Kerken in Canada

Ds. W. Harinck / geen reacties

16-03-2009, 00:00

Vraag

In verband met oriëntatie voor een eventuele emigratie zijn we benieuwd hoe de Ger. Gem.- kerken in Canada zijn in vergelijking met Nederland. Feiten zijn er natuurlijk genoeg te vinden in kerkelijk jaarboeken e.d., maar is er verschil in sfeer en liggin? Binnen Ger. Gem.-kerken in ons land is er ook sprake van ‘zwaardere’ of ‘lichtere’ gemeenten, om het maar zo te noemen. Hoe is de situatie in Canada? Hoe wordt het daar ervaren om in een grote gemeente (1800 man) te kerken? Zijn het jonge gemeenten, of zijn ze juist erg vergrijsd, zoals je in buitenland vaak ziet? Niet echt een Refowebvraag misschien, maar misschien zijn er mensen die ons verder kunnen helpen, waarvoor dank!

Antwoord

Beste vragensteller,
 
Het voornemen om van land te gaan verhuizen vraagt goede voorbereiding en zeker ook gebed of het de weg van de Heere is. Daarbij hoort ook de vraag of kerk en school (zeker als er kinderen zijn) op een goede manier inhoud kunnen krijgen, d.w.z. in overeenstemming met Schrift en belijdenis (overeenkomstig afgelegde geloofsbelijdenis).

The Netherlands Reformed Congrations zijn zustergemeentenvan de Gereformeerde Gemeenten. Er is de meest sterke vorm van correspondentieband. Leden/doopleden worden over- en weer aanvaard. Predikanten hebben toegang tot de kansels, zijn in beide kerkverbanden beroepbaar. Afgevaardigden bezoeken elkaars’ Synodevergaderingen, enz. Preken van predikanten uit beide verbanden worden vertaald, gelezen, enz. Dit laat wel zien dat er grote onderlinge overeenkomsten zijn. Dit geldt ook voor de plaatselijke gemeenten. Deze zouden net zo goed passen op onze Veluwe of in het Zeeuwse land.

Natuurlijke zijn er plaatselijk verschillen, net zoals dat in Nederland ook het geval is, toch is er ondanks de grote afstanden en het dikwijls geïsoleerde gemeente-zijn onderling een goede band. Ook zijn er jonge en wat oudere gemeenten, kleine tot zelfs zeer kleine maar ook middelgrote en grote gemeenten. Wat dat betreft is er ook een sterke overeenkomst.

In de Canadese gemeenten vinden we over het algemeen emigranten van kortere tijd geleden dan in de States. Zending wordt bedreven in Bolivia. Aandacht voor jongeren is er door een jeugdblad, zomerkampen, enz. De eigen scholen vragen grote financiële offers die door de gemeenten, met steun vanuit Ned, gedragen wordt. Verdere oriëntatie wordt meer specifiek en vraagt om een persoonlijke benadering.
 
Ds. W. Harinck

Ds. W. Harinck

Ds. W. Harinck

 • Geboortedatum:
  24-02-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Moerkapelle
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

Canadaemigreren
geen reacties

Terug in de tijd

Als meisje houd je je best wel bezig met het krijgen van een relatie e.d. Ik worstel best wel eens met de vraag: ben ik ...
1 reactie
16-03-2016
Ik zit met grote vraagtekens rond een twaalftal zonden (zie onder, red.) uit het verleden die ik heb gedaan. Sinds een j...
geen reacties
18-03-2019
Zelf geloof ik niet in een God zoals het Christendom dit voorstelt, maar ik geloof wel in een soort superieure kracht. O...
1 reactie
16-03-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering