Als het geloof ons menselijke verstand ver te boven gaat, hoe moeten we dan onze...

Ds. W.G. Hulsman / geen reacties

15-05-2008, 00:00

Vraag

Als het geloof ons menselijke verstand ver te boven gaat, hoe moeten we dan onze ongelovige collegae benaderen die alles vanuit hun verstand bekijken en dus niets met het geloof kunnen?

Antwoord

Inderdaad is het geloof iets wat ons menselijk verstand ver te boven gaat. Dat geldt met name van het feit dat we gered worden, doordat God Zijn eigen Zoon zond om in onze plaats de straf te dragen. Dat geldt ook van het feit, dat God Zijn Heilige Geest zond en dat Die ons de genade van God toeeigent. God doet zo alles tot ons behoud. In ons verstand was iets dergelijks niet opgekomen.  We hadden dit niet kunnen bedenken. En zo is er wel meer. Maar al gaat het geloof boven ons verstand uit, het gaat nog niet tegen ons verstand in. Wanneer het geloof aan iemand uitgelegd wordt is het verstandelijk te begrijpen. Het geloof is dus iets dat aan mensen die alles vanuit hun verstand bekijken, uitgelegd kan worden.

De vraag is echter of je collegae daar op zitten te wachten. Al snel kijkt men met onbegrip naar het christelijke geloof. Wordt het gezien als iets dat dwaas is. Waarom  -zeggen ze- zou je je leven laten bepalen door een zo oude Bijbel? Waarom zou je geloven dat God alles in zes dagen geschapen heeft, terwijl de wetenschap met iets heel anders komt. Wat is echter de diepste oorzaak dat er negatief gestaan wordt tegenover het christelijk geloof. De Bijbel laat zien dat wij vanuit onszelf  een ‘verduisterd verstand’ hebben.

Wat is daarom belangrijk in het contact met je collegae? Twee dingen vooral: gebed opdat zij “verlichte ogen des verstands” ontvangen. En in de tweede plaats dat je probeert om zaken waar men met het verstand tegen aanloopt uit de weg te ruimen. Bijvoorbeeld door te laten zien dat het nog niet zo onredelijk is, om te geloven in een schepping van zes dagen.

Op die wijze kan de weg vrijgemaakt worden om het evangelie door te kunnen geven...

Ds. W. G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

 • Geboortedatum:
  08-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Genemuiden
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Kan je op grond van Jesaja 44:5 zeggen dat alle beloftes die God aan Israël gedaan heeft, ook voor de gelovige heidenen ...
geen reacties
17-05-2018
Ik heb een vraag over het lot van mensen die niet behouden zijn/worden. Ik geloof dat zij de eeuwigheid zullen doorbreng...
1 reactie
15-05-2014
Ik heb vreselijk veel moeite met eten. Het beheerst me nu al bijna twee jaar heel erg. Toen ik begon met lijnen, had ik ...
3 reacties
15-05-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering