(...) Ik kan mezelf bedriegen. Graag zou ik van dominee Hulsman horen hoe iemand...

Ds. W.G. Hulsman / geen reacties

12-08-2008, 00:00

Vraag

Dominee Hulsman heeft, zo heb ik gehoord, wel eens iets gezegd wat neerkomt op het volgende: dat er mensen zijn die van geloven een werk maken. Persoonlijk kan een mens daarvan schrikken, in die zin dat de waarheid soms hard kan zijn. Ik kan mezelf bedriegen. Graag zou ik van dominee Hulsman horen hoe iemand het onderscheid bij zichzelf kan opmerken. Is het nodig zich te verdiepen in allerlei kenmerkenboeken van Nadere Reformatoren om voor jezelf de rekening op te maken of is dit zelfonderzoek op eenvoudiger wijze uit te voeren? Graag zou ik zijn zienswijze hierover horen (hij heeft al eerder een bijzonder helder antwoord gegeven).

Antwoord

Met het geloof kunnen we het niet nauw genoeg nemen. Want alleen wie deelt in het waarachtig geloof, deelt in de zaligheid. De catechismus vraagt: “worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden.” Het antwoord luidt dan als volgt: “Neen zij, maar alleen degene die Hem door een waar geloof worden ingelijfd en al Zijn weldaden aannemen.”

Van nature maken we echter van alle geloof een werk! Of beter gezegde: van nature ís voor ons allen het geloof een werk. Let maar op: bij alle godsdiensten buiten het christendom is het geloof een werk, het is een kwestie van doen.  De gevangenisbewaarder uit Hand 16 vraagt dan ook: “wat moet ik doen, opdat ik zalig worde.”

Het typerende van het christelijke geloof is echter vertrouwen. Dat geeft het kernwoord zowel in het Oude als het Nieuwe Testament aan. ’t Gaat om vertrouwen, je toevertrouwen aan de Heere, aan de Heere Jezus,je met al je schuld overgeven in de Middelaarshanden van de Zaligmaker. En daarbij je vastklampen aan Zijn Woord, dat wie tot Hem komt, niet zal worden uitgeworpen én dat het bloed van Christus reinigt van alle zonden.

Wanneer je zo gelooft, zal dat je leven ook veranderen. De Heere geeft door Zijn Geest niet alleen vergeving, maar ook vernieuwing. Steeds meer is het dan, dat we vragen aan de Heere: “wat wilt U dat ik doen zal.” En dat blijft niet zonder gevolgen: Je wilt dan bijvoorbeeld meer aandacht aan de Bijbel besteden. Je wilt meer tot eer van de Heere leven. Je wilt meer rein zijn in al je gedachten. Je wilt meer betekenen voor Gods koninkrijk

Nu is het mogelijk, dat geleidelijk aan er steeds meer aandacht komt voor wat je wel en niet doet. En dat je daarin mede een grond gaat zoeken. Dan ga je steunen op je eigen goede werken. Op deze wijze verwordt het geloof toch weer tot een werk. Zo gaat het de verkeerde kant op. Je mag juist leven in vertrouwen en overgave aan de Heere God, aan Zijn grote genade. Dat is de basis, het beginsel. Vandaar uit komt het leven in toewijding aan de Heere.

En juist in dat vertrouwen vind je ook zekerheid. Je vertrouwt Hém, Die vanuit het Woord zo duidelijk Zijn barmhartigheid laat blijken.  Je geeft je leven in de handen van Hem, Die zo’n barmhartige Vader is. Daarin vind je rust en vrede.

En hoe zit het dan met die “kenmerkenboeken van de Nadere Reformatie.” Het geloof heeft zeker kenmerken. Er zal droefheid over de zonden zijn. Er zal een verlangen zijn om de Heere te dienen. Er zal strijd zijn tegen de zonde. Er zal liefde zijn tot de naaste. Maar als alle kernmerken vanuit de Bijbel op een rij gezet worden, en ik m’n leven daarnaast moet leggen, dan word ik daar niet echt vrolijk van. Want dan zie ik zoveel tekorten.

Het geeft echter ook een vertekend beeld wanneer allerlei kenmerken op een rij gezet worden. De gelovigen uit de Bijbel hebben al die kenmerken ook niet altijd vertoond. Ze waren er soms ver vandaan.

Daarom is het belangrijk dat we er van overtuigd zijn dat de kenmerken van het geloof er wel moeten zijn en dat we er ook naar moeten staan, maar dat ze niet de grond vormen, waar je op staat. Dat is het heilswerk van Christus. Wanneer je eenzijdig gericht bent op de kenmerken, kijk je meer naar jezelf, dan naar de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus moet echter centraal staan! Zeker is het ook niet zo dat je op grond van je kenmerken “de rekening op gaat maken” dat je nu echt gelooft. Geloof is niet een rekeningsom op grond van wat je doet.

Wel is het zo, dat wanneer je door het geloof anders bent gaan leven, je daardoor in het vertrouwen op de Heere versterkt wordt. Het vertrouwen groeit. Er mag meer een levende omgang met de Heere zijn.

Ds. W. G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

 • Geboortedatum:
  08-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Genemuiden
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Al vijf jaar hebben mijn vriend en ik een relatie. Wij hebben geen gemeenschap voor het huwelijk. Wel gehad, tot onze gr...
6 reacties
12-08-2014
Het wordt vaak gezegd dat napraten over de preek heel belangrijk is. Daar wil ik van harte mee instemmen. Het is belangr...
4 reacties
12-08-2014
Mijn vriendin is een paar jaar geleden getrouwd. Het lijkt er op dat ze getrouwd is vanwege de romantische gevoelens die...
geen reacties
12-08-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering