Voor God kiezen

Ds. C.G. Vreugdenhil / geen reacties

27-04-2009, 00:00

Vraag

Voor God kiezen, is dat in de eerste plaats iets wat je met je verstand of met je gevoel of met je wil behoort te doen? Ik wil het doen met mijn verstand, omdat mijn gevoel niet echt meekomt en mijn wil ook niet zo vaak, maar ik ben bang dat dit een verkeerde grond is. Nu moet ik er wel bij vertellen dat ik alles heel erg beredeneer in het leven, dus zo ook in het geestelijk leven. Hoe kun je weten dat jezelf niet bedriegt of kun je dat niet weten en blijft het onzeker? Kan dit door een Ger. Gem.- dominee beantwoord worden?

Antwoord

Kiezen voor God doe je omdat je weet/ziet/begrijpt/gelooft dat de Heere dit van je vraagt en dat je daar zelf gelukkig mee zult zijn. Jozua roept het volk Israël op: Kiest u heden wie gij dienen zult (Jozua 24:15). Mozes roept aan het eind van zijn leven Israël op om te kiezen: Kiest dan het leven opdat gij leeft, gij en uw zaad (Deut. 30:19).

Het is niet alleen een verstandelijke keus, het is ook een keus van je wilsleven en je gevoel heeft daar ook nog wel mee te maken. Verstandstypes zullen vooral aan het verstand de voorrang geven en gevoelstypes aan het gevoel. Toch is je wil hierbij ook ingeschakeld. Want als je iets niet wilt, dan kies je niet van harte. En de Heere zegt tegen Israël: Mijn zoon, geef mij uw hart (Spreuken 23:26). Als je een avondje uitgaat, ga je dan alleen met je verstand uit of is je wil en je gevoelsleven daar ook bij betrokken?

Lees eens in de Dordtse Leerregels, III & IV artikel 11. Daar worden alle facetten genoemd, ook de vernieuwing van je wil. Ik kan er nog wel veel bijschrijven, maar eigenlijk geef ik je liever een lezing als bijlage, die ik gehouden heb over geloof en gevoel. Als je er niet uitkomt, kun je me gerust terugmailen.

Veel sterkte en met vriendelijke groet,
Ds. C. G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  02-04-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ga veel met mensen om uit evangelische kringen. Zelf ben ik lid van de Ger. Gem. Er gaat veel van hen uit. Dit is voo...
geen reacties
27-04-2005
Lange tijd zie ik al ergens tegenop. Nu voelde ik gisteren echt iets speciaals, om het zo maar eens te zeggen. Ik móest ...
geen reacties
27-04-2006
Ik zit met een probleem. Ik ben een jongen van 19 jaar en nog zoekende wat betreft het geloof. Ik woon in een deel van N...
3 reacties
27-04-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering