Jezus volgen vraagt om zelfverloochening

Ds. B. J. van de Kamp / geen reacties

29-09-2008, 00:00

Vraag

In de Bijbel staat in Lukas 9: 57-62 iets over het volgen van Jezus. Daar heb ik een aantal vragen over. Er staat ten eerste: “Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat iemand tegen Hem zei: Heere, ik zal U volgen, waar U ook heen gaat. Maar Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen, en de vogels van de hemel nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waarop Hij het hoofd kan neerleggen.” Waarom gaf Jezus hier zo'n antwoord op, wat bedoelt Hij hier eigenlijk precies mee, waarom zou Hij dit zo hebben gezegd?

Vervolgens staat er: “Tegen een ander zei Hij: Volg Mij. Maar die zei: Heere, laat mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. Toen zei Jezus tegen hem: laat de doden hun doden begraven, maar u, ga heen en verkondig het koninkrijk van God.” Waarom zei Jezus dit zo? Ik snap niet zo goed waarom Hij dit zo zegt.

Tot slot staat er: “Weer een ander zei: Heere, ik zal U volgen, maar laat eerst toe dat ik afscheid neem van mijn huisgenoten. Jezus zei tegen hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg staat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God.” Wat bedoelt Jezus met dat je niet terug moet kijken? Wat wil Hij hiermee duidelijk maken?

Antwoord

Beste vraagsteller,

In dit stukje in Lukas 9: 57-62  gaat het om het punt dat je niet moet denken dat het volgen van de Heere Jezus een erebaantje is, dat je veel tijdelijk en aards voordeel oplevert. Jezus volgen vraagt om zelfverloochening.  Het leven van de Heere Jezus is moeilijker dan de dieren het hebben. De Heere Jezus bracht nachten door boven op een berg, of in de hof van Gethsemané.  Men zat niet op Hem te wachten, maar wilde van Hem af.  Om de Heer te volgen, moet je wel goed weten wat je doet.

Een ander  wordt door de Heere geroepen om te volgen, maar dan moet de Heere eerst doen wat het ritueel van begraven hem voorschrijft. Maar de Heere Jezus is niet gekomen om een begrafenisondernemer te worden. Net zo min is Hij gekomen om ons aan een erfenis te helpen. Lukas 12:13-15: En een uit de schare zeide tot Hem: Meester, zeg mijn broeder, dat hij met mij de erfenis dele. Maar Hij zeide tot hem: Mens, wie heeft Mij tot een rechter of scheidsman over ulieden gesteld? En Hij zeide tot hen: Ziet toe en wacht u van de gierigheid; want het is niet in den overvloed gelegen, dat iemand leeft uit zijn goederen.

De Heere Jezus volgen als Hij je roept houdt in, dat je Hem onvoorwaardelijk volgt! Denk bijv aan iemand die voor zending naar een ander werelddeel gaat. Dan moet je gaan als je geroepen wordt en kun je niet om allerlei redenen toch blijven waar je bent. Dan ga je onvoorwaardelijk.

De derde wil eerst afscheid nemen. Dat is een heel feest, met het ophalen van allerlei herinneringen. De Heere Jezus gebruikt dan het beeld van een ploeg. Die waren in die tijd van hout en werden getrokken door een os. In de grond zaten veel stenen. Je moest dus goed kijken zodat je met je houten ploeg niet op een steenblok kwam en je ploeg zou breken. Zo is ook het werk in Gods Koninkrijk. Er zijn veel gevaren. Dan moet je onvoorwaardelijk je aan het werk in Gods Koninkrijk wijden en niet achterom zien.

Kort samengevat: Leven in het geloof van de Heere is je ook volkomen en onvoorwaardelijk overgeven in enkel vertrouwen en gehoorzamen aan God.

Ik hoop dat je hier wat mee kunt en het nu beter begrijpt.

Hartelijke groet,
Ds. B. J. van de Kamp

Ds. B. J. van de Kamp

Ds. B. J. van de Kamp

 • Geboortedatum:
  21-11-1950
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Hierden
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

geen reacties

Terug in de tijd

Ik zit met een lastig probleem. Ik heb al een paar jaar verkering met een hele lieve jongen. Eigenlijk te lief voor mij....
9 reacties
29-09-2014
Mijn vrouw en ik zijn de 40 inmiddels ruim gepasseerd. Ruim 20 jaar getrouwd en een prachtig stel kinderen. Seksualiteit...
5 reacties
29-09-2009
Ik heb in mijn tienerjaren een heel moeilijke periode gehad op het gebied van het geloof. En dat ging zover dat het mijn...
geen reacties
29-09-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering