Ik heb een vraag aan ds. Brugge. Ik zelf zit in een PKN-gemeente, maar ben benie...

Ds. A.A. Brugge / geen reacties

07-01-2009, 00:00

Vraag

Ik heb een vraag aan ds. Brugge. Ik zelf zit in een PKN-gemeente, maar ben benieuwd hoe u hierover denkt. Jezus zegt: Zoekt en gij zult vinden. Dit klinkt als een opdracht. Dat is het ook, maar waarom wordt er dan in de Ger. Gem. over de uitverkiezing gesproken? Voor mij komt dit over als: je moet maar afwachten. God heeft het al voor je bepaald dus je merkt het vanzelf wel. Zelf heb ik in de zomer van 2006 een keuze voor God gemaakt. Ik wilde Hem dienen en voor Hem leven. Toen ik terug kwam van vakantie had mijn toenmalige vriend hier nog wel wat vragen over (hij kwam uit de Ger. Gem.). Hij vond dat je zelf deze keuze niet kon maken want het is het werk van God. God klopt toch elke dag bij ons aan? Het is alleen aan ons om de deur open te doen en God te aanvaarden in heel je hart. Want als het aan God zou liggen en Hij zou die deur open moeten (en alleen) kunnen doen, dan zou hij dit toch bij iedereen doen? Want iedereen is toch voor Hem gelijk en Hij zou ons toch allemaal in Zijn koninkrijk willen? Ik zelf denk dat wij daarin toch zelf een stap moeten zetten om Hem te aanvaarden als onze redder Redder en Leermeester. Hoe zien jullie dit dan in de Ger. Gem? Ik vond het namelijk erg moeilijk dat mijn toenmalige vriend hoopte dat ik inderdaad behouden was, maar dat je dat niet met zekerheid kon zeggen. Ik weet zelf (merk ik ook) dat ik een kind van God ben sinds die tijd.

Antwoord

Je hebt wel lang op antwoord moeten wachten. Allereerst moet de eerlijkheid gebieden te zeggen dat je vragen over tere zaken gaan, die eigenlijk in een pastoraal gesprek thuishoren. Elk schriftelijk antwoord heeft hierin beperkingen. Maar toch, hierbij een poging tot beantwoording:
Een prediker die zelf het gewicht voelt van zonde en genade zal met bewogenheid en ernst tot een gemeente preken. Als de prediker het gevoelen heeft, om evenals Paulus te spreken: “dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben”, zal niet met de uitverkiezing beginnen, maar met de roeping van bekering en geloof. De uitverkiezing is een troost, omdat de zaligheid niet afhangt van inspanningen (‘goede werken’) van mensen, maar van God, Die in Jezus mensen verkoren heeft, waarvan Hij wist dat zij Hem zouden verwerpen. Zo ligt de zaligheid vast in de volkomen Zaligmaker, maar ook in Gods welbehagen. Toch moet in de preek ook Gods recht tot uitdrukking komen. Is Hij de mens wat verplicht? Hij doet het niet verkeerd, als Hij iemand op de brede weg laat voortgaan. Het getuigt van loutere genade alleen, wanneer Hij tot wedergeboorte en bekering brengt. Je leven krijgt daardoor een heel andere koers. Wijlen ds. L. Vroegindeweij (een Nederlands Hervormd predikant) zei eens: “Zonden zijn zaken, waar eerlijke mensen last van hebben.” Dat wordt dan realiteit. We zoeken dan niet zo nodig meer de grenzen op, maar in alle facetten van het leven komt tot uitdrukking dat de Heere en Zijn dienst op de eerste plaats komen.

Elke getrouwe prediker zal ook de toets aanleggen tussen van uit de mens is (dat zal geen dageraad hebben), en wat uit God is (Al wat Gij wrocht zal juichen tot Uw eer). Waarom? Omdat het bloed van de wachters op Sions muren zal worden geëist (Ezech. 33).

Dat brengt naar je tweede vraag, namelijk over het toelaten van God in je leven door een keuze voor Hem te maken. Iemand in wiens leven de Heere werkt, kan op grond van een keuze niet concluderen of God in zijn of haar leven begonnen is. De rust en vrede ligt in wat de Heere door middel van Zijn Woord, tot mijn hart spreekt. Anders gezegd: het is niet het belangrijkste of ik met God bezig ben, maar of God met mij bezig is! Vooral dat laatste kenmerkt het leven van een kind van God, doordat het afhankelijk leeft en bidt of God door de prediking heen tot het hart wil spreken. De praktijk der Godzaligheid, een leven met Hem, leidt altijd tot verwondering en aanbidding!

Hartelijke groet,
Ds. A. A. Brugge

Ds. A.A. Brugge

Ds. A.A. Brugge

 • Geboortedatum:
  18-01-1966
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

geloofszekerheid
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een vrouw van 60 jaar, gescheiden en sinds acht jaar alleenwonend. Ruim vijf jaar ken ik een man, waar het heel g...
geen reacties
07-01-2015
Ik heb met interesse uw lezing over “Des Christens Groot Interest” van William Guthrie beluisterd. Op 54:23 zegt u dat W...
4 reacties
08-01-2016
Is dit zondig bidden? Ik bid gedurende de dag regelmatig kort tot God. Als ik zit, als ik eet, dan dank ik Hem voor de d...
6 reacties
07-01-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering