Eeuwig verbond der genade met God

Ds. W. C. Meeuse / geen reacties

02-05-2008, 00:00

Vraag

Aangezien wij een eeuwig verbond der genade met God hebben, hoe kan het dan dat niet alle gedoopten zalig worden, want dan is het toch ook geen eeuwig verbond?

Antwoord

Het is en blijft een eeuwig genadeverbond, ook al wordt dat door ons mensen keer op keer verbroken. In het formulier lezen we ook: “Wanner we soms  uit zwakheid in zonden vallen, moeten we aan Gods genade niet twijfelen, en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis, dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben.”

Dat is de ene kant. Maar in alle verbonden zijn twee delen (partijen): zo worden wij ook vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Maar van Gods kant is het eeuwig: we kunnen, ook al hebben we zo vaak dit verbond verbroken, altijd weer bij Hem terecht.

Een (zwak) voorbeeld: een huwelijk is ook een verbond tussen twee partijen, dat niet verbroken mag worden. Gebeurt dat toch, doordat een van de twee er vandoor gaat, dan is het eenzijdig verbroken. Wij kunnen weliswaar niets tot onze zaligheid toebrengen, maar zijn wel verplicht  (steeds weer) tot een nieuwe gehoorzaamheid. En daarom  moeten we altijd terecht komen  bij de  Verbondsmiddelaar Jezus Christus. Hij verbrak dat verbond nooit. En op grond van Zijn offer kunnen we  altijd, ook als verbondsbrekers, bij de Heere terecht.

Ds. W. C.  Meeuse

Ds. W. C. Meeuse

Ds. W. C. Meeuse

 • Geboortedatum:
  12-04-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus (2011)

Tags in dit artikel:

doopdoopformulierverbond
geen reacties

Terug in de tijd

Wil dominee J. A. van den Berg deze vraag proberen te beantwoorden? Ik ben een vrouw van 22 jaar en moet steeds aan bepa...
2 reacties
02-05-2012
Ik heb best veel last van een zonde waardoor ik elke keer weer val. Soms gaat het twee weken goed, maar daarna val ik we...
8 reacties
02-05-2011
De Bijbel zegt veel dingen over de hel (of voor sommigen: het dodenrijk). Dit zijn vaak symbolische betekenissen, zoals:...
geen reacties
02-05-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering