Toegang tot de smalle weg

Ds. A. Simons / 1 reactie

20-06-2014, 09:34

Vraag

Ik vind de plaat van de smalle en brede weg erg mooi. Toch lijkt het niet te kloppen. Onderaan de plaat zijn de twee toegangspoorten tot beide wegen zichtbaar. De brede, uitnodigende poort die toegang geeft naar de brede weg, in tegenstelling het kleine smalle poortje die leidt naar de smalle weg. Maar we hebben geen keuze tot de brede of smalle weg, lijkt me. We worden niet geboren met een keuze, de weg te kiezen. We hebben reeds gekozen in het paradijs. We worden geboren op de brede weg, een voorsprong die satan dan al heeft. We worden al geboren met alle verlangens naar de begeerlijkheden van de wereld. Ik heb drie vijanden; mezelf, de satan en de wereld. Dan wandel ik ook nog eens op de brede weg... Is er dan wel toegang mogelijk tot de smalle weg? De weg die er zo onaantrekkelijk uit ziet, met vele kronkels, vele bestrijdingen. Zalig worden lijkt haast onmogelijk daardoor...

Antwoord

Mattheüs 7:13: “Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan; 14  Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden.”

Fijn om te horen dat je de plaat van de brede en smalle weg mooi vindt. Maar deze plaat vertoont ook iets wat schijnbaar niet klopt. Je hebt gelijk. Het blijft een plaat, een beeld, een gelijkenis. Zoals ook in de Bijbel elke gelijkenis niet klopt met elke bijbelse gedachte. Elke gelijkenis heeft zijn eenzijdigheid. Zo is het ook met deze plaat. Je kunt niet elke bijbelse gedachte los laten op deze plaat. Toch neemt dit niet weg dat het een mooie bijbelse plaat is die ons heel veel duidelijk maakt, toch?

Nu je tweede zorg. Het is een hopeloze situatie waarin jij verkeert. Dood in de zonde en in de misdaden. Lopend op de brede weg naar het verderf. Niet wat tegen, maar alles tegen. Jezelf, de wereld en de duivel. Dieper kan niet, heftiger is niet mogelijk. Hoe moet ik het verder omschrijven? Een verloren zaak! Wat een ontdekking. Je zou er radeloos van worden!

Radeloos betekent: loos (leeg) van raad. Daar lig je dan midden in de dood! Alles wat je van een dode vraagt is nutteloos. We moeten je zo achterlaten; het spijt me! Ik heb geen raad meer.

Maar... Is er een maar? Ja, God weet raad. Hij weet namelijk wat van Zijn maaksel is te wachten. Hij wist van eeuwigheid dat het een verloren zaak was. Daarom is God altijd de eerste. Hij zoekt het verlorene. Hij zond het Liefste wat Hij had naar deze dode wereld. Hij kwam met het Evangelie. Hij liet het verkondigen. Hij lag het Liefste wat Hij had aan de poort van je hart. Ook bij jou?  O dode zondaar, daar ligt je eeuwig behoudt. Misschien zeg je; wat moet ik doen om zalig te worden? Ik zeg je: niets doen! Je kunt niets, je bent dood! Al je werken zijn werken des doods. Maar als de werken des doods mij niet redden kunnen, hoe dan? Gelooft Zijn heil en troostrijk Woord. Je zegt misschien: ik kan niet geloven. Dode zondaar, wil je nu weer wat doen? Wil je zelfs van het geloof een werk maken? Geloven is ophouden met werken (Rom. 4:5). Die niet werkt, maar gelooft in Hem die zondaren rechtvaardigt, die wordt behouden. Zo ligt de Christus aan je dode hart en de Geest fluistert in het dode hart: “Kus de Zoon opdat Hij niet op je toorne.” Mag dat? Een dode, iemand met de doodslucht in zijn lijf, met koude lippen, koud als het graf. Kus de Zoon? Nee, dat kan niet... Het is waar, het kan eigenlijk niet... Maar wat bij de mens onmogelijk is, dat is mogelijk bij God.

Gods zegen,
je ds. A. Simons,
Hervormd predikant Montfoort

Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Montfoort
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

brede en smalle weggelijkenis
1 reactie
Reformed
20-06-2014 / 15:36
Dit is de Bijbelse boodschap en oproep van het ware Evangelie in Haar kern voor ogen schilderen. Geen ‘pragmatische’ boodschap met allerlei ‘sprekende’ voorbeelden die aanzetten tot eigen (brede&smalle)wegen, maar gewoon het Evangelie zonder compromissen, zonder afbreuk te doen aan de ergernis en aanstoot ervan. Iets wat op veel preekstoelen vandaag de dag ontbreekt uit vrees voor impopulariteit of verontwaardigde (mogelijk verlatende) kerkmensen, of zelfs door het verkeerd interpreteren van het Evangelie, maar waardoor God juist nieuw leven & eenvoudig geloof wil werken. Als je dit niet preekt, niet gelooft, niet leeft, dan preek en geloof je de boodschap van de Bijbel niet en dus God niet; Ben je inderdaad nog steeds dood en dien je geestelijk levend gemaakt te worden door God’s Heilige Geest, opdat je ogen open gaan voor de hopeloosheid van jezelf en uitnemendheid van Christus. En dat wonder kunnen wij zelf niet bewerken. Geloven is inderdaad stoppen met werken, zien op Jezus, opdat God Zijn werk kan doen en dan zal je tegelijkertijd gaan ervaren dat je wel werkt (dat je gaat strijden tegen zonden & steeds meer overwinning ervaart, een ware ijver & liefde voor Christus en Zijn Koninkrijk krijgt, los komt van de wereld en al haar verlangens) maar dat God het is die dit in je werkt, beide, het willen & het werken tot Zijn eer en je eigen zaligheid! Van begin tot eind is er niks van onszelf, alleen de zonden zijn van onszelf, opdat ALLE eer aangaande onze redding aan God is, die alles voor en tot eer & verheerlijking van Zijn grote Naam doet.

Terug in de tijd

Ik heb een beetje last van mijn linker bal. Het is geen erge pijn, maar je voelt het soms wel. Volgens mij voel ik ook e...
geen reacties
20-06-2011
Ik heb deze week een trouwerij en een kerkdienst in een gereformeerde kerk. Nu is mijn vraag: is daar het dragen van een...
28 reacties
20-06-2012
Is het geoorloofd om bij de keuze van een HHK-gemeente, de kerk in je eigen woonplaats voorbij te rijden en elders in ee...
44 reacties
20-06-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering