Rank zonder vrucht

Ds. J.L. Schreuders / 1 reactie

28-10-2011, 17:09

Vraag

In Joh. staat dat elke rank die geen vrucht draagt wordt afgehouwen en in het vuur geworpen. Wordt hiermee bedoeld dat zo iemand voor eeuwig verloren gaat of gaat het hier over hout, hooi en stoppelen? Bij zo iemand worden al zijn werken verbrand maar zelf wordt hij behouden. In Rom. staat ook iets over takken die afgehouwen worden, staat dat allemaal met elkaar in verband?

Antwoord

Beste vragensteller,
 
Inderdaad kan ik in Johannes 15 niet anders lezen dan dat het over de eeuwige verlorenheid gaat. Het  heeft immers betrekking op de rank, die niet in de wijnstok is en blijft en dus vreemd is aan Christus. Aangezien er buiten Hem geen leven is, moet die rank wel verdorren en deugt hij nergens anders toe dan in het vuur geworpen te worden. Jij vergelijkt dat met Schriftgegevens uit 1 Korinthe 3. Daar ligt het echter anders. Het gaat daar om mensen die op het enige fondament Christus (!)  verschillend bouwen. De een bouwt er zeer deugdelijk goud op. De ander zeer gebrekkig en al te menselijk hout en stoppels. Dat mindere werk houdt in het gericht geen stand (natuurlijk niet) , maar de mens die, hoe gebrekkig ook, toch op het juiste fondament heeft gebouwd (en dus in Christus is) kan niet verloren gaan. Hij zal zelf als een brandhout uit het vuur gerukt, behouden worden.

Jouw verwijzing naar takken die agehouwen worden in de brief aan de Romeinen slaat op Romeinen 11. Het gaat daar over Israel, dat met een olijfboom wordt vergeleken. De takken die op die olijfboom hoorden, zijn door ongeloof afgebroken. Dat duidt op het ongeloof van Israel. Die afgebroken takken worden uiteraard niet zalig. God brengt in plaats daarvan takken aan die in feite wild waren, maar in de olijfboom hun plaats krijgen. Paulus bedoelt de heidenen die worden ingelijfd in de christelijke kerk door het geloof. Zij krijgen wel aan de zaligheid deel. Maar God is machtig ook de takken, die nu afgebroken zijn (het ongelovige Israel) alsnog weer in te enten. Dat geeft verwachting voor het oude bondsvolk.

Afgezien van het feit dat soortgelijke beelden worden gebruikt, kun je dus de ene schriftplaats niet zomaar aan de andere koppelen. Je moet altijd goed letten op verband en strekking. Hopelijk is dit antwoord voldoende.

Ds. J. L .Schreuders, Aalst

Ds. J.L. Schreuders

Ds. J.L. Schreuders

 • Geboortedatum:
  24-08-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

eeuwigheidrankvrucht
1 reactie
plderoos
29-10-2011 / 10:14
Goed antwoord zeg! we hebben inderdaad wel eens de neiging verbanden te leggen die er niet zijn. En dus is het altijd zaak goed het hele verhaal, de context, te lezen.

Terug in de tijd

Wanneer weet je dat je psychische hulp moet gaan zoeken?
geen reacties
28-10-2006
Kunt u me raad geven? Ik ben getrouwd en het eerste jaar hebben we een rottijd gehad waarbij mijn man me sloeg. Nu doet ...
geen reacties
28-10-2008
Ik ben een jongen van 21 jaar en heb intussen iets meer dan twee jaar verkering met een lief meisje van 20 waar ik erg g...
1 reactie
29-10-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering