, maar hij gaat nogal makkelijk met 'trouw' om. Chatten, bellen en afs...
9 reacties
25-05-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering