Belijdende leden aan het Heilig Avondmaal

Ds. N. den Ouden / Geen reacties

22-03-2003, 00:00

Vraag

Ik heb een vraag over het Heilig Avondmaal. Waarom wordt dit sacrament enkel bediend aan mensen die belijdenis hebben gedaan? Het Heilig Avondmaal beeldt het deelhebben aan het lichaam en het bloed van Jezus uit. Waarom mogen kinderen dan niet meedoen aan het Heilig Avondmaal? Ze krijgen wel de Doop bediend, die toch een afbeelding is van het begraven worden en weer opstaan met Jezus Christus. Waarom dan toch pleiten voor de kinderdoop en niet voor kinderavondmaal? Is dat niet een beetje vreemd? Kinderen mogen er toch ook bij horen van Jezus? Waarom wordt dit argument dan enkel voor de Doop gebruikt en niet voor het Heilige Avondmaal? Mogen kinderen dan geen deel hebben aan het bloed en het lichaam van onze Heiland?


Antwoord

Het Heilig Avondmaal beeldt het deelhebben aan het lichaam en het bloed van Jezus uit. Maar hoe weten de kinderen of zij door een waar geloof deelhebben aan Zijn lichaam en bloed? Kinderen hebben niet de mogelijkheid tot zelfreflectie. Zij kunnen zichzelf nog niet onderzoeken en beproeven (waar de apostel Paulus juist in 1 Korinthe 11 de gemeente toe oproept, met betrekking tot het Heilig Avondmaal!).

De doop is een teken en zegel van het genadeverbond. Daarvoor wordt geen keuze gevraagd. Je bent in het verbond geboren (door Gods leiding en raad), zelfs al heb je dat niet gewild (je bent naar het doopvont gedragen). Dat schept ondertussen wel verplichtingen, want het vraagt om een (geloofs)antwoord en een geheiligd leven. Het houdt anderzijds ook rijke voorrechten in (gezien al de beloften die de Heere in de doop belooft). Maar in het verbond ingelijfd worden is dus geen keuze van ons hart maar dat is Gods keuze en het is de vraag wat wij daarmee doen (buigen voor de God van onze doop, of ons tegen Hem verharden).

Bij het avondmaal is dat heel anders. Aangaan en deelnemen aan de bediening van het Heilig Avondmaal is een bewuste daad. Avondmaalsgang betekent: Belijden; de dood des Heeren verkondigen totdat Hij komt; gemeenschap der
heiligen oefenen enz. Het is onmogelijk om dat zonder bewustheid en zonder waar geloof, naar Gods wil te doen.  Vandaar ook de punten van zelfbeproeving in ons avondmaalsformulier.

De kerk van de reformatie heeft er uitdrukkelijk voor gekozen om aan de avondmaalsgang onderwijs (catechisatie) en geloofsbelijdenis vooraf te laten gaan. Eerlijke studie van Gods Woord en kerkgeschiedenis leert dat dat een goede keuze is geweest. Maar als het goed is staan doop en avondmaal dus niet tegenover elkaar, maar in het verlengde van elkaar.

Tags in dit artikel:

Heilig Avondmaal
Dit artikel is beantwoord door

Ds. N. den Ouden

 • Geboortedatum:
  25-10-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Leerbroek
 • Status:
  Inactief
125 artikelen
Ds. N. den Ouden

Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Dit las ik vanmorgen. Ik schrok hier van. Een tijd geleden liet mijn buurman al een artikel lezen uit het blad Wageningen World. Hierin stond dat de wetenschap bezig was het verouderingsgen te vinden....
1 reactie
22-03-2019
Hoe kan het zijn dat je, ook nadat je door het geloof hebt gebogen aan de voet van het kruis, je soms toch door periodes van vijandschap heen kunt gaan, alsof de weerstand in je hart er weer even hele...
1 reactie
22-03-2012
We merken dat een preek in de ene kerk dichtbij ons hart gebracht wordt (en waar we dus de hele week mee bezig zijn) en in een andere kerk de preek meer beschouwend en afstandelijk is en dus meer over...
3 reacties
22-03-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering