Herzieningen van de Statenvertaling

Ds. C.G. Vreugdenhil / geen reacties

31-10-2003, 00:00

Vraag

Ik heb een vraag n.a.v. de herzieningen van de Statenvertaling. Op het moment is dit best wel actueel, omdat een aantal herzieners vinden dat de Statenvertaling zijn kracht verliest omdat het taalgebruik niet eigentijds meer is. Mijns inziens mag dit niet mogelijk zijn. Mijn probleem is dat in mijn gemeente soortgelijke onderwerpen niet zo besproken worden, wat ik best wel jammer vind. Wat ik nog aan mijn vraag zou willen toevoegen: in Gods Woord staat toch dat je van Gods Woord niets af of toe mag doen? Graag ontvang ik een eerlijk antwoord.

Antwoord

Je mag van Gods Woord niets afdoen. Je mag er ook niet bij doen. Dat geldt de inhoud van Gods Woord. Waar jij het nu over hebt is een vertaling van het Woord.

Iedere tijd heeft zijn eigen taalgebruik. De Statenvertalers vertaalden niet in de taal van drie eeuwen geleden, maar in de taal van de tijd waarin ze leefden. Dat moeten wij ook. Veel woorden hebben een totaal andere betekenis gekregen. Die moeten  herzien worden anders wordt het verkeerd begrepen.

Omdat we niet mee kunnen gaan met de Nieuwe Bijbelvertaling en ons verbonden weten met de Statenvertaling willen we de laatste herzien. De Heere wil dat zegenen om Zijn Woord beter te kunnen begrijpen. Ik hoop dat dit ook voor jou geldt. Hartelijke groet en Gods zegen over het lezen van Gods Woord.

Ds. C. G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  02-04-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

bijbelvertalingen
geen reacties

Terug in de tijd

Aan een dominee van de Ger. Gem. Over een klein jaar willen mijn vriendin en ik gaan trouwen. Nu kwamen wij tot het volg...
11 reacties
31-10-2011
Geachte dominee Simons. Jesaja 61:1 werd als volgt uitgelegd: Het Evangelie is voor mensen die zich herkennen in de besc...
geen reacties
01-11-2016
Wat wordt er bedoeld met “het evangelie is niet naar de mens”, Galaten 1:11? Nog een vraag: is er geen betere vertaling ...
1 reactie
01-11-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering