Op dit moment heb ik een moeilijke tijd. Dan word ik vaak aangevallen met de ged...

drs. G. Nieuwenhuis / geen reacties

20-06-2008, 00:00

Vraag

Op dit moment heb ik een moeilijke tijd. Dan word ik vaak aangevallen met de gedachte: wat is nu groter, je schuld voor God of je verdriet over het tijdelijke? Dan kom ik hier niet uit. En voel ik me moedeloos; dat het bij mij dus niets is.

ADVERTORIAL

De Bijbel in 1 dag lezen

God zegt dat we Zijn Woord moeten kennen. Met het gratis E-book ‘De Bijbel in 1 dag’ wordt dat een stuk makkelijker! Het is geen vervanging van de Bijbel, maar wel de ultieme aanvulling.

De Bijbel in 1 dag lezen

Antwoord

Beste vragensteller,
 
Aangezien ik niet weet in wat voor verdrietige omstandigheden je verkeert maar wel tegelijk proef dat je worstelt met de vraag of er iets van het werk van God in je leven is zal ik mijn antwoord daarop afstemmen.

Wat je verdriet over het tijdelijke betreft: God aanschouwt de moeite en verdriet opdat wij het in Zijn hand zouden geven. Er is geen verdriet te klein of te groot voor Hem dat we dat niet tegen Hem zouden mogen vertellen. De vraag die ik bij je proef is of het verdriet dat je hebt ook een verdriet is over de zonde of alleen maar over tijdelijke zaken. In de Bijbel wordt gesproken over een droefheid naar God die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt tegenover de droefheid van de wereld die de dood werkt ( 2 Kor. 7 vers 10). Ik adviseer je om de kanttekeningen bij dit vers er nauwkeurig op na te lezen. Daar staat ondermeer dat de  droefheid naar God een droefheid is die van God afkomstig en door Hem is gewerkt en naar Hem doet verlangen. Zodra de Heere ook maar iets van Zijn liefde in het hart uitstort komt er een verlangen naar de Heere. Je gaat dan zien hoe goed de Heere altijd voor je is geweest ondanks al jouw zonden, ontrouw en schuld. Je kunt God niet meer missen. Je gaat ook zien dat de Heere niet alleen rechtvaardig en heilig maar ook een goedertieren God is en dat geeft weer uitzien naar en hoop op vergeving door de Heere Jezus Christus. De droefheid naar de wereld is verdriet om het verlies van alleen maar wereldse zaken soms gemengd met angst voor Gods straf over de verkeerde dingen die je hebt gedaan er gaat geen liefde mee gepaard.

Het gaat erom of  de schuld die je ervaart je brengt aan de voeten van de Heere, zolang dat niet zo is is niet te zeggen of het de droefheid is die God werkt.

Tot Hem vluchten die bij zichzelf niets meer kunnen vinden wat hen voor God acceptabel maakt. Hoe meer je dat gaat zien hoe meer er het verlangen komt om te vluchten tot de Heere Jezus om Hem zo te mogen kennen als je persoonlijke Zaligmaker. Moede kom ik, arm en naakt tot de God Die zalig maakt.
 
Ik hoop je zo enigszins geholpen te hebben bij het vinden van een antwoord op de vraag of het nu wel of niet  'iets' bij jou is. De Heere kent je het beste en wil jou door Zijn Woord ook heel persoonlijk antwoord geven op je vraag.
 
Met hartelijke groeten, 
G. Nieuwenhuis

drs. G. Nieuwenhuis

 • Geboortedatum:
  14-10-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Bodegraven
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Oud-algemeen secretaris Zending Gereformeerde Gemeenten.

  Dhr. Nieuwenhuis is op 2 februari 2022 overleden.

geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag aan dominee Pieters n.a.v. zijn antwoord op de vraag over het Supralapsarisme. U beantwoordt deze vraag...
2 reacties
20-06-2012
Jezus zei in Mattheus 23:34: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.” Eerder zei Hij in Johannes 16:2...
geen reacties
21-06-2018
Aan dominee W. van Vlastuin. U mag lesgeven op het Hersteld Hervormd Seminarie aan de VU. Ik behoor zelf tot een van de ...
5 reacties
20-06-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering