(...) Ik heb hulp gezocht, zelfs meerdere malen en ook medicijnen geslikt maar d...

Ds. P.C. van Keulen / geen reacties

17-02-2009, 00:00

Vraag

Graag zou ik willen reageren op de vraag en het antwoord waar "depressief" boven staat van 29-01. Ik ben niet de vraagsteller. In het antwoord wordt aangeraden om hulp te zoeken en de "middelen" die hiervoor zijn te gebruiken. Nu is mijn vraag de volgende: Ook ik kamp met ernstige depressie/psychische problemen. De vraag van de vraagsteller komt me daarom heel bekend voor. Ik heb hulp gezocht, zelfs meerdere malen en ook medicijnen geslikt maar dat heeft niet geholpen. Misschien toch goed om te vermelden dat medicijnen voor depressie niet altijd werken. Bekend is dat ze in 70 tot 80 procent van de gevallen helpen. Ik krijg de indruk dat als je depressief bent er altijd medicatie voorhanden is wat je helpt. Dat is dus absoluut niet zo! Mijn vraag in deze is dan ook: Wat voor antwoord geeft u in dit geval aan iemand die om het zo maar eens te zeggen in de hulpverlening "uitbehandeld" is. Want echt waar, helpt het allemaal niet dan is dat wat je te horen krijgt. Je voelt je dan ontzettend op jezelf teruggeworpen, voelt je onbegrepen, er komen schuldgevoelens omdat schijnbaar niets helpt terwijl je toch je best doet. En naar God toe blijft de waaromvraag omdat het zo donker is om zo te moeten leven. Hartelijke groet.

Antwoord

Beste vragensteller,
 
In het antwoord waarop je reageert heb ik inderdaad gesproken over hulp zoeken. Dit is met name gezegd omdat juist een hulpverlener verder kan spreken en kijken met betrekking tot de problematiek die aangedragen wordt. Wanneer een vraag gesteld wordt via Refoweb dan is het niet eenvoudig om, in dit geval, de achtergronden van de depressie te ontdekken. Vandaar dat een hulpverlener aangeraden wordt, die mogelijk door middel van gesprekken verder kan helpen.
 
Wanneer we bij een hulpverlener terecht komen en medicijnen gebruiken dan is dat geen garantie dat het allemaal wel goed komt. Zoals je met betrekking tot jezelf zegt: het heeft niet geholpen. Dit is heel ingrijpend, zeker als de slotconclusie van je behandelaar is dat je uitbehandeld bent. Ook voor hetgeen jij schrijft geldt dat ik geen achtergronden ken. Ik neem aan dat je professionele  hulp hebt gehad; mijn vraag zou wel aan jou zijn: ben je bij één en dezelfde hulpverlener geweest of ben je ook nog bij een ander geweest. Als het eerste het geval is dan lijkt het mij goed om toch nog eens een professionele hulpverlener te zoeken (van een andere instelling mogelijk) bij wie je nog niet geweest bent; misschien dat deze nog andere wegen weet om je te helpen.
 
Het is echter wel heel hard om te horen dat je uitbehandeld bent, dat kan veel in je te weeg brengen, juist ook omdat je zo je best hebt gedaan. Ook is er de waarom vraag. Wat een gevoelens en een worstelingen kunnen er zo zijn. In psalm 20 staat: De HEERE vervulle al uw begeerten. Ik hoop dan ook van harte dat je te midden van je gevoelens, zoals je die weergeeft, het oog op Hem geslagen zult houden, Die kan geven boven bidden en denken, want wat bij mensen onmogelijk is is mogelijk bij God. Hij kan rust geven door te genezen van je depressie/psychische problemen, maar Hij kan ook rust geven in de zware weg die je te gaan hebt, dat je ondanks alles toch de kracht mag krijgen om voort te kunnen gaan.
 
Heel veel sterkte toegewenst en Gods zegen en nabijheid in je omstandigheden.
 
Ds. P. C. van Keulen

Ds. P.C. van Keulen

Ds. P.C. van Keulen

 • Geboortedatum:
  17-06-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Bodegraven
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

psychologie
geen reacties

Terug in de tijd

Aan ds. Van der Sluis. Zijn we in de reformatorische gezindte niet erg bezig wat niet mag, dan met wel mag? Dit mag je n...
10 reacties
17-02-2016
Wat bedoelt Jezus met Matth. 23:2-3: “De schriftgeleerden en de Farizeeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes; daarom...
1 reactie
17-02-2018
Naar aanleiding van de totstandkoming van de PKN is onze gemeente enkele jaren geleden gescheurd. Ik vind het niet relev...
geen reacties
17-02-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering