Ds. Bottenbley maakt wederkomst mee

Ds. H. van den Belt / geen reacties

10-12-2008, 00:00

Vraag

In de krant van zaterdag 16 augustus staat op pagina 2 een artikel over de baptistenvoorganger ds. Bottenbley uit Drachten. Hij zegt "de volle overtuiging te hebben dat hij de wederkomst van de Heere Jezus gaat meemaken". Volgens hem laat de Bijbel zien dat die dag snel komt. Als argumenten noemt hij o.a. de terugkeer van de Joden naar Israël, de ontwikkelingen in de natuur, zoals het broeikaseffect en de prediking van het evangelie aan alle volken. Aan het eind van het artikel zegt hij geen datum of tijdstip te willen noemen, maar mijns inziens is het toch een voorspelling zo van: binnen nu en de rest van zijn leven zal de wederkomst plaatsvinden. Mijn vraag in deze is: hoe kan een dominee zoiets voorspellen? In de Bijbel staat toch dat zelfs de engelen niet weten van die dag dan God de Vader alleen? Zal God desondanks een openbaring geven aan een mens? Wat vindt u hiervan? Ik heb vaak nagedacht over het tijdstip van de wederkomst en kon het de laatste tijd loslaten in die zin: ik moet niet zitten wroeten in zaken die God voor mensen verborgen houdt. Als ik dan zo'n artikel lees ga ik weer twijfelen als een voorganger dit zo stellig zegt. Alvast bedankt voor het antwoord namens een jonge vrouw van 27 jaar. Hierbij wil ik graag een aanvulling toesturen op een eerder gestelde vraag van mij die, naar ik vernam, naar ds. Van den Belt is toegestuurd. Die ingezonden vraag betreft de uitspraken van Ds. Bottembley betreffende de wederkomst. De aanvulling die ik nu heb betreft een artikel uit het RD van 15 september die hierop aansluit namelijk een citaat van ds. H. Schouten op de jaarlijkse toog- en ontmoetingsdag van het Zoeklicht(in mijn eigen woorden): "Ik geloof dat mijn generatie de wederkomst gaat meemaken, ik ben 55 jaar en ik kan wel 88 jaar worden. Heb ik het mis dan heb ik een inschattingsfout gemaakt." Dus weer zo'n soort voorspelling waar ik geen raad mee weet. Hoe serieus moet ik dit nemen? In hoeverre is een mens in staat dit te voorspellen?! Ik hoop dat dit stukje ook in het antwoord kan worden meegenomen. Bij voorbaat dank.

Antwoord

Ds. O. Bottenbley heeft de overtuiging dat hij de wederkomst gaat meemaken. Zo’n overtuiging is altijd een persoonlijke zaak. Daar kun je verder niet zoveel mee doen. Maar je moet er ook niet te veel van wakker liggen. Als iemand claimt: Ik weet precies wanneer Jezus terug komt, dan weet je zeker dat hij er naast zit. De Heere Jezus zelf heeft gezegd dat niemand dat weet. Als een voorganger zijn innerlijke overtuiging dat hij het mee zal maken openbaar maakt, dan betekent dat toch een soort openbaring dat het  tussen nu en ongeveer veertig jaar gebeuren zal; Bottenbley is van 1951, dus laten we zeggen voor 2050. Hetzelfde geldt van Ds. H. Schouten, hoewel die het wat voorzichtiger formuleert.

Ik ben het er wel mee eens dat de tekenen van de tijden er op wijzen dat het spoedig zou kunnen zijn. De algemene tekenen zoals rampen, hongersnoden en aardbevingen zijn er altijd al geweest, maar die zullen in intensiteit toenemen. Het grote teken is echter de voltooiing van het werk van de zending. Bijna de hele aarde is al eens geconfronteerd met het evangelie, al is op sommige plaatsen de kandelaar weggenomen. Toch geloof ik zelf dat er nog beloften van God voor Israël en de volken openstaan. Ik weet niet hoe zich dat precies verhoudt tot de wederkomst van Christus en ik weet ook niet hoeveel tijd dat in beslag zal nemen. Laten we in ieder geval voorzichtig zijn met het doen van al te concrete voorspellingen, maar niettemin die grote dag verwachten met een  groot verlangen.

Het is altijd wel een kenmerk van de ware kerk geweest dat zij de wederkomst van Christus spoedig verwachtte. Dat zie je in het Nieuwe Testament, in de Vroege kerk en in de tijd van de Reformatie. Het is geen teken van geestelijke bloei als we niet verlangen naar de wederkomst - hoewel er natuurlijk ook grote vragen zijn over het oordeel en hoe je dat dan moet zien in het licht van zoveel mensen die de Heere Jezus nog niet kennen. Dat verlangen is denk ik de oorzaak dat sommige christenen openlijk zeggen dat het in deze tijd of in onze generatie zal zijn of zelfs dat zij verwachten het zelf mee te zullen maken. Ik kan dat wel een beetje begrijpen, maar misschien zou het verstandiger zijn om daar wat voorzichtiger mee om te gaan.

Een persoonlijke vraag: Waarom houd dit je zo bezig en waarom brengen zulke uitspraken je van je stuk? Als je bereid bent, maakt het niet zoveel uit wanneer Jezus komt. Een ding is zeker. Hij komt precies op tijd.

Dr. H. van den Belt

PS. Doordat ik in een drukke periode van veel veranderingen zat, was er niet eerder van gekomen om deze vraag te beantwoorden. Excuses daarvoor!

Ds. H. van den Belt

Ds. H. van den Belt

 • Geboortedatum:
  08-06-1971
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Woudenberg
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

wederkomst
geen reacties

Terug in de tijd

Mag deze vraag naar iemand van de Ger. Gem.? Ik heb in mijn vriendengroep (wij zijn inmiddels volwassen dertigers) een v...
geen reacties
10-12-2018
Ik heb sinds twaalf jaren medicatie die mij belet te lezen. Die medicijnen zijn nu voor een kwart afgebouwd en ik ben ec...
14 reacties
10-12-2015
Waarom lijkt het dat ik God altijd moet zoeken! Ik voel Zijn aanwezigheid niet.
3 reacties
10-12-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering