(...) Nu schreef u dat de preek megabemoedigend is. Ik heb de preek echter als m...

Ds. C.G. Vreugdenhil / geen reacties

24-01-2009, 00:00

Vraag

Aan dominee Vreugdenhil. Dank u hartelijk voor het beantwoorden van mijn vraag en daarbij de gegeven link voor de preek van Spurgeon over de onmacht van de mens. Nu schreef u dat de preek megabemoedigend is. Ik heb de preek echter als mega ontmoedigend ervaren. Ik kom zelf uit een kerkgenootschap waar ik gewend was dat in de preken centraal stond de weg die de Heilige Geest gaat in het leven van een zondaar voordat die tot Christus word gebracht. Daarin klonk geen onvoorwaardelijk aanbod van genade en geen oproep tot geloof. Nu kerk ik in de Gereformeerde Gemeente onder een prediking waar de Heere centraal staat in de prediking en er een onvoorwaardelijk aanbod van genade wordt gepreekt evenals de oproep tot geloof. Dit is voor mij enorm bevrijdend. Nu las ik deze preek van Spurgeon en was ik zo in verwarring. Spurgeon heeft het in deze preek ook over de weg die de Heilige Geest gaat. Ik citeer hem: “Maar dan komt de Heilige Geest en laat zien dat een mens werkelijk niets vermag. Hij neemt al de ingebeelde kracht weg, zodat de mens in doodsstrijd op de knieën valt en uitroept: O, eens dacht ik dat ik mezelf wel kon redden door mijn goede werken, maar nu weet ik beter! Dan ontzinkt hem de moed; hij is geneigd tot wanhoop. Hij zegt: Ik kan nooit meer zalig worden, niets helpt mij meer. Daarna komt de Heilige Geest, en Hij toont de zondaar het kruis van Christus. Hij zalft zijn ogen met hemelse ogenzalf. Hij spreekt: Zie dat gindse kruis, die Man is voor u gestorven. U beseft dat u een zondaar bent, Hij stierf om u te behouden. Hij maakt het hart gewillig om te geloven en tot Christus te komen. En wanneer dat hart door de zachte werking van de Geest tot Christus komt, vindt het een vrede Gods, die alle verstand te boven gaat (Filipp. 4:7). Wilt u er goed op letten dat dit alles gebeurt zonder enige dwang. Een mens wordt zo gewillig getrokken alsof hij helemaal niet getrokken werd. Een mens komt met volledige instemming tot Christus, zo instemmend, alsof er geen geheimzinnige invloed op zijn hart uitgeoefend was. Maar die invloed is noodzakelijk, want anders is er nog nooit - en zal er nooit enig mens die kan of wil, tot Christus komen.” Einde citaat. Nu ben ik zo bang dat ik mijn huis op zandgrond heb gebouwd, of dat mijn komen tot de Heere alleen met verstand is of met het lichaam, zoals hij schrijft, maar dat geen waar werk van de Heilige Geest is. Want ik ken dat niet hoe en wat hij schrijft. Ik ken geen wanhoop en ook niet die diepe ontdekkingen. Nu weet ik het helemaal niet meer. Zo ken ik Spurgeon ook niet. In andere preken die ik van hem las stond de Heere centraal, klonk een krachtige oproep tot geloof en een onvoorwaardelijk aanbod van genade. En dat vond ik niet in deze preek. En nu ben ik helemaal in de war en voel ik me terneergeslagen, boos, verward, ontmoedigd. Hoe kan dit nu? Kunt u me helpen? Nu ben ik zo bang dat ik toch Arminiaans ben gekomen en niet waarlijk door Hem ben getrokken. Moet u de preek nog maar eens goed lezen. Ik weet het nu niet meer...

Antwoord

Iedere ketter vindt zijn letter. Jij pikt net uit de preek van Spurgeon wat je tegen kan houden. Je moet ook nooit op één bepaald fragment afgaan. Wie Spurgeon kent, weet zeker dat hij niet bedoeld een reactie teweeg te brengen zoals jij nu beschrijft. Ik kan wel een heel verhaal schrijven, maar daar kan de duivel ook weer mee proberen om  je van Christus af te houden. Ken je het boekje van Spurgeon getiteld: Alles uit genade? Nummer 24 uit de reeks die Boekhout uitgeeft. Als je dat leest -en het leest als een trein- dan is het antwoord op je vraag helder. Wie zoekt zal vinden. Kijk voor bestelling op www.boekhout.nl

Met vriendelijke groet,
Ds. C. G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  02-04-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Momenteel volg ik de belijdeniscatechesatie bij de Gereformeerde Gemeente. Tijdens de belijdenisdienst wordt van mij gev...
geen reacties
24-01-2006
We zijn al een tijdje getrouwd. Als mijn man in me komt doet het geen pijn. Maar steeds als mijn man ver in me komt heb ...
geen reacties
24-01-2007
Het is van belang dat jullie deze vraag beantwoorden, want er staat een ruzie in onze gemeente op het spel. Mijn vraag i...
geen reacties
24-01-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering