Wat vindt u van de cabaretier Hans Teeuwen? Is het geoorloofd hiernaar te kijken...

Ds. M.W. Muilwijk / geen reacties

28-10-2008, 00:00

Vraag

Wat vindt u van de cabaretier Hans Teeuwen? Is het geoorloofd hiernaar te kijken of niet?

Antwoord

Beste vragensteller,

Ik begin met een korte herschrijving van de vraag. Je vraagt “wat vindt u van Hans Teeuwen?” Maar een betere vraag is: “wat vindt u in het licht van de Bijbel van Hans Teeuwen?” Wat ik vind, is namelijk niet zo belangrijk. Wat de Bijbel zegt, dat is de maatstaf.

Ik ken Hans Teeuwen niet en hiermee ben ik dus volkomen onbevooroordeeld. Ik heb op Youtube wat fragmenten opgezocht en daar baseer ik mijn oordeel op. Ik heb mij afgevraagd of jij Hans Teeuwen wel kent? Ik heb namelijk kort twee fragmenten van hem gekeken, die ik op titel heb gezocht. De ene heette “Bijbelverhaal” en de andere “God en Allah”. Ik ben van die fragmenten geschrokken. Wat hij doet in deze voorstellingen, is een spotverhaal maken van de Bijbel en in het andere fragment misbruikt hij Gods naam. Misbruik van Gods naam begint namelijk bij elk gebruik van de naam van God dat er niet op is gericht om Hem de eer en de aanbidding te brengen. Ik denk dat hiermee Hans Teeuwen zelf voldoende is getypeerd. Hij spot met wat hopelijk voor mij en jou heilig is. Als jij hiervan kunt genieten, dan moet je jezelf onderzoeken hoe jouw houding tot en verhouding met de HEERE is. Dat is geen veroordeling, maar een aansporing tot zelfonderzoek.

Hier zou ik kunnen stoppen, maar dat doe ik niet. Want je zou nog kunnen
denken: “Maar als ik deze fragmenten dan niet kijk, dan zou het misschien niet erg zijn: is het zonder deze fragmenten wel geoorloofd?”

Stel jezelf dan deze vraag: waarom wil je naar Hans Teeuwen kijken? Om een moment van plezier te hebben, om te kunnen lachen, omdat hij dingen bespottelijk voorstelt? Ik laat de vraag rusten of dit vanuit de Bijbel wel kan en mag. Maar waar lach je dan om en wat bereik je dan? Misschien komt nu bij jou de vraag naar boven of een christen wel mag lachen. Ik wil het volgende stellen: “alleen een christen heeft werkelijke vreugde en kan werkelijk blij zijn!” Dat baseer ik op Psalm 68:4: “Maar de rechtvaardigen zullen zich verblijden; zij zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht, en van blijdschap vrolijk zijn” en Psalm 97:12a: “Gij rechtvaardigen, verblijdt u in de HEERE...” Een christen mag voluit blij zijn, maar wel in God en voor Gods aangezicht!

Dan kom ik weer terug bij Hans Teeuwen, als je lacht om wat hij doet, is dat een blij zijn in God en voor Gods aangezicht? Of als ik het anders stel, brengt het lachen om Hans Teeuwen je dichter bij God? Kun je lachen of iemand die naar zijn woorden en daden op de brede weg wandelt; brengt iemand die naar zijn woorden en daden op de brede weg wandelt, jou dichter bij God?

Ben ik te radicaal als ik stel dat alles wat wij doen erop gericht moet zijn om op het smalle pad te komen en te blijven? Uiteindelijk is de weg daartoe alleen genade, maar deze kan, wil en zal God geven aan ieder die daar om vraagt. Als ik Hans Teeuwen naast de Bijbel leg, dan passen die niet bij elkaar; naar zijn woorden en daden wandelt hij op de brede weg en daarom zal hij mij en jou nooit verder op de smalle weg kunnen brengen, eerder van de smalle weg aftrekken naar de brede weg. Een radicaal antwoord, maar ook een bijbels antwoord: “Sta af van de ongerechtigheid!”

Vriendelijke groet,
M. W. Muilwijk

Ds. M.W. Muilwijk

Ds. M.W. Muilwijk

 • Geboortedatum:
  23-12-1980
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Aalst
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben bijna 25 jaar getrouwd met een lieve man. Door mijn schoonfamilie worden wij al jaren genegeerd. Er is nooit grot...
2 reacties
28-10-2011
In Lukas 11:1-13 staat beschreven dat de Heere Jezus Zijn discipelen leert bidden. Aan het einde van deze tekst maakt Je...
1 reactie
28-10-2013
Ik kan er niet meer mee omgaan. Dat waren mijn woorden naar mijn volwassen broer toe. Hij projecteert schuldgevoelens ke...
2 reacties
28-10-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering