Anders denken

P.M.G.P. Bos / 18 reacties

22-03-2016, 12:47

Vraag

Hoe ga je anders denken?

Antwoord

Daarvoor is het verstandig professionele hulp in te schakelen. Via Rationeel-emotieve therapie kun je daar verder mee komen en jezelf helpende gedachten aanleren.

P. M. G. P. Bos

P.M.G.P. Bos

P.M.G.P. Bos

 • Geboortedatum:
  06-05-1953
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  (Hoofd) Maatschappelijk Werk bij st. Schuilplaats (1983-2018)

18 reacties
Duuk
22-03-2016 / 13:44
Door de Heilige Geest
Johnvb
22-03-2016 / 14:14
Precies Duuk!
Waarom altijd eerst naar mensen en niet als eerste luisteren naar God en naar Zijn Woord zelf?

Er staat niet voor niks in de Bijbel:
Word vernieuwd in de geest van uw denken. Efeze 4 vers 23
En in Filippensen 4 vers 8 staat: Al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat!

Vraagsteller: bid tot God dat Hij je denken gaat vernieuwen en breng je gedachten onder de gehoorzaamheid aan God.
Scheld de satan die je verkeerde gedachten in je hoofd brengt en houdt je vast aan de waarheid, aan de Heere Jezus, als de Weg, de Waarheid en het Leven.
Maar ook hou je vast aan Gods Woord wat de waarheid is.

De waarheid maakt je vrij, ook zo'n Bijbeltekst! (Johannes 8 vers 32)
Zegen!
Jeremiah
23-03-2016 / 06:54
Van harte met Duuk eens
Duuk
26-03-2016 / 00:48
@Johnvb: Niet om kritiek te willen leveren op de vragenbeantwoorders, maar het verbaast me vaak wel dat zo weinig wordt gewezen op de kracht van de Heilige Geest die ook psychisch herstel kan geven. Jezus genas veel zieken tijdens zijn rondwandeling. Ik heb het zelf niet geteld, maar ca. 50% van deze genezingen waren van psychische aard! En als je dan leest wat hij zegt in Johannes 14:12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.
En Johannes 16:23 En op die dag zult u Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven.

Hoe groot is nog ons geloof?
Johnvb
26-03-2016 / 09:31
@Duuk:
Ik constateer en ervaar precies hetzelfde.
Het doet me zelfs pijn als ik zie dat juist in refokring wel gezegd wordt dat we in alles afhankelijk zijn van God, maar in de praktijk vliegen we zonder gebed of zonder onderzocht te hebben wat het allemaal is wat ons aangeboden wordt, naar de hulpverleners. Ik chargeer, maar toch.

En ja, God heeft de hulpverleners gegeven, maar zomaar klakkeloos daarheen gaan, terwijl God ons de waarheid, Jezus Zelf, maar ook het Woord, gegeven heeft, vind ik triest en doet God en de mens geen recht.

De mens is een drieëenheid: geest, ziel en lichaam, wat op elkaar inwerkt en wat elkaar versterkt. Voel ik me lichamelijk niet lekker, dan meestal werkt dat ook op mijn psyche, dat ik me gewoon niet top voel. En dat kan weer werken op mijn geestelijk leven. Als ik geestelijk niet dicht bij God leef, ervaar ik meer stress of wat dan ook en voel ik me in het geheel niet geweldig.
David zei het al: in de zonde(n) met Bathseba teerden zijn beenderen weg in de hele dag klagen.

Daarnaast is satan ook nog steeds de overste dezer wereld. Hij is de vader der leugenen en de mensenmoordenaar van den beginn en hij zal niet ophouden te proberen iedereen in zijn klauwen te krijgen. Ook rondom psychische noden. Niet dat alle psychische ziekten, noden etc. van de duivel zijn. Maar hij heeft er vaak wel een enorme invloed op en mee.

Afhankelijk leven met de Heere, alles van God verwachten en dicht bij het Woord leven zal zoveel problemen oplossen.

Sterkte en zegen vraagsteller! Verwacht het alleen van God!
Jello
26-03-2016 / 18:03
Het is ook nog maar de vraag of je werkelijk geholpen bent met een therapie. Ik hoor en lees elke keer weer opnieuw van mensen dat de therapeutische behandeling weinig tot niet geholpen heeft, ja zelfs dat er andere klachten/problemen bij gekomen zijn... Zou dit ons niet temeer voorzichtig moeten maken om direct maar naar een hulpverlener te rennen?

Laten we ook voorzichtig zijn om anderen direct maar naar een hulpverlener te verwijzen! Het geeft me echt zorg dat er zo makkelijk gezegd kan worden tegenwoordig: zoek hulp! Zelfs zonder dat we die ander gesproken hebben, zonder ook maar iets voor die naaste in nood betekend te hebben.

Even snel vanuit de verte toeroepen tegen een mens in nood 'zoek hulp' en er zelf vervolgens zo snel mogelijk voorbij lopen, doet dit ons niet gelijken op die priester en die Leviet...?

We moeten het voorbeeld navolgen van de barmhartige Samaritaan. Die deed eerst zelf wat hij kon. Veel psychische problemen kunnen zo ook verlicht of verholpen worden als wij er weer voor onze naaste willen zijn, naar de ander willen luisteren, de ander willen helpen. Dat kost tijd, moeite, geduld, zelfverloochening, geld ook misschien, maar het is wel onze opdracht en niet direct die van een betaalde hulpverlener.
Jaleco
26-03-2016 / 21:29
Beste reageerders,

Als jullie oorontsteking hebben, ga je dan ook bidden en wachten tot het over is?
Ik zeg niet dat psychische noden niet bij de Heere mogen neergelegd worden, maar ook een (christelijke!) behandelaar kan gezegend worden.
Laten we niet doorslaan naar de andere kant: het is bid én werk.
Ik heb bijvoorbeeld zelf een schema geleerd waar grenzen liggen. Dingen zijn ook gewoon aan te leren, we hebben ons verstand niet voor niets gekregen.
Dit alles gezegend door de Heere.
Lecram
26-03-2016 / 21:36
@Jaleco, het is niet bidden en wachten, maar bidden en verwachten.
Wij zijn het bijbelse gebedsgenezen enigszins kwijtgeraakt in de gereformeerde traditie. Een goede vriend en broeder van mij is 100% genezen van dubbele diagnose, psychoses en zware verslaving. Geen één psychiater of psycholoog heeft hem geholpen, eerder dieper in de shit gebracht.
Ook heeft hij lichamelijk genezing ontvangen, zodat hij ook weer kan functioneren. Hij is een raadsel voor de medische wetenschap.
jaapenlinda
27-03-2016 / 00:52
Het is zeker waar dat de Heilige Geest door de bijbel je een andere manier van denken leert. Maar iemand die op deze site zo'n vraag stelt, is hier al langere tijd mee bezig en heeft hier blijkbaar hulp bij nodig. Dus goed dat deze persoon ook doorverwezen wordt naar iemand die hem/haar kan helpen.
Helemaal eens met Jaleco; als iemand hier vraagt: hoe kan ik mijn hartritme wat verlagen? wordt hij ook doorverwezen naar een arts.
Natuurlijk kan de Heere wonderen doen. Maar Hij heeft ons ook middelen gegeven die we kunnen gebruiken. Juist in de gereformeerde gezindte is de druk op mensen met psychische problemen groot dat ze zonder medicijnen zouden moeten leven. Ze zouden aan Gods bijstand genoeg moeten hebben. Juist onder christenen zouden mensen met welke ziekte dan ook steun en begrip moeten vinden in plaats van veroordeling.
Omega
27-03-2016 / 14:44
Paulus adviseerde Timotheus om wijn te drinken om zijn maagprobleem aan te pakken. Voor zijn eigen ziekte kreeg Paulus te horen: "Mijn genade is u genoeg." De grootste Wonderdokter in de geschiedenis van de mensheid, Jezus Christus, zegt nota bene Zelf: "Die gezond zijn hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn." Welliswaar een vergelijking, maar het voorbeeld is niet zomaar gekozen. God zegent ook de middelen als Hij er om gebeden wordt.

Als gebedsgenezing het ei van Columbus zou zijn, zouden er in evangelische kringen (daar wordt het meestijds toegepast) heel wat minder gehandicapten, zieken en andere probleemgevallen rondlopen. Vreemd genoeg hoor je wel altijd die verhalen, maar zie je zelden of nooit de resultaten. Het betreft vrijwel altijd een broer van een vriend van een kennis en die z'n achterneef. Of het probleem keert na enige tijd weer terug zodra het placebo-effect is uitgewerkt.

Zie hier: http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1089844/2010/02/23/rsquo-Voor-het-eerst-twijfel-bij-gebedsgenezing-rsquo.dhtml

En hier een artikel artikel, overgenomen uit het ND: http://www.internetbijbelschool.nl/htmldoc/zijlstra-leonie.htm
Duuk
27-03-2016 / 16:04
@Omega: wees voorzichtig met het veroordelen van gebedsgenezing. Uiteraard is er kaf onder het koren, maar dat wil niet zeggen dat álles kaf is.

Het gaat uiteraard niet alleen om genezing door het geloof, maar het gaat er om dat in de antwoorden op psychische of relationele vragen hier op Refoweb relatief weinig wordt gewezen op de kracht van de Heilige Geest. Als Jezus zegt dat wij wonderen kunnen doen in Zijn Naam, dan KUNNEN wij wonderen doen in Zijn Naam. Dat mogen we niet uitwissen. Maar die wonderen staan ALTIJD ten dienste van Gods Koninkrijk.
Omega
27-03-2016 / 22:06
@Duuk Ik reageer slechts op de praktijk van gebedsgenezing: vrijwel allemaal onnavolgbaar kaf. Misschien leg je nu precies de vinger bij de zere plek. Gebedsgenezing is een doel op zich geworden, ten dienste van mensen en de eigen gemeente cq zichzelf, zonder dat het gepaard gaat met daadwerkelijk de eer en verheerlijking van Gods heilige naam en uitbreiding van Zijn Koninkrijk. En als gebedsgenezing in praktische zin geen effect heeft, dan mag je er dus op grond van je eigen conclusie vanuit gaan dat de betreffende genezer een oplichter is.

Overigens mag je op grond van de door mij aangehaalde voorbeelden uit de Bijbel wel wat afdingen op diezelfde conclusie ;-) Oftewel, waarom zou het manna uit de hemel moeten regenen als we zelf het voedsel kunnen plukken of verbouwen, aangezien God de wasdom geeft?
Jaleco
28-03-2016 / 09:17
@Lecram
Ik zeg niet dat God geen wonderen kan doen, daar kent iedereen de voorbeelden van. Maar het is niet zo dat God altijd wonderen doet.
Je zegt 'bijbelse gebedsgenezen'. Je bedoelt denk ik: wonderen die een aantal profeten, discipelen en Jezus zelf gedaan hebben om het Woord kracht bij te zetten.
Dus niet: wonderen op mijn bestelling, of omdat het míj goed uitkomt.
Mozes heeft wonderen gedaan, maar Jozua niet. Elia en Elisa hebben wonderen gedaan. Hebben Jesaja, Jeremia, Ezechiël wonderen gedaan? Heeft Johannes de Doper wonderen gedaan? Of durft er iemand te zeggen dat hun geloof te klein was?
En als we zomaar van van alles en nog wat genezen kunnen worden, waarom sterven we dan nog? Jezus wekte toch ook doden op? Dan moeten wij dat toch ook kunnen. Of is ons geloof daarvoor te klein.................................
Mona
28-03-2016 / 14:09
Markus 5:
25 En een zekere vrouw, die twaalf jaar den vloed des bloeds gehad had,
26 En veel geleden had van vele medicijnmeesters, en al het hare daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het veeleer erger geworden was;
27 Deze van Jezus horende, kwam onder de schare van achteren, en raakte Zijn kleed aan;
28 Want zij zei: Indien ik maar Zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden.
29 En terstond is de vloed van haar bloed opgedroogd, en zij voelde aan haar lichaam, dat zij van die kwaal genezen was.

Deze vrouw heeft haar vermogen aan medicijnmeesters uitgegeven, en toch werd zij door al het werk van doktoren niet genezen.
Sterker nog, er staat in vers 26 dat zij juist veel geleden had van al die verschillende medicijnmeesters, en het was door hen alleen maar erger geworden.... Wellicht werd ze van het kastje naar de muur gestuurd, en was het te complex. Of zocht ze bij verkeerde of occulte medicijnmeesters haar heil.
Zij vond uiteindelijk alleen genezing door de kracht van Jezus.
Hier mee wil ik niet zeggen dat nu de dokters afgeserveerd moeten worden, en er geen hulp gezocht mocht worden.
Lucas was immers zelf ook arts, dus het is legitiem om je onder behandeling van een arts te stellen!

Ik denk dat het er om gaat dat je in elke situatie, en ik elke behandeling je vertrouwen op God moet stellen. Je ogen van het geloof op Hem te richten, met de vraag om genezing.
Maar ook met het vertrouwen dat de weg soms anders kan lopen. Dat je geen genezing ontvangt, of een lange weg tot genezing moet gaan, of dat je niet volledig genezen wordt.
Of dat je alle dokters vaarwel moet zeggen, net als de bloed vloeiende vrouw.
Omega haalde het voorbeeld van Paulus aan: Mijn genade is voor u genoeg.
Ook dat kan.
Het gaat uiteindelijk om geloof en vertrouwen in Hem.

Echter, er is ook in de gezondheidszorg een schimmig gebied, met van allerlei on-Bijbelse praktijken. Als de weg tot herstel erg lang duurt, dan wordt soms de verleiding ook groter om het niet eens van die kant te proberen.
Duuk
28-03-2016 / 17:30
@Jaleco en Omega:

Het gesprek gaat een beetje een eigen leven leiden en er wordt ook niet zo goed gelezen.

1. Het gaat er om dat in de vragen beantwoording bij psychische en relationele problemen op deze website weinig vanuit Gods Woord naar antwoorden wordt gezocht. Dat is nog iets anders dan gebedsgenezing.

2. Genezing door de kracht van het geloof en gebed is een bijbelse werkelijkheid. Lees Jakobus 5 maar eens. En zo zijn er nog andere bijbelgedeelten te noemen waar duidelijk staat dat staat. Lees ook de teksten die ik hierboven heb geciteerd. Maar ook Lukas 10:19,20 en Markus 16:17.

We moeten de onzichtbare wereld niet onderschatten. Paulus schrijft niet voor niets dit in Efeziërs 6:12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Het gaat er ook niet om dat we wonderen doen. Overigens, GOD doet wonderen door ons heen, ook nu nog. Als je dat uit het oog gaat verliezen, verlies je een deel van je geloof. En als je genezing op het gebed als vrijwel allemaal kaf gaat betitelen, begeef je je op glad ijs. Daar gaan wij niet over. Jezus was daar scherp over in Mattheus 12 toen de Farizeeën hem beschuldigden van het uitdrijven van demonen door demonen. Daar bracht hij dat in verband met de zonde tegen de Geest. Laten wij dan uiterst voorzichtig zijn in ons oordeel.
Jaleco
28-03-2016 / 19:08
@ Duuk
Mijn reactie was een reactie op Lecram, niet op het antwoord.
En ik vind dat er soms teveel wordt gezegd dat we afhankelijk van de Heilige Geest zijn. Maar wellicht zitten we gewoon op 1 lijn en vinden we beiden dat we niet naar een bepaalde kant moeten doorschieten.
Als ik een eind rij, bid ik om bewaring, maar tegelijk let ik 100% op. Als ik moeite heb met het omgaan met grenzen, ga ik naar een psycholoog en bid ik of de Heere de behandeling zegent. Als ik oorontsteking heb, ga ik naar de dokter en bid ik om een zegen over de behandeling, etc.
Het is én én.
Vanuit bepaalde evangelische kringen is het bijna verdacht om naar een dokter of psycholoog te gaan en vanuit bepaalde reformatorische kringen is het bijna verdacht om naar een psycholoog te gaan.
En natuurlijk heb je er kwakzalvers onder zitten.... En als iemand naar een psycholoog gaat, zoek dan zeker een christelijke psycholoog, want we moeten inderdaad de geestelijke wereld niet onderschatten.
Omega
28-03-2016 / 19:24
@Duuk

1. Dat is enerzijds waar. Anderzijds is het ook afhankelijk van de kwaal. Anders gaan denken kan het gevolg zijn van de wedergeboorte. Dus dan komt de (op)roep vanuit het Woord: bekeert u en gelooft het evangelie. Gaat het om een puur psychologische zaak, dan heeft God ons daarvoor de middelen gegeven vanuit de medische wetenschap. Die mogen we met wijsheid en gebed om resultaat gebruiken.

2. Genezing door de kracht van het gebed is zeker een bijbelse werkelijkheid. Dat is nog wat anders dan gebedsgenezing in deze tijd. Die bijbelse werkelijkheid werd bovendien toegepast in een tijd dat er van de canon van de Bijbel nog geen sprake was en het evangelie dus ondersteund moest worden met 'bewijzen'.

Gebedsgenezing is vooral populair in kringen die zichzelf en hun eigen religiositeit willen bewijzen. En daar leent God deze gave niet voor. Vandaar dat je er vrijwel alleen wonderlijke verhalen over hoort, maar dat er nooit bewijzen worden geleverd. Dat zegt mij genoeg. Dat heeft niks met oordelen te maken, maar met het nuchter trekken van conclusies. Dat is ook waartoe Paulus ons oproept in 1 Tim. 4:7: "Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen; en oefen uzelven tot godzaligheid."

Doet God dan geen wonderen meer? Zeker wel. En het grootste wonder is nog steeds de wedergeboorte: als een mens door Gods Geest van geestelijk dood levend gemaakt wordt. Die mens gaat niet meer in eerste instantie op zoek naar lichamelijke genezing, maar wil nog maar één ding: eenswillend worden met God. Want wat Vader doet is goed. Paulus is hierin het lichtend voorbeeld.

@Mona Van harte mee eens.
Jaleco
28-03-2016 / 19:30
Toen ik een aantal jaren geleden last kreeg van MS klachten, en hier niets aan gedaan worden, heb ik God ook gesmeekt om me te verlossen van pijn.
Na 1,5 jaar heeft Hij niet de klachten weggenomen, maar me wel een dieet onder ogen gebracht, waardoor ik nu geen pijn meer heb.
Gebedsgenezing!

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over de Herziene Statenvertaling. De HSV spreek in Jeremia 43:12b over luizen: Hij zal het land Egypte ...
geen reacties
22-03-2011
Ik wil heel graag bij God horen maar ben bang dat ik niet uitverkoren ben. Is het dan niet zonde van de tijd als je toch...
geen reacties
22-03-2005
Laatst heb ik een onchristelijke jongen ontmoet. Na drie maanden hebben wij besloten onze relatie te beëindigen aangezie...
6 reacties
22-03-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering