Stille tijd houden en invulling geven

Ds. B. de Romph / Geen reacties

21-11-2008, 00:00

Vraag

Ik had een vraag gesteld over: hoe hou je stille tijd en hoe geef je er invulling aan? Ik werd doorverwezen in mijn antwoord. Er staat in dat antwoord: bidden en uit een dagboek lezen. Maar kan ik over "stille tijd houden en invulling hieraan geven" concretere antwoorden krijgen, want bidden doe je bijvoorbeeld voor je naar bed gaat, maar is dit dan ook stille tijd? Hoe moet ik dit zien? En hoe geef ik hier heel concreet invulling aan en hoeveel tijd duurt dit?


Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Je vraag ligt al enkele tijd te wachten op een antwoord. Graag wil ik op je vraag ingaan. Ik begrijp, dat je deze vraag al eerder gesteld hebt, maar dat je eigenlijk een onbevredigend antwoord hebt gekregen. Ik kan me voorstellen, dat je zegt “bidden en een dagboekje lezen”  had ik ook wel kunnen bedenken. Toch hoort dat er ook bij.
 
Stille tijd houden. Ik ben blij, dat je daar invulling aan wil geven. Er zijn er velen, bij wie de “stille tijd” erbij inschiet. Ze rollen 's morgens uit bed. Alles moet gehaast gaan. Zij komen niet toe aan een stukje bezinning. Het is goed om de dag met de Heere te beginnen. Ik wil niet zeggen, dat je altijd 's morgens “stille tijd” moet houden, maar kies er een moment voor waarop je rustig de dingen kunt overdenken. Het kan 's morgens maar ook 's middags of 's avonds zijn, maar neem er de tijd voor. We besteden zoveel tijd voor onszelf, maar zijn we ook met de Heere bezig. We besteden zorg aan ons lichaam, maar laten we onze ziel niet vergeten. We hebben ook zorg te besteden aan onze eeuwige belangen.
 
Het is moeilijk te zeggen hoelang je “stille tijd” moet houden, maar neem er de tijd voor. Zonder je af. De Heere Jezus zegt: "En wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer en de deur gesloten hebbende bidt uw Vader, die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden" (Matth. 6:6). Ik had in mijn gemeente een oude ouderling die 's morgens vroeg moest beginnen. Hij was boer en hij begon 's morgens om vijf uur bij zijn baas. In die tijd moesten de boeren vroeg op. Maar hij zei mij: “ik stond dan altijd een half uur eerder op om voordat ik naar mijn werk ging rustig de Bijbel te lezen en te bidden.” Dat heeft de Heere in zijn leven gezegend. Het was een godvrezende man. Het is een zegen om de dag met de Heere te beginnen. Als je stille tijd houdt, laat het gelezen gedeelte eens op je inwerken en vraag je af: wat heeft de Heere in dit gedeelte van Zijn Woord tot jou te zeggen. Doe het biddend. Je kunt dat ook heel goed doen aan de hand van een dagboekje. Of neem er de kanttekeningen op de Statenvertaling bij, die bij elke tekst een verklaring geven. Als je dat regelmatig doet, dan gaat het gedeelte voor je leven. Je kunt ook verklaringen van een bijbelboek erbij nemen. Er zijn tegenwoordig bijbelstudies over Bijbelboeken en onder elk hoofdstukje staan vragen. Deze kunnen in een groep besproken worden, maar je kunt ze ook persoonlijk gebruiken bij je overdenking. Vaak staan er dan verwijzingen naar andere teksten. Zoek de teksten op en lees ze. Het is prachtig om de verbanden in de Schrift te zien lopen.
 
Wees stil voor God. Overdenk je leven. Onderzoek je voor Gods aangezicht. In het avondmaalsformulier staat: "een iegelijk bedenke zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige". In de stille tijd hebben we ons ook voor Gods aangezicht te onderzoeken. Laat het leven van die dag aan je voorbijgaan en moet je dan niet beschaamd het hoofd buigen vanwege onze zonden? Maar stel je in je overdenkingen ook het werk van de Heere Jezus voor de aandacht. Zien op Jezus. De Heere Jezus in Zijn vernedering en in Zijn verhoging en bedenk dat Hij dit alles volbracht heeft om jouw/mijn zonden te verzoenen. Ook daarin geeft het zelfonderzoek zoals in het avondmaalformulier genoemd wordt aanwijzingen: "een iegelijk onderzoeke zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus, vergeven zijn.” Stel je dan ook voor Gods aangezicht en vraag: "Heere, wat wil gij dat ik doen zal". Stille tijd beperkt zich dan ook niet tot een moment op de dag, maar om ook voor de Heere te leven. Leef dan ook overeenkomstig de wil van de Heere.
 
Vergeet daarbij het gebed niet. Laat je gebed niet zijn een opzeggen van geijkte woorden, maar praat (spreek) met de Heere. Als je gebeden hebt sta dan niet dadelijk op, maar de Heere spreekt tot elk die voor Hem leeft. We bidden wel, maar we verwachten eigenlijk geen antwoord van God. Daarom horen gebed en bijbellezen bij elkaar. De Heere antwoordt door Zijn Woord. Zo dient het Woord ons uit te drijven tot het gebed en het gebed zoekt het antwoord in het Woord. Niet dat het altijd zo duidelijk is, maar zoek de wil van de Heere te verstaan. Het kan je helpen, als je hardop bidt. Onze gedachten dwalen zo vaak tijdens ons bidden zo vaak af. Het kan wel eens helpen, als je hardop bidt en je gedachten onder woorden moet brengen. Doe het vooral geregeld. Daniël boog driemaal daags zijn knieën voor geopende vensters in de richting van Jeruzalem, ook toen men het op zijn leven voorzien had, liet hij het niet na. Als je dit gedaan hebt, verhef je er dan niet op. Wordt niet als de farizeeën die op de hoeken der straten bidden om van de mensen gezien te worden. De Heere Jezus zegt: ze hebben hun loon reeds, maar het zijn geen gebeden die de Heere welbehagelijk zijn. Bedenk toch steeds, dat als we doen, wat we behoren te doen, dan zijn we niet dan onnutte dienstknechten. De Heere kan het niet geven om onze ijver en ons bidden en bezig zijn, hoewel het er ook niet buitenom gaat. Het is genade alleen. "Zoek dagelijks Zijn aangezicht, gedenk aan hetgeen Hij heeft verricht, aan Zijn doorluchte wonderdaan en wilt Zijn straffen gadeslaan.” Zo zal “stille tijd” vruchtbaar zijn in je leven.
 
 
Hartelijke groet en Gods zegen in je leven
 
Ds. B. de Romph

Ds. B. de Romph

Ds. B. de Romph

 • Geboortedatum:
  17-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Noordeloos
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ds. de Romph is op 24 juli 2019 overleden.

Tags in dit artikel:

stille tijd
Geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben erg zoekende naar een goede tijd om te bidden. Ik heb het gevoel dat dit echt perse ‘s ochtends moet als ik wakker word, maar merk dat ik later op de dag veel geconcentreerder kan bidden. Allee...
4 reacties
21-11-2023
Ruim vier weken heb ik al last van irritatie in mijn bikinilijn. Er zit een aantal kloofjes en het is er helemaal rood. Ik heb sudocreme geprobeerd maar dit hielp maar voor een korte tijd (een dagdeel...
5 reacties
21-11-2012
Ik heb al ongeveer twee jaar dat ik steeds kapotte mondhoeken heb. Heb hier al van alles voor gebruikt (Louis Widmer, kapotte mondhoekencreme, vaseline, enz.) maar toch komt het steeds weer erger teru...
3 reacties
21-11-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering